1. PLUS/
  2. Algemene voorwaarden bij het gebruik van PLUS Zelfscan en PLUS Selfpay

Algemene voorwaarden bij het gebruik van PLUS Zelfscan en PLUS Selfpay

Met PLUS Zelfscan kan je in meerdere PLUS supermarkten je eigen boodschappen scannen door gebruik te maken van de handscanner. Door op het scherm van de handscanner-uitgiftewand op de knop “OK” te drukken, licht er een handscanner op. Die kun je gebruiken gedurende het winkelen en dien je in onbeschadigde staat te retourneren aan het einde van je winkelbezoek. De handscanner is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van de PLUS supermarkt en dient uitsluitend binnen de winkel van uitgifte gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand van scanner uitgifte mee te nemen of te gebruiken. PLUS kan je hierop aanspreken.

Door met de handscanner de streepjescode van een artikel te registreren, wordt deze toegevoegd aan je boodschappenlijst. Nadat je klaar bent met boodschappen doen, scan je de streepjescode op het betaalscherm en plaats je de handscanner in het rekje naast het scherm. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen. Scan alle producten afzonderlijk voordat je gaat afrekenen en vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

De informatie die via de handscanner met zelfscan wordt verstrekt is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desondanks kan het voorkomen dat de prijs van de artikelen niet juist wordt weergegeven. In alle gevallen geldt dat de prijzen zoals vermeld in de winkel leidend zijn.

Afhankelijk van je PLUS supermarkt reken je je met PLUS Zelfscan gescande boodschappen zelf af bij een PLUS Selfpay betaalmodule of bij de caissière bij een Zelfscan kassa. Aanwijzingen voor het gebruik van PLUS Selfpay worden op het scherm van PLUS Selfpay aangegeven. Vraag bij twijfel een medewerker om hulp.

We zien toe op juist gebruik van PLUS Zelfscan en PLUS Selfpay en voeren steekproefsgewijs controles uit om vast te stellen of de boodschappenlijst in de scanner overeenkomt met de inhoud van je winkelwagen of winkelmandje.

Bij een controle wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem en zal de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa je boodschappen (gedeeltelijk) opnieuw scannen. Naar aanleiding van de uitkomst van de controle kan het noodzakelijk zijn om je boodschappen bij een reguliere kassa (opnieuw) te laten scannen door een kassamedewerker. Daarnaast behoudt PLUS zich het recht voor om eenieder die een steekproef weigert, te verwijzen naar een reguliere kassa, waar alle artikelen opnieuw gescand zullen worden door een kassamedewerker.

Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat de handscanner in het rekje is geplaatst en heb je aangegeven alle artikelen goed gescand te hebben, dan kunnen wij aangifte van diefstal doen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om je uit te sluiten van PLUS Zelfscan, en kan PLUS je een winkelverbod opleggen.