1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Actievoorwaarden
 4. /Actievoorwaarden - The voice of Holland

Actievoorwaarden The voice of Holland

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie 'spaar voor exclusieve gadgets van The voice of Holland' (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.

Spaarcampagne

 1. De Actie loopt vanaf zondag 4 november 2018 tot en met zaterdag 9 februari 2019.
 2. Spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 23 februari 2019 worden ingeleverd.
 3. Vanaf zondag 4 november 2018 ontvangt de klant bij elke 10 euro aan boodschappen* (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen een gratis spaarzegel.
 4. Bij 45 zegels is de spaarkaart vol.
 5. Een volle spaarkaart en eventueel met een bijbetaling geeft u recht op een gadget van The voice of Holland naar keuze.
 6. Volle spaarkaarten of spaarzegels kunnen niet worden ingewisseld voor geld en/of losse producten uit de winkel.
 7. De spaarzegels dienen op 1 spaarkaart geplakt of digitaal gespaard te zijn om recht te hebben op een The voice of Holland gadget.
 8. Er kunnen uitsluitend volledig ingevulde spaarkaarten met daarop originele The voice of Holland zegels worden verzilverd.
 9. Uiteraard kunnen er meerdere volle spaarkaarten worden ingeleverd.
 10. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 11. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de genoemde voorwaarden.
 12. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

*M.u.v. geneesmiddelen, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en wettelijk niet toegestane artikelen.

Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 1. PLUS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de gadgets van The voice of Holland.
 5. PLUS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de PLUS.
 2. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van de PLUS. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website: plus.nl/consumentenservice.
 4. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 5. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 6. Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor deze Actie worden gebruikt om de winnaar(s) bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na gebruik vernietigd.

 * Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Aanvullende voorwaarden digitaal sparen voor
The voice of Holland gadgets met de PLUS app:

Digitaal sparen

 1. PLUS biedt tijdens de The voice of Holland spaaractie de mogelijkheid van zegels sparen via de PLUS app aan bij alle PLUS winkels.
 2. De app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 4.1 of Apple iOS 8.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Bij (eventueel eerst registratie en) inloggen met een Mijn PLUS account in de app worden er automatisch en eenmalig 4 extra zegels bijgeschreven.
 4. Het bijschrijven van de spaarzegels gebeurt via een unieke QR code die gekoppeld is aan de Mijn PLUS account van de klant.
 5. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig.
 6. Sparen en/of verzilveren is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account.
 7. Het is mogelijk papieren zegels over te zetten naar PLUS app spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de zegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkten. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 8. Het bijschrijven van de app spaarzegels geschiedt door het scannen van een unieke QR code of via de streepjescode bon.
 9. Een streepjescode bon kan worden uitgedraaid als de klant zijn telefoon is vergeten. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn spaarzegels alsnog bij schrijven.
 10. Voor het inwisselen van digitale zegels dient de klant zijn spaarkaart in de app te verzilveren. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa.
 11. Indien het verzilveren van de digitale zegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 12. PLUS heeft het recht haar medewerking aan het uitreiken van een spaaritem te weigeren.
 13. Het eventuele risico betreffende toch afgeboekte spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 14. PLUS is niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van de app. Het risico van verlies van zegels of spaarkaarten ligt volledig bij de klant.
 15. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore.

PLUS Retail BV - PLUS VR app - Privacy beleid

De PLUS Retail “PLUS VR app” is gepubliceerd door PLUS Retail BV.
Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen van de gebruikers van de PLUS VR app en hoe we deze informatie gebruiken en delen. Wanneer je jonger dan 18 jaar bent, lees het privacy beleid dan met jouw ouders of wettelijke voogd.

1. Wat betekent wat?

"Anonieme informatie"
Betekent informatie die niet identificeert en redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een specifiek individu te identificeren. Wanneer anonieme informatie direct of indirect wordt geassocieerd met persoonlijke informatie, wordt deze anonieme informatie behandeld als persoonlijke informatie (zie hieronder).

"Informatie"
Betekent alle informatie die u of uw apparaat via de Voice app naar ons verstuurt, inclusief informatie die automatisch door ons wordt verzameld.

"Persoonlijke Informatie"
Omvat informatie die (direct of indirect) een bepaald individu identificeert, zoals de naam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de persoon. "Persoonlijke informatie" kan (in sommige gevallen) ook een persistente identificatie bevatten. Deze kan worden gebruikt om in de loop van de tijd een gebruiker te herkennen en op verschillende websites of online services, bijvoorbeeld een Internet Protocol (IP) adres.

2. Wat dekt dit beleid?

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op wat er gebeurt binnen de PLUS VR app. Het strekt zich niet uit tot websites of andere online diensten waartoe toegang verkregen kan worden via De Voice app, inclusief eventuele links die wij mogelijk geven aan websites van sociale media. Deze externe services hebben een eigen privacy beleid dat u dient te lezen.

3. Wat voor soort informatie verzamelt de PLUS VR app?

3.1 U hoeft zich niet aan te melden om de PLUS VR app te gebruiken, hoewel u zich mogelijk dient te registreren bij uw app store. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van een gebruiker wanneer hij/zij de PLUS VR app gebruikt, met uitzondering van "persistente identificatie" zoals IP- adressen en ID’s van mobiele apparaten). We verzamelen anonieme informatie van gebruikers. Als we vernemen dat we per ongeluk persoonlijke informatie van een gebruiker hebben verzameld (anders dan "persistente identificatie"), zullen we alle redelijke maatregelen nemen om dergelijke persoonlijke gegevens uit onze actieve records en servers te verwijderen, maar we kunnen mogelijk geen informatie verwijderen uit onze archieven of back–ups.

3.2 Wanneer u de app gebruikt nemen onze servers automatisch informatie op die uw mobiele apparaat verzendt of doorgeeft. De informatie die de PLUS VR app hierdoor van u verzamelt is het volgende:

 • een gedoceerde, dus anonieme UDID ( Unique Device Identifier);
 • het internetprotocol (“IP adres”) dat gekoppeld is aan uw apparaat;
 • de tijd; het merk en het model van uw apparaat (inclusief versie van het besturingssysteem), de versie van de Voice app, en anonieme informatie over uw  gebruik van de PLUS VR app.

Het IP adres waarnaar hierboven wordt verwezen, wordt één keer gebruikt om de gebruikerslocatie voor de lokalisatie van de app in te stellen en vervolgens onmiddellijk weggegooid. Het IP-adres wordt niet verzameld door de PLUS VR app zelf, maar door Transit. Raadpleeg voor meer informatie sectie 4.3.


4. Ons gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we hebben verzameld gebruiken voor alle of enkele van onderstaande doeleinden:

 • om ervoor te zorgen dat u de VR (Virtual Reality) ervaringen en andere inhoud die beschikbaar is in de Voice app kunt gebruiken en van kunt genieten;
 • om ervoor te zorgen dat u de app kunt downloaden wanneer u de QR code van de kartonnen bril scant;
 • om in een niet – identificeerbare vorm te monitoren hoeveel mensen de app gebruiken;
 • om service updates aan te bieden, bv bugs oplossingen;
 • over het algemeen om de PLUS VR app te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Inclusief het leveren van een update voor de app op uw apparaat en het detecteren, voorkomen of anderzijds aanpakken van fraude, beveiliging of technische problemen.


4.1 Wanneer een gebruiker de dynamische QR-code op de kartonnen bril scant, wordt deze code doorgestuurd naar uQr.me. Dit om het type apparaat te identificeren en vervolgens de gebruiker te koppelen aan de app of Play Store om deze de mogelijkheid te bieden om de app te downloaden. Klik hier voor het privacy beleid van uQr.me.

4.2 Google Firebase wordt gebruikt om anoniem uw gebruik van de PLUS VR app te volgen, op onderstaande manieren:

 • Wanneer u de app opent;
 • Wanneer u bepaalde acties uitvoert, bijvoorbeeld het bekijken van inhoud of schermen;
 • Hoe lang u besteedt aan interactie met de app en de bijbehorende functies;

Alle anonieme statistische informatie wordt verzameld via Google Firebase. Klik hier voor het privacy beleid van Google Firebase.

4.3 Vanuit de app wordt de UDID (Unique Device Identifier) gelezen en gecodeerd. Dit is nodig om te controleren hoeveel handen de gebruiker in de app heeft gevonden. Deze UDID wordt opgeslagen door TransIP. De UDID wordt one way versleuteld naar TransIP gestuurd en wordt ook zo opgeslagen. Hierdoor kan de echte UDID nooit beschikbaar worden. Het is ook niet mogelijk om dit aan een specifieke gebruiker te koppelen omdat er geen andere gegevensbron op is aangesloten. Klik hier voor het privacy beleid van TransIP.

4.4 Wanneer een gebruiker de VR ervaringen downloadt, gebeurt dit via een CDN (Content Delivery Network) server. Deze servers bieden de mogelijkheid om de content snel en efficiënt bij de eindgebruikers te krijgen. Klik hiervoor het privacy beleid van de server (AWS – Cloudfront).

4.5 Om eventuele problemen en/of crashes te monitoren wordt Fabric gebruikt. Klik hier voor het privacy beleid van Fabric.

5. Informatie delen

We delen geen Persoonlijke informatie verzameld door de PLUS VR app met derden, behalve aan de mensen die onze servers en onze technologiepartner te hosten. Alle informatie wordt automatisch verzameld door onze technologiepartner via de Voice app. Informatie die door onze technologiepartner wordt verzameld, wordt vervolgens met ons gedeeld in een samengevoegde niet – identificeerbare vorm. Informatie zal ook door onze technologiepartner worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden en in verband met de ontwikkeling en verbetering van de app.

Verdere informatie van de PLUS VR app wordt enkel op de gebruikers mobiele telefoon opgeslagen. Deze informatie wordt verwijderd bij het verwijderen van de app. Omdat de VR-ervaringen gedownload kunnen worden, dient na het verwijderen van de app de VR-ervaringen wel opnieuw gedownload worden.

De PLUS VR app wordt gebouwd door gebruik te maken van Unity

Klik hier voor het privacy beleid van Unity. Let op: de delen met betrekking tot analytische gegevens zijn niet van toepassing, omdat deze app geen gebruik maakt van de analytische gegevens van Unity.

5.1 Er kunnen zich ook omstandigheden voordoen waarin we geen andere keus hebben dan uw informatie aan een externe partij, zoals een wettelijke of regelgevende instantie, te verstrekken. Dit komt omdat de wet zegt dat we deze informatie dienen te verstrekken.

6. Veiligheid

6.1 Informatiebeveiliging is van groot belang voor PLUS Retail. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen en veilig te stellen, die via onze Voice app is verzameld, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd. Alle persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers die zich binnen de Europese Unie bevinden.

6.2 We bewaren uw persoonlijke informatie voor de duur van uw gebruik van de Voice app en voor een redelijke periode daarna voor back-up, archivering en / of auditdoeleinden of zolang de wet anders vereist.

7. Uw rechten

U hebt het recht om details te vragen over alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als u meer informatie wilt, e-mail of schrijf ons dan op onderstaande adressen. We kunnen een kleine vergoeding vragen voor deze service.

Als u een gebruiker bent van onze app in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, profiteert u ook van bepaalde rechten die worden verleend door de toepasselijke wetgeving, maar die onderhevig zijn aan beperkingen daarin. Deze rechten omvatten het recht op toegang, rectificatie, beperking, oppositie, uitwissing en portabiliteit en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Als u deze rechten wilt uitoefenen of meer informatie wenst, neemt u dan contact met ons op.

8. Wijzigingen in dit privacy beleid

We houden ons privacy beleid regelmatig in de gaten. Alle wijzigingen worden in de PLUS VR app bijgewerkt en u wordt geacht de voorwaarden van het privacy beleid te aanvaarden bij uw eerste gebruik van de app na de wijzigingen.

9. Hoe neem ik contact op met PLUS Retail?

Indien u vragen hebt over dit privacy beleid of de informatie die wij van u verzamelen, neem dan schriftelijk contact met ons op via het volgende e-mailadres: support@plusretail.nl

Zet de woorden ‘gegevensbescherming Voice app’ in het onderwerp vak van de e-mail. Als alternatief kunt u ook ons schrijven op het volgende postadres: PLUS Retail BV, Archimedeslaan 21, 3584 BA UTRECHT.

POLICY LAST UPDATED: 20.10.2018