1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Actievoorwaarden
 4. /Actievoorwaarden - Kadokorting

PLUS SPAAR VOOR KADOKORTING – ACTIEVOORWAARDEN         
            


Dit zijn de actievoorwaarden van PLUS Spaar voor Kadokorting, de spaaractie die door PLUS Retail B.V. (hierna: PLUS) in samenwerking met queueup B.V. wordt georganiseerd.

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf van kadokaarten, vouchers en andere soortgelijke waardebonnen van de aan deze actie deelnemende Retail Partners. Daarnaast gelden de Algemene voorwaarden en het Privacy statement van PLUS Spaar voor Kadokorting.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

PLUS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUS Retail B.V., gevestigd aan Archimedeslaan 21, 3584 BA te Utrecht

queueup: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid queueup B.V., gevestigd aan Johan van Hasseltweg 1 A2, 1022 WV te Amsterdam

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Retail Partner: de rechtspersoon die deelneemt aan PLUS Spaar voor Kadokorting en waarvoor digitale Kadobonnen worden verkocht via de Website en/of App             

Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument digitale Kadobonnen van een deelnemende Retail Partner aanschaft op de Website of App van queueup. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Consument en deelnemende Retail Partner door de aanschaf van de digitale Kadobon via de Website en/of App van queueup

Kadobon(nen): kadobon(en), vouchers en andere soortgelijke waardebonnen van een deelnemende Retail Partner die u op de Website of App van queueup tegen betaling kunt aanschaffen. U kunt uw extra shoptegoed verzilveren bij aankoop van een kadobon.

Extra Shoptegoed: extra tegoed wat u ontvangt nadat u uw vouchers heeft verzilverd na aanschaf van een Kadobon van een deelnemende Retail Partner op de Website of App van queueup

Actieperiode: de periode waarin u vouchers van PLUS Spaar voor Kadokorting kunt sparen en deze vouchers kunt verzilveren op de Website of App van queueup

Website: de website van PLUS Spaar voor Kadokorting (pluskadokorting.nl) die in het beheer is van queueup

App: de mobiele app van PLUS Spaar voor Kadokorting die in het beheer is van queueup

 

ARTIKEL 2 – ZO WERKT PLUS SPAAR VOOR KADOKORTING

 1. In samenwerking met PLUS wordt PLUS Spaar voor Kadokorting door queueup georganiseerd.

 2. De totale Actieperiode van PLUS Spaar voor Kadokorting loopt vanaf van 29 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024. Gedurende de periode van 29 oktober 2023 tot en met 2 december 2023 is het mogelijk om te sparen voor vouchers. De gespaarde vouchers kunnen uiterlijk t/m 31 mei 2024 worden verzilverd op de Website of in de App van queueup. U kunt uw extra shoptegoed verzilveren bij aankoop van een kadobon.

 3. Klanten van PLUS ontvangen bij iedere € 10,- aan boodschappen (in één transactie) in de winkel een voucher met een waarde van € 5,-. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen vouchers worden gespaard: tabak (rookwaren), alcohol, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

 4. De vouchers kunnen niet direct worden verzilverd bij de kassa bij de deelnemende Retail Partners. Gespaarde voucher zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld en zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. Vouchers kunnen alleen verzilverd worden op de Website of App van queueup. U kunt uw extra shoptegoed verzilveren bij aankoop van een kadobon. U betaalt online en ontvangt uw digitale Kadobon en Extra Shoptegoed van de deelnemende Retail Partner op de door u opgegeven e-mailadres.

 5. De gespaarde vouchers kunt u eenmalig verzilveren op de Website of App van queueup door een Kadobon van een deelnemende Retail Partner aan te schaffen. U kunt uw extra shoptegoed verzilveren bij aankoop van een kadobon. Het verschilt per deelnemende Retail Partner hoeveel vouchers u minimaal en maximaal kunt verzilveren per Kadobon om in aanmerking te kunnen komen voor Extra Shoptegoed. De maximale waarde van uw Extra Shoptegoed verschilt per deelnemende Retail Partner.

 6. Voor enkele deelnemende retailer(s) kan een afwijkend product worden aangeboden, waarbij één code wordt uitgeleverd (i.p.v. twee separate codes). Dit staat dan duidelijk vermeldt op de productpagina (dan wel op het uit te geven product).

 7. Voor de Kadobon geldt een wettelijke geldigheid van minimaal 2 jaar en voor de Extra Shoptegoed geldt een geldigheid van minimaal 6 maanden. Deze termijnen gaan in op het moment dat deze worden aanschaft op de Website of App van queueup.

 8. Zowel de cadeaubon als de Extra Shoptegoed zijn (gedurende de geldigheid van de vouchers) inwisselbaar op het volledige assortiment van de Retail Partner (met uitzondering van cadeaukaarten).

 9. Het volledige overzicht van de deelnemende Retail Partners is gepubliceerd op de Website en App van queueup. De deelnemende Retail Partners die op de Website en App worden vermeld, worden aangeboden door queueup. PLUS en/of aan gelieerde entiteit heeft geen invloed op, of verantwoordelijkheid voor, de aangeboden deelnemende Retail Partners en/of de wijze waarop deze via de Website of App worden gepresenteerd. PLUS en/of aan haar gelieerde entiteit is geen partij bij de Overeenkomst. PLUS en/of aan haar gelieerde entiteit kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enige claims die voortvloeien uit hetgeen hierboven is bepaald.

 

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT

 1.  De aan te schaffen Kadobonnen en Extra Shoptegoed zijn direct na ontvangst te gebruiken. Na succesvolle betaling en ontvangst van deze digitale producten kan de Overeenkomst niet meer worden geannuleerd. Het herroepingsrecht is om deze reden niet van toepassing.

 

ARTIKEL 4 – CONTACT

Bij vragen en/of klachten kunt u contact op te nemen met de PLUS Spaar voor Kadokorting klantenservice:

 

Telefoon:              085 – 88 82 413

E-mail:                  klantenservice@pluskadokorting.nl

              

Op werkdagen bereikbaar van 08:00 uur - 22:00 uur, op zaterdag van 09:00 - 18:00 uur en op zondag van 09:00 - 12:00 uur.

  

ARTIKEL 5 – OVERIGE VOORWAARDEN

 1. De PLUS Spaar voor Kadokorting actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. Queueup behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden PLUS Spaar voor Kadokorting actie stop te zetten en/of deze voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

 2. Deelname aan de PLUS Spaar voor Kadokorting actie is geheel voor eigen risico. PLUS en/of een aan haar gelieerde entiteit is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit of samenhangt met (deelname aan) de PLUS Spaar voor Kadokorting actie en/of de App en/of Website van queueup.

 3. Door deel te nemen aan de PLUS Spaar voor Kadokorting actie verklaart u kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, deze actievoorwaarden, alsmede op de hoogte te zijn van de op de PLUS Spaar voor Kadokorting actie van toepassing zijnde Algemene voorwaarden en Privacy Statement van queueup die op de PLUS Spaar voor Kadokorting website in te zien zijn.

 4. Druk- en zetfouten en wijzigingen zijn voorbehouden.

 5. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.