1. PLUS/
 2. Voorwaarden
 3. /Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van PLUS. In deze verklaring wordt onder “PLUS” verstaan de coöperatie van zelfstandige PLUS ondernemers en PLUS Retail B.V., gevestigd aan de Archimedeslaan 21 (3584 BA) in Utrecht.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe PLUS omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

PLUS Retail BV, gevestigd in Utrecht ("PLUS Retail"), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een account voor de website www.plus.nl en de PLUS app, het gebruik van dat account en in het kader van landelijke acties en diensten van PLUS Retail, alsmede in verband met het doen van een (open) sollicitatie bij een bepaalde ondernemer van PLUS of bij PLUS zelf, via de website www.plus.nl.

De lokale PLUS onderneming ("PLUS Ondernemer") is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het plaatsen en afhandelen van bestellingen bij de betreffende PLUS Ondernemer alsmede in verband met het afhandelen van een (open) sollicitatie bij de betreffende PLUS Ondernemer.

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

PLUS Retail verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Registratie account

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, geselecteerde PLUS winkel, IP-adres: om een account aan te maken voor de website www.plus.nl en de PLUS app en ook om van bepaalde functionaliteiten gebruik te kunnen maken, zoals het toesturen van een boodschappenlijstje naar uw eigen e-mailadres. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kunt u geen account aanmaken. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.plus.nl of de PLUS app.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan PLUS verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Plaatsen van een bestelling

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens: om uw bestelling te plaatsen en door te sturen naar de PLUS winkel die de bestelling zal verzamelen en aanleveren. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen bestelling plaatsen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.plus.nl of de PLUS app.

Terugroepactie

Indien PLUS een terugroepactie uitvoert, kan PLUS uw accountinformatie gebruiken om hierover rechtstreeks contact met u op te nemen. Deze verwerking van uw informatie is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van PLUS, namelijk het belang bij het voorkomen van onveilige situaties en bescherming van haar klanten.

Deelname acties

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geselecteerde PLUS winkel: om u te registreren als deelnemer aan een landelijke actie van PLUS, zoals (bijvoorbeeld) de PLUS puzzel. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze gegevens niet verstrekt kun u niet deelnemen aan landelijke acties van PLUS. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website www.plus.nl of de PLUS app.

Toezenden van de nieuwsbrief

Naam (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geselecteerde PLUS winkel, IP-adres: om u de nieuwsbrief toe te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt mag PLUS u de nieuwsbrief niet toesturen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website www.plus.nl of de PLUS app.

Aanmelding Kiekeboebox

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht kind, naam kind: om de Kiekeboebox weg te geven aan een klant die net is bevallen. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u de Kiekeboebox niet aanvragen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.plus.nl of de PLUS app.

Sparen zegels

QR-code, aantal (gespaarde) spaarzegels, winkel en kassa waar producten zijn gekocht: om u als trouwe klant te belonen. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u de QR code niet laat scannen, kunt niet deelnemen aan het digitaal zegels sparen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website www.plus.nl of de Plus app.

Personaliseren van aanbiedingen en communicatie

Eerdere aankopen in combinatie met de eerder aangeleverde accountgegevens: om de online winkelervaring beter op uw wensen af te stemmen en om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een verjaardag e-mail. De rechtsgrond hiervoor is de gegeven toestemming van u als klant. Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw eerdere aankopen en / of uw accountgegevens om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen dan wel gepersonaliseerde communicatie te verstrekken, mogen wij noch de aanbiedingen noch de communicatie personaliseren. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.plus.nl of de PLUS app.

Versturen van notificaties

Geselecteerde PLUS winkel, push ID: om u aanbiedingen en/of service gerelateerde berichten toe te sturen als notificaties waarvoor u zich heeft aangemeld. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit kan in de PLUS app of via de instellingen van uw apparaat. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt mag PLUS u de notificaties niet toesturen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website www.plus.nl of de PLUS app.

Gebruik locatiegegevens

IP-adres en gps-coördinaten: om u de dichtstbijzijnde PLUS winkels te tonen vanaf de huidige locatie van uw smartphone of tablet. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit kan in de PLUS app of via de instellingen van uw apparaat. De genoemde gegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website www.plus.nl of de PLUS app.

Leeftijd verificatie

Geboortedatum (dag, maand, jaar): om online geen alcohol en tabak te verkopen aan klanten onder de 18 jaar en geen mailing met alcohol en tabak gerelateerde content te sturen naar klanten onder de 18 jaar. De rechtsgrond hiervoor is een wettelijke plicht om geen tabak te verkopen aan klanten van jonger dan 18 jaar. Indien u geen geboortedatum doorgeeft, is het PLUS niet toegestaan om alcohol en / of tabak aan u te verkopen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.plus.nl of de PLUS app.

Klachten

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geselecteerde PLUS winkel, reden voor contact, eventuele bijlage(n), IP-adres: om vragen en / of opmerkingen via het contactformulier van PLUS te behandelen. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan PLUS uw klacht niet in behandeling nemen. Deze persoonsgegevens worden tot 27 maanden bewaard na het doorgeven van deze gegevens.

Klantbeoordelingen

Naam, woonplaats, e-mailadres, klantbeoordeling, IP-adres: om de klantbeoordeling te achterhalen met betrekking tot de PLUS service verleend per PLUS winkel. De rechtsgrond hiervoor is de gegeven toestemming van u als klant. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen klantbeoordeling geven. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.plus.nl of de PLUS app.

(Open) sollicitatie PLUS

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer), motivatie en CV. De rechtsgrond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is het voorbereiden van een (arbeids-)overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt door PLUS Retail B.V. De gegevens worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.

De PLUS Ondernemers verwerken de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Verzamelen en leveren bestelling

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer, bestelgegevens: om uw bestelling in de geselecteerde PLUS winkel te verzamelen en vervolgens op het juiste adres af te leveren, inclusief pakbon(nen). De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bestelling niet verzamelen en / of afleveren op het juiste adres. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na de bestelling via de website www.plus.nl of de PLUS app vanwege fiscale redenen. Na 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

Leeftijd verificatie

Geboortedatum: om geen alcohol en tabak te verkopen aan klanten onder de 18 jaar. De rechtsgrond hiervoor is een wettelijke plicht. Indien u geen geboortedatum doorgeeft, is het PLUS niet toegestaan om alcohol en / of tabak aan u te verkopen. De genoemde persoonsgegevens worden niet bewaard, aangezien het legitimatiebewijs direct wordt teruggegeven aan de klant.

Verificatie uitreiking Kiekeboebox

Postcode, geboortekaartje, aanvraag vanuit PLUS Retail: om de Kiekeboebox weg te geven aan een klant die net is bevallen. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u de Kiekeboebox niet verstrekken. De genoemde persoonsgegevens worden niet bewaard.

(Open) sollicitatie PLUS winkel

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer), motivatie en CV. De rechtsgrond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is het voorbereiden van een (arbeids-)overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt door de PLUS winkel en PLUS Retail B.V. De gegevens worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Rechtsgronden

PLUS Retail en de PLUS Ondernemers verwerken deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet u bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door PLUS Retail, zo nodig, worden op een “need-to-know” basis verstrekt aan:

 • de medewerkers van PLUS die werkzaam zijn op de afdeling personeel en organisatie;
 • de medewerkers van PLUS die werkzaam zijn op de afdeling e-commerce;
 • de medewerkers van PLUS die werkzaam zijn op de consumentenservice van PLUS;
 • aan derden, indien PLUS gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens PLUS online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die PLUS gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal PLUS uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Enkele van uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen heeft PLUS passende maatregelen afgesproken die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Beveiliging

PLUS gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. PLUS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

PLUS Retail bewaart de persoonsgegevens in uw account op een beveiligde server.

PLUS verzoekt u om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens, onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Indien PLUS gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van PLUS zal uitvoeren, zal PLUS deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan PLUS Retail melden. Raadpleeg het PLUS “Responsible Disclosure beleid” op de website van PLUS Retail voor meer informatie. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door PLUS Retail onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 27 maanden na uw laatste activiteit op de website www.plus.nl en / of de PLUS app. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen met uw NAW en aankoopgegevens.

Sollicitatiegegevens bewaren wij niet langer dan vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor een langere bewaartermijn van maximaal een jaar. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

PLUS kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van PLUS in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
 • PLUS een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
 • PLUS gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens PLUS online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die PLUS gebruikt om haar service aan u aan te kunnen bieden. Met deze derden zal PLUS uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Register van de verwerkingsactiviteiten

Onze verwerkingen zijn geregistreerd in het register van de verwerkingsactiviteiten. PLUS Retail B.V. houdt een dergelijk register bij.

Minderjarigen

Indien u jonger dan 16 jaar bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Vragen

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@plusretail.nl of u kunt bellen naar de PLUS Consumentenservice op het nummer 0800 - 222 444 3. De PLUS Consumentenservice is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Cookies

Op onze website www.plus.nl en de PLUS app maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. PLUS maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies worden gebruikt om de website www.plus.nl en de PLUS app te laten functioneren en uw voorkeuren te bewaren. Zij maken het mogelijk dat u kunt bestellen door het mogelijk te maken producten in uw winkelwagentje te stoppen en deze voor u te bewaren. Daarnaast maken zij het mogelijk dat u kunt inloggen en maken de functionele cookies het mogelijk dat uw inloggegevens worden bewaard, zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website www.plus.nl en de PLUS app bezoeken om hiermee de functionaliteiten en de content op de website www.plus.nl en de PLUS app te personaliseren en te optimaliseren. Hiervoor schakelt PLUS ook derden in, zoals Google, Hotjar en VWO.

Tracking cookies worden gebruikt om u als klant te volgen om daarmee (surf)gedrag, interesses en voorkeuren in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichte boodschappen te kunnen tonen die voor u interessant kunnen zijn. Hiervoor schakelt PLUS hulp in van derde partijen, zoals Google, Facebook. Naast deze partijen biedt PLUS de mogelijkheid om producten en recepten te delen met anderen via verschillende social-media-kanalen (Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, e-mail) en om een Google-maps plattegrond met routebeschrijving te tonen. Hiervoor wordt een cookie in uw browser geplaatst.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie informatie.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd in uw account altijd op uw persoonlijke accountinstellingen pagina bekijken en zo nodig wijzigen.

Via deze persoonlijke accountinstellingen geeft u ook aan of u wel of niet nieuwsbrieven van PLUS wenst te ontvangen. Indien u geen e-mails (nieuwsbrieven met persoonlijke aanbiedingen) van PLUS wenst te ontvangen.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de Consumentenservice van PLUS Retail via telefoonnummer 0800 – 222 444 3 (gratis) wanneer u:

 • De u betreffende persoonsgegevens, die PLUS verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wissen;
 • De verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wilt beperken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens;
 • Gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een derde partij;
 • Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens berust op uw toestemming, wilt intrekken. Met deze intrekking is de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking niet onrechtmatig (geworden);
 • Een klacht wilt indienen bij PLUS omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u naar de rechter stappen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: www.plus.nl/privacy-statement of via de PLUS app.

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar PLUS verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan PLUS geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 12 december 2019.