1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Marble Maniacs

Actievoorwaarden Marble Maniacs

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Marble Maniacs spaaractie (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 • Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.
 • De Actie loopt vanaf zondag 31 januari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021. De spaaritems van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP.
 • PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of voorwaarden te wijzigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

Spaarcampagne

 1. De Actie loopt vanaf zondag 31 januari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021.
 2. Tijdens de actieperiode ontvangt de klant bij elke 10 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen één gratis Marble Maniacs knikker.
 3. Over de aanschaf van de volgende producten en diensten kunnen geen Marble Maniacs knikkers worden gespaard: tabak (rookwaren), slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage en statiegeld.
 4. Het aantal Marble Maniacs knikkers wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 5. Op de kassabon staat het aantal te ontvangen Marble Maniacs knikkers.
 6. Er zijn 24 verschillende Marble Maniacs knikkers te sparen. Er zijn 3 formaten knikkers, S, M en L. 18 knikkers zijn bedrukt met een illustratie en 6 knikkers zijn effengekleurd.
 7. De Marble Maniacs knikkers bij deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Basis knikkerbaan

 1. PLUS stelt voor deze Actie een basis knikkerbaan beschikbaar. Deze basis knikkerbaan is op vrijdag 5 februari en zaterdag 6 februari 2021 gratis verkrijgbaar - zolang de voorraad strekt - bij een besteding vanaf 25 euro, m.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals genoemd in punt 3 bij onderdeel: Spaarcampagne.
 2. Na zaterdag 6 februari 2021 tot en met 20 maart 2021 zal de basis knikkerbaan te koop zijn voor 2,99 euro, mits de basis knikkerbanen nog voorradig zijn.
 3. De basis knikkerbanen zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte basis knikkerbaan.

Limited edition

 1. PLUS stelt voor deze Actie limited editions beschikbaar. Dit zijn uitbreidingen op de basis knikkerbaan, waar de baan nog spannender mee gemaakt kan worden. De limited editions zijn vanaf zondag 7 februari 2021 tot en met 20 maart 2021 gratis verkrijgbaar bij speciale actieproducten.
 2. Iedere week is er een andere limited edition verkrijgbaar. In de PLUS weekfolder en op de website van PLUS staan de actieproducten aangegeven waarbij een limited edition gratis wordt weggegeven. In totaal zijn er 6 limited editions verkrijgbaar.

  a. Vanaf zondag 7 februari t/m zaterdag 13 februari 2021: limited edition Tra-a-ap+ toren

  b. Vanaf zondag 14 februari t/m zaterdag 20 februari 2021: limited edition Flip Flopper+ toren

  c. Vanaf zondag 21 februari t/m zaterdag 27 februari 2021: limited edition Holy Moly

  d. Vanaf zondag 28 februari t/m zaterdag 6 maart 2021: limited edition Wip Wap Wop

  e. Vanaf zondag 7 maart t/m zaterdag 13 maart 2021: limited edition Trio Spinners + toren

  f. Vanaf zondag 14 maart t/m zaterdag 20 maart 2021: limited edition Swinging Start

 3. De limited editions zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte limited editions.

Verzamelblik

 1. PLUS stelt voor deze Actie een verzamelblik beschikbaar. Hierin kunnen alle 24 knikkers worden bewaard. Met het deksel van het verzamelblik kan de finish van de basis knikkerbaan worden verlengd.
 2. Het verzamelblik is vanaf zondag 31 januari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021 te koop voor 2,49.
 3. De verzamelblikken zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 4. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in het door haar verstrekte verzamelblik.

Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de PLUS.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.
 3. PLUS is niet aansprakelijk voor enige schade, ongeval, kosten of lasten welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de items van deze Actie.
 4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 5. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 6. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 18 januari 2021