1. Home/
  2. Verantwoord
  3. /Mens en maatschappij

Mens en Maatschappij

De PLUS supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we in de buurten van onze winkels een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Met activiteiten die het mogelijk maken om kinderen gezond op te laten groeien, of die bijdragen aan een veilig woon-, leef- en werkklimaat. Ook vinden wij het belangrijk om een goede werkgever te zijn voor onze mensen. Alleen met hun inzet en enthousiasme is het mogelijk om de beste supermarkt van Nederland te worden. Daarom hebben we een goed opleidingsplan, bieden we voldoende doorgroeimogelijkheden en besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling.

Opleidingen binnen PLUS

Een goede werkgever zijn vindt PLUS enorm belangrijk. Want alleen met de inzet en enthousiasme van haar medewerkers is het mogelijk om de beste supermarkt van Nederland te worden. Daarom heeft PLUS in 2015, 38 mensen in verschillende distributiecentra laten starten met een mbo-opleiding. Zij studeren in hun eigen tijd via e-learning en doen opdrachten onder werktijd in hun eigen functie. Elk jaar stijgt het aantal mensen dat een opleiding volgt bij PLUS. In totaal volgden het afgelopen jaar ruim 16.000 (winkel)medewerkers een klassikale of e-learning opleiding.

PLUS beweegt beter

In 2015 is er een programma op de distributiecentra gelanceerd onder de noemer ‘PLUS beweegt beter’. Door verschillende initiatieven wordt er gewerkt aan de vitaliteit van de medewerkers. Sportactiviteiten, trainingen, maar bijvoorbeeld ook een periodieke medische keuring. Ook op het servicekantoor wordt er aandacht besteed aan gezondheid en vitaliteit. Zo zijn er lunchsessies om medewerkers meer te leren over gezonde voeding en zijn de eerste sportclubs van start gegaan.

Lokaal het verschil maken

Met de 218 zelfstandige ondernemers wordt lokaal het verschil gemaakt. Winkels organiseren workshops over gezonde voeding, steunen voedselbanken, doneren statiegeld aan een goed doel of sponsoren sportclubs. Maar ook aandacht voor de omgeving is belangrijk. Zo hebben winkels veel aandacht voor het beperken van geluidsoverlast tijdens het laden en lossen van de vracht en zetten ze zich in om zwerfvuil in de omgeving te verminderen.

Pilot reanimatiecursus voor klanten

Elke dag overlijden er in Nederland buiten het ziekenhuis 35 mensen aan een hartstilstand. De Hartstichting heeft het doel om uiteindelijk iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleven. Om dit voor elkaar te krijgen zijn minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig (1% van de Nederlandse bevolking). PLUS wil haar steentje bijdragen aan de missie van de Hartstichting. In drie PLUS supermarkten loopt inmiddels een pilot. Klanten sparen bij hun boodschappen voor PLUSpunten, waarmee ze een flinke korting krijgen op een reanimatiecursus in de buurt.

Partner Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport mag PLUS Retail B.V. verwelkomen in het team van 1% FairShare® partners. Met de jaarlijkse bijdrage van PLUS zal Fonds Gehandicaptensport meerdere (lokale) evenementen die gericht zijn op gehandicaptensport financieel ondersteunen. Dit met het verstrekken van een subsidie welke te besteden is aan eten en drinken voor het betreffende sportevenement. De organisaties van de evenementen kunnen hun gezonde inkopen doen bij de lokale PLUS supermarkt.

Doelstellingen 2016

  • PLUS op weg naar een plek in de top 50 beste werkgevers van Nederland.
  • Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de winkelvloer, in de distributiecentra en op het servicekantoor.
  • Veel aandacht voor vitaliteit en initiatieven vanuit PLUS Power.
  • Winkels voeren eigen lokale verantwoord campagnes, passend bij het landelijke beleid.