1. PLUS/
  2. Over PLUS
  3. /Nieuwsberichten
  4. /Convenant PLUS en Inspectie Leefomgeving en Transport verlengd

Convenant PLUS en Inspectie Leefomgeving en Transport verlengd

PLUS en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) hebben 19 november opnieuw een convenant ondertekend. Met dit convenant wil PLUS haar verantwoordelijkheid ten aanzien van naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport onderstrepen. Dit sluit goed aan bij de positie van PLUS als meest verantwoorde supermarkt 2015.

Convenant PLUS en Inspectie Leefomgeving en Transport verlengd

In 2012 tekenden PLUS en ILenT voor de eerste keer het convenant, waarin afspraken ten aanzien van verkeersveiligheid zijn vastgelegd. In juli jl. concludeerde de ILenT dat de afspraken door PLUS goed worden nageleefd en daarom wordt het convenant tussen PLUS en ILenT met vijf jaar verlengd. De komende vijf jaar werken de partijen samen aan nog veiliger transport!