1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Joseph Joseph

Actievoorwaarden spaaractie Joseph Joseph Keukenhulpjes

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie Joseph Joseph Keukenhulpjes (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.
 3. De Actie loopt vanaf zondag 24 mei 2020 tot en met zaterdag 25 juli 2020. De verschillende items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. OP=OP
 4. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen.

Sparen

 1. De Actie loopt vanaf zondag 24 mei 2020 tot en met zaterdag 25 juli 2020.
 2. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zaterdag 1 augustus 2020 worden ingeleverd.
 3. Vanaf 24 mei 2020 tot en met zaterdag 25 juli 2020 ontvangt de klant bij elke 5 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen een gratis spaarzegel.
 4. Over de aanschaf van de volgende producten en diensten kunnen geen spaarzegels worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage en statiegeld.  
 5. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 6. Op de kassabon staat het aantal te ontvangen spaarzegels.
 1. De spaarzegels dienen op 1 spaarkaart geplakt te zijn om recht te hebben op een item van de Actie. Of als er via de PLUS app gespaard wordt geeft de QR code recht op een item van deze Actie.
 2. Bij 40 spaarzegels heeft u een volle spaarkaart. Per volle spaarkaart en tegen een bijbetaling ontvangt u een van de keukenhulpjes naar eigen keuze. De bijbetaling bedraagt:
  1. €1,50 voor de Scoop vergietlepel
  2. €3,- voor de Avocadosnijder
  3. €4,- voor de Delta pureestamper
  4. €4,50 voor de Vouwbare snijplank
  5. €5,- voor de Maatbeker 2-in-1
  6. €6,- voor de Vergiet 2-in-1
  7. €7,- voor de Spiro spiraalsnijder
 3. Er kunnen uitsluitend volle en volledig ingevulde spaarkaarten met daarop originele spaarzegels behorende bij deze Actie worden verzilverd.
 4. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 40 spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 5. De items bij deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 6. Volle spaarkaarten of spaarzegels kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de klant enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de items van deze Actie.
 3. Het risico van verlies van papieren spaarzegels of papieren spaarkaarten ligt volledig bij de klant.
 4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aanvullende voorwaarden digitaal sparen met de PLUS app Digitaal sparen

 1. PLUS biedt tijdens de Actie bij alle PLUS winkels de mogelijkheid om digitale spaarzegels te sparen via de PLUS app.
 2. De PLUS app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 5.0 of Apple iOS 9.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Digitaal sparen en/of verzilveren van een volle digitale spaarkaart is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account in de PLUS app. Via de PLUS app kan een klant zich registeren voor de Mijn PLUS account. De voorwaarden van de Mijn PLUS account zijn hier te vinden.
 4. Bij het inloggen in de PLUS app met een Mijn PLUS account wordt automatisch en eenmalig één gratis zegel bij deze Actie bijgeschreven.
 5. Het bijschrijven de digitale spaarzegels geschiedt door het scannen van een unieke QR code of via de streepjescode bon via een ingelogd Mijn PLUS account in de PLUS app.
 6. Een streepjescode bon kan worden uitgedraaid als de klant zijn telefoon is vergeten. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn digitale spaarzegels alsnog bij schrijven.
 7. Het is mogelijk om papieren spaarzegels over te zetten naar digitale spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de spaarzegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkt. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 8. Om zijn volle digitale spaarkaart in te kunnen wisselen, dient de klant zijn digitale spaarkaart in de PLUS app te verzilveren. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa.
 9. Indien het verzilveren van de digitale spaarzegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 10. PLUS behoudt zich het recht voor om digitale spaarkaarten te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen zonder dat de klant enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 11. PLUS is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de items van deze Actie.
 12. Het eventuele risico betreffende toch afgeboekte digitale spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 13. PLUS is niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van de PLUS app. Het risico van verlies van digitale spaarzegels of digitale spaarkaarten ligt volledig bij de klant.
 14. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore. Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de PLUS app.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 11 mei 2020