1. PLUS/
 2. Over PLUS
 3. /PLUS als organisatie
 4. /Cooperatie PLUS UA

Coöperatie PLUS U.A.

Coöperatie PLUS U.A. is een zelfstandige cooperatie. Begin 2022 ontstaan door het samengaan van ondernemerscooperatie Sperwer U.A. en Coop Nederland U.A.. De leden van de coöperatie zijn zelfstandig supermarktondernemers en consumenten. Zij werken samen met als doel een duurzame bedrijfsvoering te realiseren, PLUS nog krachtiger te maken en zo meer voordelen te realiseren. De coöperatie is de enige aandeelhouder van PLUS Holding B.V..

Onze waarden

De waarden Betrokken, Vooruit, Open en Samen geven richting aan ons handelen.

Algemene Leden Vergadering

Betrokken leden met inspraak kenmerken een coöperatie. Binnen de Coöperatie PLUS U.A. hebben ruim 400 ondernemers en 50 consumenten een stem in de besluitvorming. Zij vormen samen de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV stelt de resultaten van de coöperatie vast, benoemt het bestuur van de coöperatie en heeft een rol bij grote besluiten en wijzigingen in de statuten.

Ben je trouwe klant van PLUS, fan van de PLUS formule, coöperatief ingesteld en heb je belangstelling om consumentlid te worden en zo bij te dragen aan een nog sterkere PLUS organisatie? Lees dan verder via plus.nl/alv.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie vormt een personele unie met de raad van commissarissen van PLUS Holding B.V.. Beide organen kennen dezelfde leden om eenheid van bestuur en vlotte besluitvorming te stimuleren. Sinds 3 januari 2022 bestaat het bestuur van Coöperatie PLUS U.A. en de raad van commissarissen van PLUS Holding B.V. uit de volgende leden:

 • Harry Bruijniks, voorzitter
 • Maartje Frederiks
 • Tjerk Hooghiemstra
 • Karin Janssen
 • Alfred Koehoorn
 • Han Kolff
 • Cornelis Trommel
 • Harold van Velzen
 • Edwin Versluis

Statutaire directie

De statutaire directie van PLUS Holding B.V. wordt vanaf 3 januari 2022 gevormd door Duncan Hoy (algemeen directeur) en Mayte Oosterveld (financieel directeur).

Consumentenraad

Goed coöperatief ondernemerschap veronderstelt een volwaardige deelname van consumentleden aan de besluitvorming in de algemene vergadering en advisering in de consumentenraad.

De consumentenraad is een door het coöperatiebestuur ingestelde commissie. Het hoofddoel van de consumentenraad is het bestuur van PLUS Holding desgevraagd of op eigen initiatief te adviseren over allerhande consument-gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld over spaar- en beloningsprogrammas of over duurzaamheidsthemas zoals gezonde voeding, voedselverspilling, verpakking(reductie) en andere maatschappelijke themas.

De consumentenraad bestaat uit maximaal acht consumentleden van Coöperatie PLUS U.A.

De leden per 1 juni 2022

 • Lies van Aelst (coordinator)
 • Steven de Waardt
 • Gerdien de Jong
 • Willem Kruithof
 • Annette De Vries-Tabak

De consumentenraad is te bereiken via cooperatiezaken@plus.nl