1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Jamie Oliver winactie social

Actievoorwaarden - Win 1 van de 8 gesigneerde "Jamie kookt Italië kookboeken"

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de PLUS Jamie Oliver winactie “Win 1 van de 8 “Jamie kookt Italië” kookboeken” (verder te noemen: de “Actie’’) en wordt georganiseerd door PLUS Retail BV, Archimedeslaan 21, 3584 BA Utrecht (“PLUS”). Het betreft een tijdelijke Actie. De Actie loopt van 25 augustus tot en met 29 augustus.

Win 1 van de 8 gesigneerde “Jamie kookt Italië” kookboeken!

 1. Deelname geschiedt door antwoord te geven op de vraag: “In ‘Jamie Oliver kookt Italië’ vind je de echte authentieke Italiaanse sfeer terug. Recepten bereid vol liefde en met verse ingrediënten. Wil jij dit zelf ervaren? Laat ons weten wat je favoriete Italiaanse gerecht is en waarom en maak kans op een gesigneerd exemplaar van Jamie Oliver kookt Italië.” De Deelnemer plaatst zijn of haar antwoord met een reactie op het bericht in Facebook.
 2. Na de looptijd van de Actie worden de 8 kookboeken ter waarde van EUR 29,99 verloot. Selectie van de winnaars wordt door een medewerker van PLUS gedaan op onpartijdige wijze. Uiterlijk drie weken na de looptijd van de Actie wordt contact met de winnaars opgenomen. Contact verloopt per mail naar het opgegeven mailadres.
 3. De 8 winnaars wordt gevraagd zijn of haar adresgegevens op te geven. PLUS heeft deze gegevens nodig voor het verzenden van de prijs. PLUS heeft het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer, indien deze gegevens niet binnen een week nadat daarom is verzocht worden opgegeven.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. Deelname aan de Actie kan eenmaal per persoon. Meerdere malen antwoord geven op de post tijdens de looptijd heeft geen invloed op de winkans.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en volledige informatie bij de deelname.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. PLUS behoudt zich het recht voor bij vermoeden van misbruik prijzen niet uit te keren.
 9. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Medewerkers, leveranciers en partners van PLUS zijn uitgesloten van deelname.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door PLUS.
 13. PLUS is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer, waardoor het bericht mogelijk niet verzonden kan worden.
 14. PLUS is niet aansprakelijk voor gebreken in de door het verstrekt prijs.
 15. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS. Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen volgens de algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving op het gebied van privacy uitsluitend voor deze Actie worden gebruikt om de winnaars bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na gebruik vernietigd.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Op deze Actie zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy reglement van PLUS van toepassing.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de PLUS Consumentenservice via: 0800 – 222 444 3 Of via het contactformulier.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 12 augustus 2019