1. PLUS/
 2. Actievoorwaarden - vtwonen

Actievoorwaarden spaaractie vtwonen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie vtwonen (verder te noemen: "de Actie") en wordt georganiseerd door PLUS Retail B.V. ("PLUS") gevestigd aan de Archimedeslaan 21 te Utrecht.
 2. Door deelname aan de Actie accepteert u deze voorwaarden.

Looptijd
De Actie loopt vanaf 9 juli tot en met 16 september (uitloopweek 17 september t/m 23 september).

Sparen

 1. Vanaf 9 juli tot en met 16 september ontvangt de klant bij elke 10 euro aan boodschappen (in één transactie) en bij aankoop van wekelijkse actieartikelen een gratis spaarzegel.
 2. Over het aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen spaarzegels worden gespaard: tabak (rookwaren), alcohol, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, cadeaukaarten, loten, postzegels, boeken, toegangskaarten, emballage, statiegeld en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
 3. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto bedrag op de kassabon, na verrekening van eventuele kortingen.
 4. Bij digitaal sparen, krijgt de klant direct 3 zegels erbij in de digitale spaarkaart.
 5. Met 6 zegels is de spaarkaart vol.
 6. Met een volle spaarkaart en tegen bijbetaling koopt u een servies item van vtwonen servies naar keuze.
 7. Volle spaarkaarten kunnen tot en met week 38 bij elke PLUS supermarkt worden ingeleverd.
 8. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan 6 spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 9. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd.
 10. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.
 11. Volle spaarkaarten of losse spaarzegels kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 12. Spaarzegels (inclusief digitale spaarzegels) van eerdere en/of andere acties zijn bij deze Actie ongeldig en kunnen niet worden gebruikt bij deze Actie.
 13. De items van deze Actie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid

PLUS en/of door PLUS ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor PLUS en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

 

Slotbepalingen

 1. PLUS behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens PLUS kan doen gelden.
 2. PLUS behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PLUS waar deelnemer zich aan dient te houden.
 4. PLUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond het PLUSpunten spaarsysteem kunnen schriftelijk gesteld worden via www.plus.nl of via mail consumentenservice@plus.nl of telefonisch naar nummer 0800-222 444 3 (gratis) van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. En op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

 

Aanvullende voorwaarden digitaal sparen met de PLUS app

 1. PLUS biedt tijdens de Actie bij alle PLUS winkels de mogelijkheid om digitale spaarzegels te sparen via de PLUS app.
 2. De PLUS app kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende minimumsysteemvereisten: Android 5.0 of Apple iOS 9.0 of hoger, vanaf een iPhone 4s of hoger.
 3. Digitaal sparen en/of verzilveren van een volle digitale spaarkaart is alleen mogelijk met een ingelogd Mijn PLUS account in de PLUS app. Via de PLUS app kan een klant zich registeren voor de Mijn PLUS account. De voorwaarden van de Mijn PLUS account zijn hier te vinden.
 4. Bij het inloggen in de PLUS app met een Mijn PLUS account wordt automatisch en eenmalig één gratis zegel bij deze Actie bijgeschreven.
 5. Het bijschrijven de digitale spaarzegels geschiedt door het tonen en scannen van de unieke QR code in het Mijn PLUS account aan de kassa van een PLUS supermarkt.
 6. Indien de klant zijn telefoon is vergeten kan er bij de kassa van een PLUS supermarkt een streepjescode bon verstrekt worden. Met deze bon kan de klant door de streepjescode te scannen zijn spaarzegels alsnog bijschrijven in het Mijn PLUS account in de PLUS app.
 7. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding (WiFi, 3G of 4G) nodig.
 8. Het is mogelijk om papieren spaarzegels over te zetten naar digitale spaarzegels (en andersom). Dit kan geschieden via inlevering van de spaarzegels bij de servicebalie van een PLUS supermarkt. Dit is helaas niet mogelijk zodra de digitale spaarkaart vol is.
 9. Voor het inwisselen van een volle digitale spaarkaart dient de klant zijn digitale spaarkaart in de PLUSapp te verzilveren. Er wordt dan een speciale QR code gegenereerd die de klant kan laten scannen bij de kassa van een PLUS supermarkt.
 10. Indien het verzilveren van de digitale spaarzegels op enigerlei wijze tot vertraging aan de kassa leidt, heeft PLUS het recht de klant te verzoeken verzilvering op een ander moment te doen.
 11. Het eventuele risico betreffende toch afgeboekte digitale spaarkaarten ligt bij de klant. PLUS is niet gehouden digitale spaarkaarten te vervangen.
 12. PLUS is niet aansprakelijk voor: deugdelijke werking van de PLUS app, netwerk- en/of softwarestoringen van welke aard dan ook die bijvoorbeeld doch niet uitsluitend beperkte, vertraagde toegang of verlies van zegels of (verzilvering van) spaarkaarten tot gevolg hebben.
 13. Er zijn aparte voorwaarden met betrekking tot het downloaden van de app, de software en gebruikersvoorwaarden in de iTunes Appstore of in de Google Deze aparte voorwaarden zijn in te zien en dienen geaccepteerd te worden voorafgaand aan het installeren van de PLUS app.