Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

 1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Philadelphia

Actievoorwaarden win een barbecue ei t.w.v. €1200,-

 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Win een barbecue t.w.v. €1200,- met Philadelphia South-African Style’ (verder te noemen: “Actie’’).
 2. De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (hierna:’PLUS Retail’) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met Mondelez Nederland B.V. (hierna:’Mondelez’) gevestigd aan de Verlengde Poolseweg 34 te Breda.
 3. De Actie loopt vanaf 20 juni 2022 tot 17 juli 2022 (hierna: ’actieperiode’).
 4. Deelname aan deze Actie houdt acceptatie van deze Actievoorwaarden in.

 Deelname

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen aan deze Actie.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PLUS Retail, bedrijven gelieerd aan de PLUS Groep en Mondelez, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS Retail misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 5. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

 Speelwijze

 1. Aan de Actie kan worden deelgenomen door via de website www.plus.nl of de PLUS app twee actieproducten te bestellen uit de op voorhand vastgestelde productrange. Deze producten zijn te vinden via www.plus.n/info-winactie-philadelphia. Verdere deelname aan de Actie is gratis.
 2. Na bezorging van de online bestelling ontvangt de deelnemer in de digitale kassabon een banner, door op de banner te klikken wordt de deelname bevestigd.
 3. Tevens kan de deelnemer aangeven of hij de PLUS Nieuwsbrief wil ontvangen. Dit is geen verplichting om kans te maken op de prijzen.

 Prijs

 1. Door deelname aan de Actie maakt een deelnemer kans op onderstaande prijzen:
   1 x barbecue ei t.w.v. €1200,-
   10 x barbecue gereedschapsets t.w.v. €30,-
  De totale waarde van de prijzen bedraagt € 1500,-

 Vaststelling winnaar 

 1. De trekking van de winnaar geschiedt op een onpartijdige wijze middels een automatisch trekkingsmechanisme.
 2. De winnaars zullen per e-mail op de hoogte gesteld worden na afloop van de Actie.
 3. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen voor geld of andere goederen of diensten.
 4. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. PLUS Retail is dan gerechtigd om een andere winnaar te kiezen. Indien een winnaar zich niet binnen 10dagen na ontvangst van het persoonlijk bericht en na 2 herhaalde berichtgevingen meldt, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs. PLUS Retail zal op dezelfde wijze een andere winnaar selecteren.
 5. PLUS Retail behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 6. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam, het e-mailadres en de adresgegevens van de deelnemer.
  Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 Privacy 

 1. Om deelname aan de Actie mogelijk te maken en contract te kunnen opnemen in verband met de prijsuitreiking, heeft PLUS Retail van de deelnemer het e-mailadres, naam en/of NAW gegevens nodig. PLUS Retail zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.
 2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken zoals de PLUS Nieuwsbrief. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer worden ingetrokken.
 3. PLUS Retail zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doeleinde waarvoor de informatie is verkregen.
 4. Winnaars van deze Actie kunnen door PLUS Retail benaderd worden met het verzoek om zijn/haar naam te gebruiken, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 5. PLUS Retail zal te allen tijde de Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy statement (https://www.plus.nl/info-voorwaarden/privacy-statement) van PLUS Retail.

 Aansprakelijkheid

 1. PLUS Retail, Mondelez en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of prijs.
 2. PLUS Retail en Mondelez zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS Retail en Mondelez zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de PLUS app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. PLUS Retail en Mondelez zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijs. PLUS Retail verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijs.
 5. PLUS Retail en Mondelez behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS Retail en Mondelez zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen.
 7. PLUS Retail en Mondelez zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS Retail.

 Slotbepalingen 

 1. PLUS Retail handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
  2.
 2. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.
 3. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS Retail.
  Aldus opgemaakt te Utrecht, 14-06-2022