Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Wc Eend Toiletblok navul duo ocean fresh product foto
Wc Eend

Toiletblok navul duo ocean fresh

Per stuk 2 stuks
1.49 149

Handige informatie over dit product

Corrosion
Corrosief (Bijtend)

Producteigenschappen

Ingrediënten
5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, 30% anionische oppervlakteactieve stoffen, perfume , limonene, citronellol
Contact
SC Johnson Benelux
Communicatie adres
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
Gebruik en bewaar instructies
  • Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende Organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de

Over onze prijs- en productinformatie

Bij PLUS doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze consumentenservice.