1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Houten speelgoed

Actievoorwaarden spaaractie Houten speelgoed

Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie voor Houten speelgoed(verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.
 3. De Actie loopt vanaf zondag 19 juli 2020 tot en met zaterdag 5 september 2020. De verschillende items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. OP=OP
 4. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen.
Sparen
 1. De Actie loopt vanaf zondag 19 juli 2020 tot en met zaterdag 5 september 2020.
 2. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 12 september 2020 worden ingeleverd.
 3. Vanaf zondag 19 juli 2020 tot en met zaterdag 5 september 2020 ontvangt de klant bij elke 5 euro aan boodschappen (in één transactie) een gratis spaarzegel.
 4. Over de aanschaf van de volgende producten en diensten kunnen geen spaarzegels worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage en statiegeld.  
 5. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 6. Op de kassabon staat het aantal te ontvangen spaarzegels.
 7. De deelnemende winkels vind je hier
 8. De spaarzegels dienen op 1 spaarkaart geplakt te zijn om recht te hebben op een item van de Actie.
 9. Bij 15 spaarzegels heeft u een volle spaarkaart. Per volle spaarkaart en tegen een bijbetaling ontvangt u een van de items van de Actie naar eigen keuze. De bijbetaling bedraagt:
 10. Dieren croquet € 7,50
 11. Ring werpen € 7,50
 12. Reuze Mikado € 7,50
 13. Kubb € 13,99
 14. Er kunnen uitsluitend volle en volledig ingevulde spaarkaarten met daarop originele spaarzegels behorende bij deze Actie worden verzilverd.
 15. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 15 spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 16. De items bij deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 17. Volle spaarkaarten of spaarzegels kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
Slotbepalingen
 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de klant enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de items van deze Actie.
 3. Het risico van verlies van papieren spaarzegels of papieren spaarkaarten ligt volledig bij de klant.
 4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
Contact
 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen tijdens de Actie schriftelijk gesteld worden via plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
 2. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen na afloop van de Actie (vanaf 13 september 2020) gesteld worden via Espron en zij zijn bereikbaar op info@espron.nl of 055-7501661

Aldus opgemaakt te Utrecht, 25 juni 2020