1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - PLUS Vriendenkorting

Actievoorwaarden PLUS Vriendenkorting

De actievoorwaarden voor plus.nl: Actievoorwaarden actie PLUS Vriendenkorting

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie PLUS Vriendenkorting (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Looptijd

 1. De Actie loopt vanaf 4 oktober tot en met 2 januari 2022.

Aansprakelijkheid

 • PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Actie

 • Het is aan PLUS om te bepalen of iemand in aanmerking kan komen voor een code voor gratis bezorging (hierna: ‘Code’) bij bovengenoemde deelnemende PLUS supermarkten. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en niet woonachtig zijn in Nederland.
 • Deelnemer van deze Actie ontvangt van PLUS eenmalig drie Codes om in aanmerking te kunnen komen voor gratis bezorging bij een deelnemende PLUS supermarkt.
 • De deelnemer kan maximaal drie keer in aanmerking voor gratis bezorging. De Actie is niet van toepassing op PLUS Express.
 • De deelnemer van deze Actie stuurt de ontvangen Code per e-mail of WhatsApp door aan maximaal drie vrienden, die woonachtig zijn op verschillende adressen en niet op het adres van deelnemer woonachtig zijn. PLUS ontvangt via de deelnemer de naam, het e-mailadres en/of telefoonnummer van zijn/haar vriend, die geïnteresseerd is in deze Actie.
 • De Code kan per vriend en per adres van de deelnemer eenmalig worden gebruikt, indien deze niet eerder bij PLUS een online bestelling heeft geplaatst via PLUS.nl of met de PLUS app.
 • Om als deelnemer in aanmerking te kunnen komen voor gratis bezorging, moet de Code worden verzilverd binnen de looptijd van deze Actie door een vriend van deze deelnemer bij een online bestelling via PLUS.nl of met de PLUS app.
 • De deelnemer ontvangt bericht en een Code voor gratis bezorging, indien zijn/haar vriend de Code heeft verzilverd en de order is geleverd. De deelnemer kan binnen de looptijd van deze Actie de Code verzilveren.
 • Bij elke online bestelling via PLUS.nl of met de PLUS app geldt een minimaal bestelbedrag van € 25,- voor thuisbezorging. Er wordt uitgegaan van het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 • De Code is niet te combineren met andere aanbiedingen voor thuisbezorging en is niet inwisselbaar voor contanten.
 • Algemene voorwaarden voor online bestellen zijn van toepassing op de genoemde Actie.

Privacy

 • Deelnemer geeft PLUS door de aanmelding van zijn/haar vrienden voor deze Actie toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van deze Actie, tenzij de deelnemer en/of vrienden uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde door de deelnemer en/of vrienden van de deelnemer worden ingetrokken.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 • Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.

Slotbepalingen

 • PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.
 • Deelnemers en/of vrienden van deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer en/of vriend van de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer en/of vriend van de deelnemer zich aan dient te houden.
 • PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 • Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen tijdens de Actie schriftelijk gesteld worden via plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 30 september 2021