1. PLUS/
  2. Voorwaarden
  3. /Actievoorwaarden
  4. /Actievoorwaarden - Football Favourites

Actievoorwaarden spaaractie PLUS Football Favourites

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie PLUS Football Favourites (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd
De Actie loopt vanaf zondag 17 september 2023 tot en met zaterdag 28 oktober 2023.

Spaarcampagne
1. Vanaf zondag 17 september 2023 tot en met zaterdag 28 oktober 2023 ontvangt de klant bij elke 10 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen één gratis PLUS Football Favourites Stickerpack met 4 stickerkaartjes (hierna te noemen: “Stickerpack”).
2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen Stickerpacks worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterij, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige wettelijk niet toegestane artikelen.
3. Het aantal Stickerpacks wordt berekend over het nettobedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
4. Op de kassabon staat het aantal te ontvangen Stickerpacks.
5. In totaal zijn er 256 stickerkaartjes te sparen en zijn 50 voetballers onderdeel van de Actie.
6. Stickerpacks en/of spaaritems van deze Actie kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
7. De items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.

Verzamelalbum
1. PLUS heeft voor deze Actie een verzamelalbum ontwikkeld om de stickerkaartjes in te plakken.
2. Vanaf zondag 17 september 2023 zal het verzamelalbum te koop zijn voor 1,99 euro
3. Het verzamelalbum is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.
4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in het door haar verstrekte verzamelalbum.

Aansprakelijkheid
1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
2. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte items bij deze Actie. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte items bij deze Actie.
3. PLUS is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen.

Slotbepalingen
1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan PLUS.
2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
3. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging of beëindiging van de Actie kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
6. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

Contact
Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht op 07 augustus 2023.