1. PLUS/
  2. Over PLUS
  3. /Nieuwsberichten
  4. /Samenwerking PLUS en SPAR levert 60% CO2 reductie op

Samenwerking PLUS en SPAR levert 60% CO2 reductie op

Sinds begin dit jaar worden de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar met dezelfde wagen bevoorraad. Twee keer per week doet een LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie) van PLUS beide vestigingen aan met een gecombineerde vracht van verschillende verladers. Dit gebeurt binnen het kader van het zogeheten GROEI-netwerk, welke Nabuurs samen met de verladers heeft opgezet. In nauwe samenwerking met betrokken retailers wordt dit netwerk stapsgewijs uitgebouwd. PLUS is al langer betrokken bij projecten van het GROEI-Netwerk; voor SPAR was dit het eerste project.

Zelfde leverfrequentie, 60% minder CO2-uitstoot
Het gaat om twee leveringen per week, op maandag en woensdag, die met een LZV van PLUS worden uitgevoerd. De leverfrequentie per verlader is gelijk gebleven, terwijl het totale aantal leveringen in dit project werd gereduceerd met ruim 30%. De totale CO2-uitstoot is door het initiatief met meer dan 60% teruggedrongen.

GROEI-Netwerk
Het GROEI-Netwerk is een initiatief van Nabuurs, dat bedoeld is om logistieke netwerken van leveranciers en retailers te bundelen en zo overbodige bewegingen te elimineren. De eerste stap hierin werd begin 2014 in samenwerking met PLUS, Sligro en EMTE gezet door synchronisatie van de afleverdagen van de betrokken leveranciers op de locaties van de deelnemende retailers. De vervolgstap was het optimaliseren van de gezamenlijke beladingsgraad, om volle wagens te kunnen leveren. De derde stap is het gecombineerd beleveren van verschillende retailers. Met het beleveren van de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar is dit project nu succesvol uitgerold.

Doelstelling 2015
Rowell Versleijen, directeur Logistiek: “De resultaten zijn ronduit super, en dat kan alleen als alle partijen hun steentje bijdragen en alle beren op de weg worden weggevaagd. Daarbij moet je altijd de hele keten in ogenschouw blijven nemen. Een van onze doelstellingen voor 2015 is het nog verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer potentie zit in ketenbreed samenwerken en ik zie dit traject als een mooie start en voorbeeld voor anderen.”