1. PLUS/
 2. Over PLUS
 3. /PLUS als organisatie
 4. /Cooperatie PLUS UA

Cooperatie PLUS U.A.

Coöperatie PLUS U.A. is een zelfstandige coöperatie. Begin 2022 ontstaan door het samengaan van ondernemerscoöperatie Sperwer U.A. en Coop Nederland U.A.. De leden van de coöperatie zijn zelfstandig supermarktondernemers en consumenten. Zij werken samen met als doel een duurzame bedrijfsvoering te realiseren, PLUS nog krachtiger te maken en zo meer voordelen te realiseren. De coöperatie is de enige aandeelhouder van PLUS Holding B.V..

Onze waarden

De waarden Betrokken, Vooruit, Open en Samen geven richting aan ons handelen.

Algemene Leden Vergadering

Betrokken leden met inspraak kenmerken een coöperatie. Binnen de Coöperatie PLUS U.A. hebben ruim 400 ondernemers en 50 consumenten een stem in de besluitvorming. Zij vormen samen de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV stelt de resultaten van de coöperatie vast, benoemt het bestuur van de coöperatie en heeft een rol bij grote besluiten en wijzigingen in de statuten.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie vormt een personele unie met de raad van commissarissen van PLUS Holding B.V.. Beide organen kennen dezelfde leden om eenheid van bestuur en vlotte besluitvorming te stimuleren. Sinds 3 januari 2022 bestaat het bestuur van Coöperatie PLUS U.A. en de raad van commissarissen van PLUS Holding B.V. uit de volgende leden:

 • Harry Bruijniks, voorzitter

 • Maartje Frederiks
 • Tjerk Hooghiemstra
 • Karin Janssen
 • Alfred Koehoorn
 • Han Kolff
 • Cornelis Trommel
 • Harold van Velzen
 • Edwin Versluis

Statutaire directie

De statutaire directie van PLUS Holding B.V. wordt vanaf 3 januari 2022 gevormd door Duncan Hoy (algemeen directeur), Fred Bosch (financieel directeur) en Mayte Oosterveld (operationeel directeur).