1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Actievoorwaarden
 4. /Actievoorwaarden - PLUSpunten

Algemene voorwaarden PLUSpunten

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het spaarsysteem ‘PLUSpunten’ (verder te noemen: "PLUSpunten spaarsysteem") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan het PLUSpunten spaarsysteem accepteer je deze voorwaarden.

Sparen

 1. Bij elke euro aan boodschappen koop je voor 2 eurocent een PLUSpunt.
 2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen PLUSpunten worden gekocht: tabak (rookwaren), alcohol, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal PLUSpunten wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Met 200 PLUSpunten is de spaarkaart vol (kosten 4 euro).
 5. Met een volle spaarkaart ontvang je 6 euro contant.
 6. Volle spaarkaarten kunnen bij elke PLUS supermarkt worden ingeleverd. De spaarkaart kan alleen worden verzilverd als deze voorzien is van jouw volledige naam en adres**.
 7. Losse PLUSpunten of spaarkaarten met minder dan 200 PLUSpunten zijn niet inwisselbaar.
 8. De PLUSpunten dienen op 1 spaarkaart geplakt te zijn om recht te hebben op 6 euro contant.
 9. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde PLUSpunten kunnen worden ingeleverd.
 10. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.

Aansprakelijkheid

PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het PLUSpunten spaarsysteem, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het PLUSpunten spaarsysteem tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen het PLUSpunten spaarsysteem stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op het PLUSpunten spaarsysteem is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of het PLUSpunten spaarsysteem dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond het PLUSpunten spaarsysteem kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

** De gegevens die je invult gebruiken we alleen voor controle en worden niet openbaar gemaakt of gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na de controle direct vernietigd.