1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Boodschappenpakket 2021

Actievoorwaarden spaaractie PLUS Boodschappenpakket

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie PLUS Boodschappenpakket (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de genoemde voorwaarden

Looptijd

 1. De Actie loopt vanaf zondag 14 november 2021 tot en met zaterdag 19 februari 2022.
 2. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 26 februari 2022 worden ingeleverd in een PLUS winkel naar keuze.

Deelname

 1. Vanaf 14 november 2021 ontvangt de deelnemer bij elke 10 euro aan boodschappen* (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen, een gratis spaarzegel. Zowel in de PLUS winkels als bij een online bestelling via plus.nl of de PLUS app.
 2. Over het aan aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen spaarzegels worden gespaard: tabak (rookwaren), alcohol, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, koopzegels, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Bij 75 spaarzegels is de spaarkaart vol. Een volle spaarkaart geeft recht op één gratis boodschappenpakket t.w.v. 50 euro. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels behorende bij deze Actie kunnen worden verzilverd.
 5. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 75 spaarzegels zijn niet inwisselbaar. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd.
 6. De waarde van de afgebeelde artikelen is gebaseerd op de reguliere prijzen; er wordt geen rekening gehouden met actieprijzen.
 7. PLUS behoudt het recht om de afgebeelde artikelen te vervangen door alternatieve artikelen., indien bijvoorbeeld het afgebeelde artikel niet leverbaar of voorradig is of indien de prijs van het afgebeelde artikel wijzigt. Voornoemde voorbeelden zijn slechts ter illustratie en vormen geen limitatieve opsomming.
 8. De waarde het alternatieve artikel zal gelijk zijn aan de waarde van het oorspronkelijke artikel.
 9. Artikelen afkomstig uit het boodschappenpakket, volle spaarkaarten of losse spaarzegels kunnen niet worden geruild of ingewisseld tegen contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 10. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.
 11. Het boodschappenpakket is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade) vergoeding worden gemaakt.
 3. Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt PLUS het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aanvullende voorwaarden digitaal sparen met de PLUS app

Digitaal sparen

 1. PLUS biedt tijdens de spaaractie PLUS Boodschappenpakket bij alle PLUS winkels de mogelijkheid om digitaal zegels te sparen via de PLUS app.
 2. De PLUS app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 5.0 of Apple iOS 9.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Bij het inloggen met een Mijn PLUS account in de PLUS app wordt er automatisch en eenmalig vier gratis spaarzegels bijgeschreven.
 4. Sparen en/of verzilveren is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account in de PLUS app. Via de PLUS app kan een klant zich registreren voor de Mijn PLUS account. De voorwaarden van de Mijn PLUS account zijn hier te vinden.
 5. Indien u een volle digitale spaarkaart heeft dan kunt u ervoor kiezen om digitale spaarzegels te delen. Indien u geen volle digitale spaarkaart heeft, dan is het niet mogelijk om de vier gratis bijgeschreven digitale spaarzegels te delen.
 6. Het bijschrijven van de digitale spaarzegels geschiedt door het tonen en scannen van de unieke QR code in het Mijn PLUS account aan de kassa van een PLUS winkel.
 7. Indien de klant zijn telefoon is vergeten kan er bij de kassa een streepjescodebon verstrekt worden. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn spaarzegels alsnog bijschrijven in het Mijn PLUS account in de PLUS app.
 8. Om spaarzegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig.
 9. Het is mogelijk om papieren spaarzegels over te zetten naar digitale spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de spaarzegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkt. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 10. Voor het inwisselen van digitale zegels dient de klant zijn spaarkaart in de PLUS app te verzilveren. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa.
 11. Indien het verzilveren van de digitale spaarzegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 12. Het eventuele risico betreffende afgeboekte spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 13. PLUS is niet aansprakelijk voor: deugdelijke werking van de PLUS app, netwerk- en/of softwarestoringen van welke aard dan ook die bijvoorbeeld doch niet uitsluitend beperkte, vertraagde of verlies van spaarzegels of (verzilvering) spaarkaarten tot gevolg hebben.
 14. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt, behoudens de persoonsgegevens die door PLUS worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de PLUS Nieuwsbrief door de deelnemer. PLUS zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy statement van PLUS.
 15. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore. Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de PLUS app.