1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden 'Creëer je eigen disney Movie Moment'

Actievoorwaarden PLUS Disney Movie Moments – ‘Creëer je eigen Disney Movie Moment’

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de PLUS Disney Movie Moments actie “Creëer je eigen Disney Movie Moment” (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV, Archimedeslaan 21, 3584 BA Utrecht (“PLUS”).

Het betreft een tijdelijke Actie. De Actie loopt vanaf maandag 10 september 2018 en stopt op maandag 1 oktober 2018.

Deelnemer kan via Instagram, YouTube en Musical.ly (TikTok) meedoen aan de Actie.

2. Deelname

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Iedereen onder de 18 jaar dient toestemming te vragen aan zijn / haar ouders of voogd.
 2. Er bestaat voor de consumenten geen (aankoop) verplichting ten aanzien van de deelname.
 3. Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder verblijfplaats in Nederland.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PLUS Retail B.V., alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 6. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 7. Deelname is alleen mogelijk door middel van deelname via de PLUS app en tijdens de gestelde actieperiode.
 8. Deelname is alleen mogelijk via PC, laptop, smartphone of tablet.

3. Speelwijze

 1. De influencers Zoete Zusjes, Daily Twinlife, Emma Keuven, Jens Schotpoort, Hugo, Beau, Clonny Games en Rosalie delen op hun eigen social mediakanalen een oproep om mee te doen aan de Actie.
 2. Doel van het spel is om een eigen Disneymoment te creëren met Disney Movie Moments.
 3. Upload een video of foto met een eigen gecreëerde Disneymoment op sociale media (Instagram, YouTube en Musical.ly (TikTok)).
 4. Plaats bij deze video of foto het volgende: #plusdisneymoments en @influencer (invullen bij welke influencer je kans wil maken).
 5. Op maandag 1 oktober kiest iedere influencers één winnaar uit.

4. Prijs

 1. De winnaars worden op maandag 1 oktober bekend gemaakt.
 2. In totaal wordt er 8 keer een Disney doeboek inclusief 192 Disney Movie Moments weggegeven.
 3. De influencers benaderen via een direct mail de winnaar en vraagt de winnaar zijn gegevens te sturen naar arjan.drost@initiative.com, waarna deze volgens de GDPR richtlijnen de gegevens verwerkt en de prijs toestuurt.
 4. Indien deze persoonsgegevens niet binnen zeven dagen nadat de influencer dit bericht heeft verzonden door Arjan Drost zijn ontvangen, vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs. PLUS heeft dan het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.
 5. De winnaar geeft PLUS toestemming om zijn naam, alsmede mogelijke video’s, foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 6. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen voor geld of een andere prijs.
 7. PLUS behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 8. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de deelnemer.
 9. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 1. PLUS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of prijs.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijs. PLUS verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijs.
 5. PLUS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

6. Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de PLUS.
 2. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van de PLUS. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.
 4. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 5. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 6. Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor deze Actie worden gebruikt om de winnaar(s) bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na gebruik vernietigd.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 29 augustus 2018