1. PLUS/
  2. Over PLUS
  3. /Nieuwsberichten
  4. /We beschikken tijdelijk niet over vrije uitloopeieren

We beschikken tijdelijk niet over vrije uitloopeieren

In Nederland is eind 2017 vogelgriep ontdekt bij pluimveebedrijven. De overheid heeft maatregelen getroffen, zoals een landelijke ophok- en afschermplicht. Dit ter voorkoming van verdere verspreiding en omdat het beter is voor het dierenwelzijn. Dit heeft tijdelijk gevolgen voor de beschikbaarheid van vrije uitloopeieren.

Europese wetgeving bepaalt dat kippen die langer dan 16 weken geen toegang hebben tot buitenloop de vrije uitloopstatus verliezen. Dit betekent dat onze pluimveehouders met ingang van 30 maart eieren leveren die we tijdelijk niet als vrije uitloopeieren kunnen aanbieden. Onze kippen hebben zowel binnen als in een overdekte uitloop de mogelijkheid om vrij rond te lopen. De eieren bieden we vanaf begin april daarom tijdelijk aan als scharreleieren met het Beter Leven keurmerk 1-ster.

Zodra het mag, gaan onze kippen weer naar buiten. Vanaf dat moment heeft PLUS weer alleen vrije uitloopeieren met 2- en biologische eieren met 3-sterren in het assortiment.