1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - Winactie PepsiCo

Actievoorwaarden - Win een van de 2 hotelvouchers t.w.v. €300 of een van de 256 verrassingspakketten.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de PLUS Better for You actie “koop 3 actieproducten en maak kans op”(verder te noemen: “Actie’’).
 2. De Actie wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. (hierna:’PLUS Retail’) gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht in samenwerking met PepsiCo Nederland (hierna:’PepsiCo’) gevestigd aan de Zonnebaan 35 te Utrecht.
 3. De Actie loopt vanaf vrijdag 27 december 2019 tot zondag 19 januari 2020 (hierna: ’actieperiode’).
 4. Deelname aan deze Actie houdt acceptatie van deze Actievoorwaarden in.

2. Deelname

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen aan deze Actie.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland zijn of zonder verblijfplaats in Nederland.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van PLUS Retail, bedrijven gelieerd aan de Sperwer Groep en PepsiCo, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van PLUS Retail misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 5. Bij deelname aan de Actie zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3. Speelwijze

 1. Aan de Actie kan worden deelgenomen door via de website www.plus.nl of de PLUS app drie actieproducten te bestellen uit de op voorhand vastgestelde productrange. Deze producten zijn te vinden via www.plus.nl/info-winactie-pepsico. Verdere deelname aan de Actie is gratis.
 2. Na afronding van de online bestelling kan deelnemer kiezen om mee te doen aan de Actie. Deelnemer dient hierbij het ordernummer, NAW-gegevens, e-mailadres en winkel van aankoop achter te laten op www.mijn.plus.nl/pepsico.
 3. Tevens kan de deelnemer aangeven of hij de PLUS Nieuwsbrief wil ontvangen. Dit is geen verplichting om kans te maken op de prijzen.

4. Prijs

 1. Door deelname aan de Actie maakt een deelnemer kans op onderstaande prijzen:
        a) 2 x Hotels.com voucher (hierna: ’Voucher’) t.w.v. 300 euro;</>
        b) 256 x boodschappenpakket t.w.v. 15 euro.</>
 2. De Voucher dient uiterlijk op 29 februari 2020 op de Nederlandse website van Hotels.com verzilverd te worden. Het verblijf dient uiterlijk op 15 juni 2020 plaats te vinden en is op basis van beschikbaarheid.
 3. Op het gebruik van de Voucher zijn de promotie voorwaarden en algemene voorwaarden van Hotels.com van toepassing. Deze kan je via deze link vinden. PLUS Retail is hierbij geen contractspartij. Indien de Voucher niet verzilverd kan worden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5. Vaststelling winnaar

 1. De trekking van de winnaar geschiedt op een onpartijdige wijze middels een automatisch trekkingsmechanisme.
 2. De winnaars zullen per e-mail op de hoogte gesteld worden na afloop van de actie.
 3. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen voor geld of andere goederen of diensten.
 4. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. PLUS Retail is dan gerechtigd om een andere winnaar te kiezen.
 5. PLUS Retail behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 6. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam, het e-mailadres en de adresgegevens van de deelnemer.
 7. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Privacy

 1. Persoonsgegevens worden na afloop van de actie en het bekendmaken van de prijswinnaars vernietigd, behoudens de Persoonsgegevens die door PLUS Retail worden opgeslagen in verband met een aanmelding voor de PLUS Nieuwsbrief door de deelnemer.
 2. PLUS Retail zal te allen tijde de Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy statement (https://www.plus.nl/info-voorwaarden/privacy-statement) van PLUS Retail.
 3. PLUS Retail zal alleen de persoonsgegevens van de winnaars van de Actie met derden delen als dit noodzakelijk is om de gewonnen prijs in orde te maken.

7. Aansprakelijkheid

 1. PLUS Retail, PepsiCo en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ongeval, kosten of lasten die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan of op enige andere wijze verband houdt met de Actie of prijs.
 2. PLUS Rail en PepsiCo zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. PLUS Retail en PepsiCo zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de PLUS app, de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. PLUS Retail en PepsiCo zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijs. PLUS Retail verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijs.
 5. PLUS Retail en PepsiCo behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. PLUS Retail en PepsiCo zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen.
 7. PLUS Retail en PepsiCo zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS Retail.

8. Slotbepalingen

 1. Vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze Actie kunnen gestuurd worden naar PLUS Consumentenservice, telefoonnummer 0800-2224443 of ga naar de website www.plus.nl/consumentenservice.
 2. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij PLUS.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 5 december 2019