1. PLUS/
 2. Walra voorwaarden

Actievoorwaarden spaaractie PLUS Keuken en tafeltextiel van Walra

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie PLUS Keuken en tafeltextiel (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”).
 2. De Actie loopt vanaf zondag 28 juni 2015 t/m zaterdag 22 augustus 2015.
 3. Van 28 juni tot en met 22 augustus ontvangt u een gratis spaarzegel bij elke 5 euro aan boodschappen*
 4. Volle spaarkaarten kunnen tot en met 5 september 2015 worden ingeleverd.
 5. Volle spaarkaarten of spaarzegels kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 6. 6. Een volle spaarkaart is 10 zegels.
 7. Bij een volle spaarkaart a 10 zegels + bijbetaling geeft u recht op een keuken of tafeltextiel item 10 zegels Theedoek (2 stuks) + bijbetaling van € 3,49 Keukendoek (2 stuks)+ bijbetaling van €5,99 Tafelloper + bijbetaling van € 4,49 Placemats (2stuks) + bijbetaling van € 3,49
 8. Spaarkaarten vindt u in uw PLUS supermarkt.
 9. De spaarkaart dient volledig ingevuld te worden om in behandeling te kunnen worden genomen.
 10. De spaarzegels dienen op één spaarkaart geplakt te zijn.
 11. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 12. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden per post aan PLUS Retail B.V, Utrechtseweg 340, 3731 GD De Bilt of per mail plusconsumentenservice@oesbv.nl.
 13. PLUS behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen.
 14. De gegevens worden slechts gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt.
 15. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld, zuigelingenvoeding en koopzegels en bijbetalingen van spaaritems.