1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Sinterklaas

Actievoorwaarden schoen zetten

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie schoen zetten (verder te noemen: “de Actie”) en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.

 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.


Looptijd schoen zetten

De Actie loopt vanaf zaterdag 18 november 2023 tot en met maandag 4 december 2023:

 

 • Vanaf zaterdag 18 november 2023 tot en met maandag 4 december 2023 is het mogelijk om een schoen te zetten in een PLUS winkel; LET OP: De periode om een schoen te zetten kan per PLUS winkel afwijken. Vraag dit na bij jouw PLUS winkel. De aangegeven periode van jouw PLUS winkel is hierin leidend.

 

Deelname

 1. De Actie is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar.

 2. Er mag één schoen per kind in de PLUS winkel worden ingeleverd. Hierbij geldt maximaal 1 schoen gevuld met een traktatie per kind.

 3. Vraag bij jouw PLUS winkel na wanneer de schoen opgehaald kan worden. Het ophaalmoment kan per PLUS winkel verschillen.

 4. PLUS zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy statement, zie hier, van PLUS.

 5. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze Actie en worden na afloop vernietigd.

 

Aansprakelijkheid

PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

 

Slotbepalingen

 1. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging van de Actie kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.

 4. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

 

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie  kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

 

Aldus opgemaakt te Utrecht, 2 november 2023