1. PLUS/
  2. Over PLUS
  3. /Nieuwsberichten
  4. /PLUS gaat unieke samenwerking aan met 14 Nederlandse varkenshouders

PLUS gaat unieke samenwerking aan met 14 Nederlandse varkenshouders

Utrecht, 12 september 2019 – PLUS kiest voor een eigen, gesloten keten voor vers varkensvlees en –vleeswaren. De unieke ketensamenwerking met 14 Nederlandse varkenshouders zorgt voor transparantie en biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld smaak, dierenwelzijn en milieu. Samen met haar leverancier Vion en de varkenshouders gaat de supermarktorganisatie de komende jaren werken aan nog lekkerder en verantwoorder vlees.

Met de keuze voor een eigen, gesloten en bovenal korte keten geeft PLUS inzicht in de herkomst van haar verse varkensvlees en –vleeswaren met het Beter Leven keurmerk 1 ster van de Dierenbescherming. De supermarktorganisatie kent haar varkenshouders, en zij kennen PLUS. Op de website worden de varkenshouders die exclusief aan PLUS gaan leveren uitgebreid voorgesteld. Ook bij de boerderij is de samenwerking zichtbaar. Een aantal varkenshouders heeft mogelijkheden tot bezoek, dus daar kan de consument desgewenst zelf een kijkje nemen.

De unieke ketensamenwerking met 14 Nederlandse varkenshouders

Nieuwe PLUS varkensketen
Waar voorheen vlees en vleeswaren vanuit diverse stromen in Nederland en in mindere mate uit Europa ingekocht werd, kiest PLUS er nu voor om varkens uit de eigen keten in z’n geheel te verwaarden. En dan zo dat er zo min mogelijk varkens nodig zijn om aan de vraag van de PLUS klant te kunnen voldoen. Vanaf medio oktober start PLUS de verkoop van vers varkensvlees uit de eigen, gesloten keten.

Door de beperkte schaalgrootte kan PLUS samen met ketenpartner Vion en de uit de Good Farming Star-keten geselecteerde varkenshouders al op korte termijn nieuwe stappen zetten op het gebied van smaak en het verder verbeteren van dierenwelzijn. Ook het verlagen van de milieu-impact van varkensvlees is speerpunt binnen de keten. Dit met als doel nog lekkerder en verantwoorder vlees aan te kunnen bieden.

Goed Eten komt uit een gezonde keten
Steeds meer consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Deze stap naar een eigen, gesloten keten is onderdeel van de Ken de Keten-aanpak van PLUS. De supermarktorganisatie wil leidend zijn in het bieden van volledige transparantie voor ál haar ketens en acteren met het oog op een betere wereld voor mens, dier en milieu. Om het de consument makkelijk te maken om verantwoord boodschappen te doen, maakt PLUS de keuze vaak al voor de consument door voor de hele productgroep over te stappen op een verantwoorder alternatief. Zo zijn vrije uitloopeieren bij PLUS de standaard en zijn alle bananen en de koffie, thee en de cacao in de chocolade van het huismerk Fairtrade gecertificeerd.