1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden Buiten in Nederland

Actievoorwaarden spaaractie Lentebloeiers

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie Lentebloeiers (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De totale actieperiode loopt vanaf 21 maart 2021 (week 12) tot en met 22 mei 2021 (week 20). U kunt tot en met 8 mei 2021 (digitale) spaarzegels te sparen. Volle (digitale) spaarkaarten kunnen tot en met 8 mei 2021 worden ingeleverd, zoals vermeld in deze voorwaarden. Op donderdag 20 mei, vrijdag 21 mei of zaterdag 22 mei 2021 kunt u uw gratis Lentebloeiers ophalen. Kijk voor de exacte ophaaldag en tijd op de poster van uw PLUS supermarkt. Hiervoor geldt OP=OP.

Sparen

 1. Vanaf 21 maart 2021 tot en met 8 mei 2021 ontvangt de klant bij elke 10 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen een gratis spaarzegel.
 2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen spaarzegels worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterij, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het nettobedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Met 40 zegels is de spaarkaart vol (de eerste twee zegels zijn voorgedrukt en krijgt u van ons cadeau).
 5. Met een volle spaarkaart ontvangt u een papieren tegoedbon voor een gratis doos met 30 Lentebloeiers. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 8 mei 2021 worden ingeleverd.
 6. Met de papieren tegoedbon kunt u op donderdag 20 mei, vrijdag 21 mei of zaterdag 22 mei 2021 uw gratis Lentebloeiers op komen halen. Kijk voor de exacte ophaaldag en tijd op de poster van uw PLUS supermarkt.
 7. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 40 spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 8. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd.
 9. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.
 10. Volle spaarkaarten of losse spaarzegels kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 11. De items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.

Aansprakelijkheid

 1. PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aanvullende voorwaarden digitaal sparen met de PLUS app

 1. PLUS biedt tijdens de Actie bij alle PLUS winkels de mogelijkheid om digitale spaarzegels te sparen via de PLUS app.
 2. De PLUS app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 5.0 of Apple iOS 9.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Digitaal sparen en/of verzilveren van een volle digitale spaarkaart is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account in de PLUS app. Via de PLUS app kan een klant zich registeren voor de Mijn PLUS account. De voorwaarden van de Mijn PLUS account zijn hier te vinden.
 4. Bij het inloggen in de PLUS app met een Mijn PLUS account worden automatisch en eenmalig vier gratis spaarzegels bij deze Actie bijgeschreven.
 5. Het bijschrijven de digitale spaarzegels geschiedt door het tonen en scannen van de unieke QR code in het Mijn PLUS account aan de kassa van een PLUS supermarkt.
 6. Indien de klant zijn telefoon is vergeten kan er bij de kassa van een PLUS supermarkt een streepjescode bon verstrekt worden. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn spaarzegels alsnog bijschrijven in het Mijn PLUS account in de PLUS app.
 7. Om spaarzegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig.
 8. Het is mogelijk om papieren spaarzegels over te zetten naar digitale spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de spaarzegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkt. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 9. Voor het inwisselen van een volle digitale spaarkaart dient de klant zijn digitale spaarkaart in de PLUS app te verzilveren. De verzilvering van de volle digitale spaarkaart is mogelijk tot en met zaterdag 8 mei 2021. In de PLUS app wordt een speciale verzilver QR-code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa van een PLUS supermarkt. U kunt met de speciale verzilver QR-code op donderdag 20 mei, vrijdag 21 mei of zaterdag 22 mei 2021 uw gratis Lentebloeiers op komen halen. Kijk voor de exacte ophaaldag en tijd op de poster van uw PLUS supermarkt.
 10. Indien het verzilveren van de digitale spaarzegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 11. Het eventuele risico betreffende toch afgeboekte digitale spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 12. PLUS is niet aansprakelijk voor: deugdelijke werking van de PLUS app, netwerk- en/of softwarestoringen van welke aard dan ook die bijvoorbeeld doch niet uitsluitend beperkte, vertraagde toegang of verlies van spaarzegels of (verzilvering van) spaarkaarten tot gevolg hebben.
 13. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore. Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de PLUS app.