1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden spaaractie Brabantia items

Actievoorwaarden spaaractie Brabantia items

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie 'spaar voor de exclusieve serveerset van Brabantia' (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.

 1. De Actie loopt vanaf zondag 3 juni 2018 tot en met zaterdag 25 augustus 2018.
 2. Spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 8 september 2018 worden ingeleverd.
 3. Vanaf 3 juni 2018 ontvangt de klant bij elke 5 euro aan boodschappen* (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen een gratis spaarzegel.
 4. Bij 16 zegels is de spaarkaart vol.
 5. Een volle spaarkaart + een bijbetaling geeft u recht op een Brabantia item naar keuze.
 6. Volle spaarkaarten of spaarzegels kunnen niet worden ingewisseld voor geld en/of losse producten uit de winkel.
 7. De spaarzegels dienen op 1 spaarkaart geplakt te zijn om recht te hebben op een Brabantia item.
 8. Er kunnen uitsluitend volledig ingevulde spaarkaarten met daarop originele Brabantia zegels worden verzilverd.
 9. Uiteraard kunnen er meerdere volle spaarkaarten worden ingeleverd.
 10. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 11. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de genoemde voorwaarden.
 12. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 tot 19:00 en zaterdag van 8:00 t/m 16:00.
 13. PLUS behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen.
 14. De gegevens worden slechts gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt.
 15. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

* M.u.v. geneesmiddelen, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en wettelijk niet toegestane artikelen.

Aanvullende voorwaarden sparen met de PLUS app

 1. PLUS biedt tijdens de Brabantia serveerset spaaractie de mogelijkheid van zegels sparen via de PLUS app aan bij alle PLUS winkels.
 2. De app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 4.1 of Apple iOS 8.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Bij (eventueel eerst registratie en) inloggen met een Mijn PLUS account in de app worden er automatisch en eenmalig 4 extra zegels bijgeschreven.
 4. Het bijschrijven van de spaarzegels gebeurt via een unieke QR code die gekoppeld is aan de Mijn PLUS account van de klant.
 5. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig.
 6. Sparen en/of verzilveren is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account.
 7. Het is mogelijk papieren zegels over te zetten naar PLUS app spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de zegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkten. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 8. Het bijschrijven van de app spaarzegels geschiedt door het scannen van een unieke QR code of via de streepjescode bon.
 9. Een streepjescode bon kan worden uitgedraaid als de klant zijn telefoon is vergeten. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn spaarzegels alsnog bij schrijven.
 10. Voor het inwisselen van digitale zegels dient de klant zijn spaarkaart in de app te verzilveren. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa.
 11. Indien het verzilveren van de digitale zegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 12. PLUS heeft het recht haar medewerking aan het uitreiken van een spaaritem te weigeren.
 13. Het eventuele risico betreffende toch afgeboekte spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 14. PLUS is niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van de app. Het risico van verlies van zegels of spaarkaarten ligt volledig bij de klant.
 15. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore.

Van de Actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en wettelijk niet toegestane artikelen.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 3 juni 2018