1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Kruiden Sjeffies

Actievoorwaarden Kruiden Sjeffies

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de te verzamelen PLUS Kruiden Sjeffies, het Kruiden Sjeffies boek en de Kruiden Sjeffies verzamelkeuken (verder gezamenlijk te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV (“PLUS”) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. De Actie loopt vanaf zondag 1 september 2019 en stopt op zaterdag 5 oktober 2019.

Spaarcampagne

 1. Vanaf 1 september 2019 ontvangt de klant bij elke 15 euro aan boodschappen* (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen, één gratis Kruiden Sjeffie.
 2. Er zijn 20 verschillende Kruiden Sjeffies te sparen. Elke Sjeffie heeft zijn eigen kruid.

Het Kruiden Sjeffies boek

 1. Het Kruiden Sjeffies boek boordevol met leuke spelletjes, slimme weetjes en lekkere recepten is op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 september gratis verkrijgbaar bij een besteding vanaf 15 euro*. Hiervoor geldt OP=OP.

De Kruiden Sjeffies verzamelkeuken

 1. Alle 20 Sjeffies kan men verzamelen in de Kruiden Sjeffies Verzamelkeuken. De verzamelkeuken is verkrijgbaar in de winkel voor 1,99 euro.
 2. De verzamelkeuken is in beperkte oplage beschikbaar, hiervoor geldt OP=OP.

Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 1. PLUS en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
 2. PLUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte Kruiden Sjeffies, het Kruiden Sjeffies boek en de Kruiden Sjeffies Verzamelkeuken.
 3. PLUS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS.

Slotbepalingen

 1. Alle (auteurs-)rechten op de Actie, de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de PLUS.
 2. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website plus.nl/consumentenservice.
 3. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage, en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.