1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Sinterklaas 2022

Actievoorwaarden Sinterklaas boekjes

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie sintboeken (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met Unilever Nederland B.V. gevestigd aan Hofplein 19 te Rotterdam.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd sintboeken

De Actie loopt vanaf 13 november 2022 tot en met 3 december 2022 en is als volgt verdeeld: zondag 13 november t/m zaterdag 19 november 2022 (Week 46): ‘Sint is zijn ring kwijt’ geschreven door Jamai Loman; zondag 20 november t/m zaterdag 26 november 2022 (Week 47): ‘Koen in mijn schoen’ geschreven door Tooske Ragas; zondag 27 november t/m zaterdag 3 december 2022 (week 48): ‘De valse noot’ geschreven door Gerard Joling.

Deelname

 1. Vanaf zondag 13 november 2022 tot en met zaterdag 3 december 2022 ontvangt de klant maximaal 1 sintboek bij aankoop van wekelijkse geselecteerde actieartikelen in één transactie.
 2. De sintboeken van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt: OP=OP.
 3. De sintboeken kunnen niet ingeruild of ingewisseld worden voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.

Aansprakelijkheid

PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging van de Actie kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Actievoorwaarden schoen zetten

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie schoen zetten (verder te noemen: “de Actie”) en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd schoen zetten

De Actie loopt vanaf zondag 13 november 2022 tot en met 4 december 2022 en is als volgt verdeeld: vanaf zondag 13 november 2022 tot en met maandag 4 december 2022 is het mogelijk om een schoen te zetten in een PLUS winkel; vraag bij jouw PLUS winkel na wanneer de schoen opgehaald kan worden. Het ophaalmoment kan per PLUS winkel verschillen.

Deelname

 1. De Actie is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar.
 2. Er mag één schoen per kind in de PLUS winkel worden ingeleverd. Hierbij geldt maximaal 1 schoen gevuld met een traktatie per kind.
 3. Vraag bij jouw PLUS winkel na wanneer de schoen opgehaald kan worden. Het ophaalmoment kan per PLUS winkel verschillen.
 4. PLUS Retail zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy statement, zie hier, van PLUS.
 5. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze Actie en worden na afloop vernietigd.

Aansprakelijkheid

PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging van de Actie kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Opgemaakt te Utrecht, 4 november 2022