1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden 'Disney Movie Moments Facebook winactie'

Actievoorwaarden - PLUS Retail B.V. – Disney Movie Moments Facebook winactie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Facebook actie: “(Disney Movie Moments Facebook winactie)” actie (hierna: “Actie”) van PLUS Retail. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met Disney. Deze Actie is op geen enkele manier gelieerd aan Facebook.

1. Actie

 1. De Actie loopt van zaterdag 29 september tot en met zondag 14 oktober
 2. In week 40 en in week 41 heeft PLUS 2 winacties gekoppeld aan de tv-commercial.

- Om kans te maken op de prijs in week 40 moeten de deelnemers reageren op de vraag “Wil jij kans maken op de schitterende Frozen jurk uit deze commercial? Laat dan in de comments weten wie jij als Elsa ziet rondhuppelen en wie weet ben jij de gelukkige!” Uit alle reacties op deze vraag worden in week 41 twee winnaars gekozen.

- Om kans te maken op de prijs in week 41 moeten de deelnemers reageren op de vraag “We verloten het apenpak uit deze commercial! Wie zie jij deze scene uit de Lion King naspelen? Laat ons weten in de comments wie jij blij wil maken met dit stoere pak!” Uit alle reacties op deze vraag wordt in week 42 één winnaar gekozen.

De Actie kun je spelen via www.facebook.com/plussupermarkt

2. Prijzen

 1. In totaal worden er 3 prijzen weggegeven: twee Elsa jurkjes en één apenpak.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere dan in artikel 2.1 genoemde prijzen, dan wel andere diensten/producten van PLUS Retail.
 3. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs vervalt deze aan PLUS Retail.
 4. Winnaars van de Actie worden (als er meerdere inzenders met correcte antwoorden zijn) geselecteerd via een automatisch trekkingsmechanisme.
 5. Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geef hij/zij PLUS Retail hierbij toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijk foto's en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 6. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de deelnemer.

3. Wie kan er deelnemen

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en die ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie.
 2. Om prijzen te winnen moet je in bezit zijn van een Facebook account.
 3. Het personeel van PLUS Retail, of bedrijven gelieerd aan de Sperwer Groep kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
 4. Een deelnemer mag maximaal éénmaal per post op Facebook meedingen naar een prijs.
 5. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS Retail misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

4. Kennisgeving van de uitslag

 1. De winnaars van de Actie worden bekend gemaakt op Facebook en ontvangen een bericht op hun Facebook account, waarbij wordt verzocht de contactgegevens (zowel postadres als e-mailadres) toe te sturen via een privébericht aan het Facebookaccount van PLUS Supermarkt, zodat de prijs opgestuurd kan worden.
 2. In de correspondentie aan de winnaar, zoals bedoeld in punt 4.1., zal de winnaar gevraagd worden naar zijn of haar contactgegevens. Indien deze contactgegevens niet binnen twee dagen nadat PLUS Retail dit bericht heeft verzonden door PLUS zijn ontvangen, vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.
 3. PLUS Retail zorgt ervoor dat de prijzen binnen een maand nadat de contactgegevens zijn ontvangen aan de winnaars worden toegestuurd.
 4. PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.
 5. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Algemene bepalingen en aansprakenlijkheid

 1. PLUS Retail, Facebook en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
 2. Facebook en PLUS Retail zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS Retail is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. PLUS Retail is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. PLUS Retail verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 5. PLUS Retail en Facebook behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS Retail is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS Retail.
 8. Het Privacy Statement van PLUS is op deze actie van toepassing.
 9. PLUS gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, conform de algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden en ook.

6. Slotbepalingen

 1. Heb je een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie, neem dan contact op met PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.
 2. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS Retail.
 4. Facebook is een gedeponeerd merk van Facebook Inc. PLUS is op geen enkele wijze gelieerd aan Facebook Inc.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 20 september 2018