1. PLUS/
  2. Over PLUS
  3. /Nieuwsberichten
  4. /PLUS kiest Bouwbedrijf Van de Ven als partner nieuw DC

PLUS kiest Bouwbedrijf Van de Ven als partner nieuw DC

Utrecht, 23 april 2020 – PLUS en Bouwbedrijf Van de Ven hebben een akkoord bereikt over de bouw van het nieuwe, gemechaniseerde distributiecentrum in Oss.

Het nieuwe distributiecentrum wordt grotendeels gemechaniseerd en daarmee een van de meest moderne distributiecentra van Nederland. Dit distributiecentrum zorgt voor een efficiëntere belevering van alle PLUS supermarkten.

Rowell Versleijen, directeur Logistiek bij PLUS: “Na een intensieve selectieprocedure hebben we gekozen voor Bouwbedrijf Van de Ven. Zij zijn bewezen succesvol in de bouw van dergelijke panden en hebben ervaring in het realiseren van een project waarbij ook mechanisatie een belangrijke rol speelt. Ik kijk uit naar de volgende fase van dit belangrijke project voor PLUS.”

Frank Smits, adjunct-directeur bij Bouwbedrijf Van de Ven: “Wij zijn zeer content met dit partnership en zullen onze expertise in de realisatie van technisch hoogwaardige distributiecentra aan PLUS laten zien.”

Duurzaamheid
Bij het ontwerp van het pand spelen de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol. Er is gekozen om gebruik te maken van de BREEAM-methodiek, waarbij getoetst wordt op negen duurzaamheidsaspecten. Keuzes in duurzaamheid zijn onder andere terug te zien in materiaalgebruik, warmteterugwinning en de waterhuishouding. Het ontwerp van het nieuwe distributiecentrum voldoet daarmee aan het energielabel BREEAM Excellent.

Start bouw juni
Van de Ven heeft waar nodig haar werkwijzen aangepast om ook tijdens de bouw invulling te geven aan de maatregelen die door de overheid genomen zijn in de bestrijding van corona. Daarom kan de bouw conform planning in juni van dit jaar starten. Het nieuwe distributiecentrum is vervolgens eind 2022/begin 2023 gereed om in gebruik te nemen. Distributiecentrum Oss