1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - 4x gratis bezorgd

Actievoorwaarden - 4x Gratis bezorging voor nieuwe online klanten

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de '4x Gratis bezorging voor nieuwe online klanten' actie (hierna: actie). De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (hierna: PLUS), gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Looptijd

De Actie.loopt vanaf13 maart 2022 tot en met 31 december 2023 (hierna: Actieperiode).

Actie

 1. PLUS bepaalt wie kan deelnemen aan de Actie. Deze Actie is geldig bij alle PLUS supermarkten waar online bestellen mogelijk is. Onderstaande PLUS supermarkten zijn uitgesloten van deze Actie. Deze lijst kan worden aangepast tijdens de Actieperiode.
 • PLUS Bruggers Winterswijk
 • PLUS Andre en Joyce van Reijen Veldhoven
 • PLUS Schulpen Maasbracht
 • PLUS Houten - Houten
 • PLUS Ton Henst Best
 • PLUS Arts Landgraaf
 • PLUS Supermarkt Rolde Rolde
 • PLUS Raymond en Esther Custers - Eijsden
 • Coop winkels die zijn omgebouwd naar PLUS worden nader bekend gemaakt
 1. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en niet woonachtig zijn in Nederland.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie is het aanmaken van een Mijn PLUS account vereist.
 3. De deelnemer ontvangt automatisch in zijn of haar Mijn PLUS account korting om deel te kunnen aan deze Actie. De deelnemer kan binnen de looptijd van deze Actie gebruik maken van maximaal vier keer gratis bezorging van de boodschappen door het plaatsen van een online bestelling via plus.nl of via de PLUS app.
 4. Deelnemers die niet eerder of minder dan vier keer in totaal een bestelling via plus.nl of via de PLUS app hebben geplaatst kunnen deelnemen aan de Actie. Deze Actie geldt voor particuliere en zakelijke deelnemers die in totaal niet meer dan vier keer online een bestelling hebben geplaatst. Eerdere online bestellingen worden in mindering gebracht op het totaal van vier online bestellingen.
 5. Bij zakelijke deelnemers geldt de Actie op het zakelijk hoofdaccount. Hierbij geldt als voorwaarde dat een zakelijk hoofdaccount niet meer dan vier keer online een bestelling heeft geplaatst. Bij een volledig nieuw zakelijk account geldt de Actie van vier keer gratis bezorging in totaal. Eerdere online bestellingen worden in mindering gebracht op het totaal van vier online bestellingen. Wanneer een van de onderliggende subaccounts gebruik heeft gemaakt van de Actie, geldt de Actie niet opnieuw bij een ander (nieuw) subaccount.
 6. De Actie is alleen geldig voor bestellingen die gedurende Actieperiode worden bezorgd of in de winkel worden opgehaald. Bij bezorging van de boodschappen is er een minimaal bestelbedrag van 25 euro van toepassing. Er wordt uitgegaan van het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 7. De Actie is niet van toepassing op PLUS Express bestellingen..
 8. De bezorg/ophaalkosten zullen in het winkelmandje als korting in mindering worden gebracht indien aan deze voorwaarden worden voldaan.
 9. Na een eventuele annulering van een online bestelling zal de Actie niet vervallen en opnieuw geldig zijn bij een volgende online bestelling.
 10. De Actie is niet te combineren met andere aanbiedingen voor gratis bezorging en is niet inwisselbaar voor contanten.
 11. Onze Algemene voorwaarden en Privacy Statement zijn van toepassing op de Actie.


Aansprakelijkheid

 • PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beeindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren en aangifte te doen bij de politie, indien PLUS fraude vermoedt, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Heb je een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met de PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naarconsumentenservice op deze website.
 6. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS Retail B.V.

Terug naar de actie