Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Het nieuwe distributiecentrum in Oss

Case study - Nieuwbouw distributiecentrum in Oss

Het nieuwe distributiecentrum van PLUS is een hypermodern geautomatiseerd distributiecentrum, voor de opslag van alle houdbare producten. Vanuit daar worden ze gedistribueerd naar alle 272 PLUS Supermarkten. Het wordt gevestigd op logistiek bedrijvenpark Vorstengrafdonk, staat op 9,3 hectare grond en is ruim 50.000 vierkante meter groot. Het pand heeft 92 laad- en losdeuren en een productiecapaciteit van 400.000 colli per dag.

Het nieuwe distributiecentrum wordt grotendeels gemechaniseerd en daarmee een van de meest moderne distributiecentra van Nederland. Dit distributiecentrum zorgt voor een efficiëntere belevering van alle PLUS supermarkten. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige werkomgeving. Zo zijn fysiek zware processen gemechaniseerd, is er in alle ruimtes daglicht en zijn er aanpassingen in de akoestiek gedaan om het geluid zo veel mogelijk te minimaliseren.

Projectomschrijving

 

Ontwerpcertificaat:                              Excellent

Oplevercertificaat:                                Excellent

Toegepaste richtlijn                              BRL 2014 V2

Ambitiescore                                        +/- 75% (4 sterren)

Start bouw                                            Q3 2020

Oplevering                                             Q4 2021

 

Kengetallen

Bruto vloeroppervlak                               ca. 52.345 m2

Terreinoppervlakte                                   ca. 9,3 Ha

 

Vloeroppervlakte naar functie

Kantoren                                                  ca. 3226 m2

Waarvan bijeenkomst                              ca. 253 m2

Verkeersruimten                                       N.T.B.

Opslagruimten                                          N.T.B.

 

Energieverbruik

Verwacht energieverbruik                          +/- 25 kWh/m2

Verwacht verbruik fossiele bronnen           geen

Verwacht verbruik duurzame bronnen        +/- 25 kWh/m2

 

Waterverbruik

Verwacht waterverbruik                             ca. 6,5 m3/persoon/jaar

Verwacht % waterverbruik door

hemel- en grijs water                                 50%

 

Bouwplaats en bouwproces

 

Tijdens de bouw wordt er gelet op een aantal duurzaamheidsaspecten:
 

 • Aannemer is ISO14001 gecertificeerd; 
 • Bewuste en gescheiden omgang met afval; 
 • Ecologisch werkprotocol: aandacht voor plant en dier; 
 • Energieverbruik wordt tijdens de bouw gemonitord; 
 • Infraroodmeting: controle isolatie van de gevel; 
 • Gebruikt hout is FSC-gecertificeerd; 
 • Milieuvriendelijkere alternatieven voor bouwmaterialen; 
 • Materialen hebben een verantwoorde herkomst.

 

De gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied zijn als volgt:

 

 • Het ontwikkelen van een aantrekkelijke en inspirerende werk- en leefomgeving voor de gebouwgebruikers;
 • Monitoren van de installaties om comfort te verhogen;
 • Submeters voor water en elektriciteit maken gericht sturen op verbruiksgegevens mogelijk;
 • Voor een goede kwaliteit van de binnenlucht worden materialen zoals vloerbedekkingen, lijmen en verven en vernissen in het gebouw zo gekozen dat er zo min mogelijke emissies van schadelijke ‘vluchtige organische verbindingen’ plaatsvinden;
 • De toegepaste materialen zijn bewuste en duurzame keuzen ten behoeve van het milieu en de keten;
 • Duurzaamheidsinformatie over het project wordt gepubliceerd om als inspiratie te dienen voor nieuwe bouwprojecten;
 • Laadpalen voor elektrische auto's op terrein; 
 • Robuuste maatregelen ter voorkoming van beschadiging.

 

Ambitie

De duurzaamheidsambitie is het behalen van het BREEAM-NL certificaat Excellent. Door integraal met het ontwerpteam na te denken over alle facetten van duurzaamheid en hoe vormen hiervan in het ontwerp kunnen worden verwerkt is het behalen van een dergelijk certificaat mogelijk.

 
Technische oplossingen


Hieronder een aantal voorbeelden uit de duurzaamheidsaspecten van het nieuwe distributiecentrum: 

 • Efficiënte warmtepomp voor verwarming;
 • Vloerverwarming en -koeling;
 • Waterbesparende toiletafstelling; 
 • Douchewarmteterugwinning;
 • Energiezuinige gebouw- en terreinverlichting (LED);
 • Zonnepanelen op de daken;
 • Waterberging middels infiltratiekratten; 
 • Materialen gekozen met kleinere milieu-effecten.

 

Proces en Organisatie 

Er wordt samengewerkt in een project aan het einde van het proces op te leveren. De partijen die onderdeel uitmaken van het team zijn:

• Opdrachtgever: PLUS

 • Architect: Da Vinci B.V.
  • Aannemer: Van de Ven
  • E-installaties: Kanters Elektro
  • W-installaties: DKC Totaaltechniek
 • Adviseur BREEAM: C2N

 

 

BREEAM-NL credits

De benodigde BREEAM-score is behaald door doorvoering van onderstaande punten:

 

MAN 1 prestatieborging

3

MAN 2 bouwplaats en omgeving

 

2

MAN 3 milieu-impact bouwplaats

4 + 1 EP

MAN 4 gebruikershandleiding

 

1

MAN 6 Consultatie

0

MAN 8 veiligheid

1

 

MAN 9 kennisoverdracht

1

MAN 11 onderhoudsgemak

1

 

MAN 12 levenscycluskostenanalyse

2

HEA 1 daglichttoetreding

1

 

HEA 2 uitzicht

1

HEA 3 tegengaan lichthinder

 

1

 

HEA 4 hoogfrequente verlichting

1

HEA 5 kunstverlichting binnen en buiten

 

1

HEA 6 lichtregeling

1

HEA 9 vluchtige organische verbindingen

1

HEA 8 Interne luchtkwaliteit

2

HEA 10 thermisch comfort

1

HEA 11 temperatuurregeling

 

1

ENE 1 energie-efficiëntie

15

ENE 2a subbemetering energiegebruiken

 

2

ENE 4 energiezuinige buitenverlichting

1

ENE 5 toepassing duurzame energie   

 

3

ENE 8 Energiezuinige liften

2

ENE 26 waarborging thermische kwaliteit schil  

 

2

TRA 3a alternatief vervoer

2

TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid

 

2

TRA 5 vervoerplan en parkeerbeleid   

3

TRA 7 vervoersinformatiepunt

 

1

 

TRA 8 toelevering en manoeuvreren

1

WAT 1a waterverbruik   

2

WAT 2 watermeter

1

WAT 3 lekdetectie hoofdwateraansluiting

 

1

WAT 4 Zellfsluitende watertoevoer sanitair

1

WAT 6 irrigatiesystemen

1

MAT 1 bouwmaterialen

1

 

MAT 5 onderbouwde herkomst van materialen

 

4

MAT 7 robuust ontwerpen

1

MAT 8 gebouwflexibiliteit

3

WST 1 afvalmanagement op bouwplaats

3 +1 EP

 

WST 2 gebruik van gerecycled materiaal

 

WST 5 compost

1 + 1 EP

 

 

1

 

WST 3a opslagruimte voor herbruikbaar afval

1

 

WST 6 inrichting

1

 

LE 1 hergebruik van land

2

LE 3 aanwezige planten en dieren     

1

LE 4 planten en dieren als medegebruiker    

1

 

Kosten/baten 

De geraamde kosten voor het verduurzamen van het gebouw en het behalen van een BREEAM excellent certificaat voor dit project bedragen 10% van de totale bouwsom.

 

Tips voor een volgend project

De verschillende categorieën binnen BREEAM vragen om een integraal ontwerpproces, waarbij diverse partijen verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat. Het is dus belangrijk om vanaf het begin duidelijk te hebben welke doelstellingen worden geambieerd en welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Ook is het voor diverse credits van belang om bijvoorbeeld de toekomstige gebruikers of de (onder)aannemers tijdig bij het proces te betrekken.