Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Met onze producten maken we impact tot aan het begin van de keten.

Onze ketens

plus > duurzaamheid > onze ketens

Met de producten die in onze schappen liggen, hebben we een impact tot aan het begin van de keten. Het is onze ambitie om positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens, voor het milieu en voor dierenwelzijn. We streven ernaar de productie en distributie van onze producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en dierenwelzijn. Dit doen we door ons assortiment stap voor stap te verduurzamen.

Rund- en varkensvlees uit eigen gesloten ketens

Al sinds 2014 biedt PLUS als eerste landelijke supermarkt een compleet 2 sterren Beter Leven keurmerk rundvleesassortiment van het ras Blonde d'Aquitaine. Dit ras komt van oorsprong uit Frankrijk. De kalveren worden op een natuurlijke manier geboren en blijven minstens vijf maanden bij de moeder. Vandaar worden ze vervoerd naar het bedrijf van Henk Broeders of andere aangesloten boeren binnen de keten.

Het rundvlees wordt door ruim 80 boeren aan PLUS geleverd. De dieren verblijven er in royale stallen met volop stro, frisse lucht en bewegingsvrijheid. De voeding wordt grotendeels zelf verbouwd en zeer zorgvuldig samengesteld.

Sinds 2019 komt ook het verse varkensvlees bij PLUS uit een eigen, gesloten en bovenal korte keten. De unieke ketensamenwerking met 18 Nederlandse varkenshouders zorgt voor inzicht in de herkomst van het vlees. Alle producten voldoen aan 1-ster Beter Leven keurmerk en samen met de boeren werken we aan verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn en milieu.. 

Maak kennis met onze varkensboeren.

Waardering voor producten van Nederlandse boeren

Met onze producten willen we een positieve impact hebben op de Nederlandse boer en bodem. In 2021 introduceerde we op de vleesafdeling het merk ’Boerentrots van PLUS’, producten van Nederlandse boeren waar we trots op zijn. Samen met deze boeren zetten we stappen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid en versterken we de keten.

Begin 2020 stemden we een financiële tegemoetkoming met varkens- en rundvleesboeren af. Hiermee garanderen we afnamezekerheid en dit biedt boeren de mogelijkheid om te blijven investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Door deze nieuwe en nauwe samenwerkingen verhogen wij onze ketenverantwoordelijkheid

Bewuste keuze voor producten van dichtbij

Onze producten komen zoveel mogelijk van dichtbij en steeds vaker uit korte ketens. PLUS kiest daarbij steeds vaker voor directe ketensamenwerking met Nederlandse boeren en telers. Al sinds 2008 bieden we exclusief de GIJS streekproducten aan. Het assortiment van GIJS streekproducten bestaat inmiddels al uit meer dan honderd producten. Ruim twee derde van deze producten komt in aanmerking voor een duurzaamheidscertificering.

De afgelopen jaren neemt het aantal producten van dichtbij toe. Zo komen sinds 2020 in de zomermaanden alle bramen en blauwe bessen, en daarmee al ons zachtfruit, van Nederlandse bodem. Sinds de zomer van 2020 komen alle komkommers het hele jaar door van Nederlandse telers. Maar ook in onze broodcategorie kiezen we voor dichtbij. Het Korenlanders desembrood wordt van Nederlandse tarwe en spelt gemaakt dat afkomstig is van Groningse akkerbouwers.

Met de introductie van onze kaas Klaverland Boerenbuiten leveren we een bijdrage aan een toekomst met rijke weides en vogels. De Friese boeren die de melk voor deze kaas produceren ontvangen een meerprijs waardoor zij de ruimte kunnen geven aan weidevogels. Vogelbescherming Nederland steunt deze aanpak en heeft Klaverland Boerenbuiten in de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer opgenomen.

Transparante en duurzamere ketens

PLUS heeft de ambitie leidend te zijn in het bieden van volledige transparantie voor al haar huismerkproducten. Met oog op een betere wereld voor mens, dier en milieu. Daarom hebben we in 2020 ons Ken de Keten beleid met monitoringstool opgesteld. Naast ketentransparantie zijn er drie speerpunten: CO2-voetafdruk, duurzaamheidscertificering en voedselverspilling.

Samen met onze leveranciers brengen we in kaart wat de CO2-voetafdruk van producten is. Ook identificeren we welke producten nog geen duurzaamheidscertificaat hebben. We onderzoeken wat er nodig is om elk product te certificeren met minimaal een topkeurmerk volgens Milieu Centraal. Tot slot, kijken we waar we de derving van producten kunnen verminderen. In 2022, gaan we hier samen met leveranciers verder aan werken om onze positieve impact in de keten te vergroten. Zo werken we stapsgewijs aan een volledig transparante keten, want goed eten komt uit een goede keten.  

De route naar volledige transparantie begint met ‘het kennen van onze makers’. Binnen ons Ken de Keten beleid bieden we de komende jaren meer transparantie over de exacte herkomst van onze producten door:

  • Wij kennen de leveranciers en weten wat hun MVO-impact is.
  • Wij kennen de keten en verbeteren waar mogelijk.
  • Wij kennen de boeren/telers en werken exclusief samen.

Jaarlijks stijgt het aantal producten dat we analyseren in het Ken de Keten beleid. Van 65% van onze producten in 2021 naar 90% in 2025.

PLUS is lid van inkooporganisatie Superunie. Circa 80-90% van de producten van PLUS wordt ingekocht via Superunie. Ook in Superunie verband werken we samen aan ketentransparantie en de verduurzaming van toeleverinsgketens. In 2021 heeft Superunie een belangrijke stap gezet om meer inzicht te geven bij wie en waar we onze huismerkproducten en versproducten inkopen. Op de website van Superunie is een wereldkaart gepubliceerd waarop de productielocatie van deze producten wordt getoond.

Bananen keten inzichtelijk met blockchaintechnologie

Al sinds 2010 verkoopt PLUS als enige supermarkt in Nederland alleen Fairtrade gecertificeerde bananen. Sinds 2019 zijn de bananen bovendien klimaatneutraal en volledig traceerbaar. PLUS, haar leverancier Fyffes en technologiepartner SIM hebben met blockchaintechnologie de productieketen van de banaan inzichtelijk gemaakt.

Via een QR-code op de banaan zien consumenten welke route de bananen uit de regio Urabá in Colombia afleggen van plantage tot winkelmandje. Met het bieden van volledige transparantie, verschaffen we duidelijkheid over de herkomst van de bananen en geven we inzicht in de gezamenlijke inspanningen van ketenpartners op het gebied van mens, natuur en klimaat.  

Meer informatie over de herkomst van onze bananen en de transparante bananenketen.

Koploper in Fairtrade

PLUS heeft een intensieve samenwerking met Fairtrade Nederland, sinds 2015 hebben we een strategisch partnerschap. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

PLUS vindt het belangrijk dat producten op een duurzame en eerlijke manier worden geproduceerd. Samen werken we aan het certificeren van zoveel mogelijk huismerkproducten. Doordat al onze koffie, thee, cacao, bananen en ook veel andere huismerkproducten standaard Fairtrade gecertificeerd zijn, krijgen klanten automatisch een duurzamere keuze aangeboden.

Ons totale Fairtrade assortiment bestaat nu uit ruim 400 producten. In 2020 droegen we bijna 1,7 miljoen US dollar aan premie af aan boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Daar zijn we trots op!
PLUS Fairtrade Feiten uit 2021


Sinds 2020 is alle cacao in PLUS huismerkproducten, standaard Fairtrade gecertificeerde cacao. Dit betekend een verduurzaming van 300 huismerkproducten. Van producten die grotendeels uit cacao bestaan tot producten waar een snufje cacao in is verwerkt. Als enige supermarkt in Nederland is nu alle cacao verwerkt in alle PLUS huismerkproducten Fairtrade gecertificeerd.
PLUS 100% Fairtrade cacao

Verduurzaming met keurmerken

Door te kiezen voor producten met erkende en onafhankelijk keurmerken, creëren we een basis waarbij onze producten gegarandeerd voldoen aan eisen op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en transparantie. PLUS richt zich daarbij op de door Milieu Centraal geïdentificeerde topkeurmerkenAl jaren groeit de omzet van het assortiment met deze keurmerken relatief harder dan de omzet van het totale assortiment. Jaarlijks rapporteren we hierover in het MVO-verslag. Een paar voorbeelden:

  • PLUS verkoopt sinds 2012 als enige Nederlandse supermarktketen enkel minimaal vrije uitloopeieren met 2 sterren Beter Leven keurmerk en biologische eieren met het Beter Leven keurmerk 3-sterren van de Dierenbescherming.
  • In 2016 introduceerden we de Nieuwe PLUS kip, een diervriendelijker variant kip. Stap voor stap is het kipassortiment uitgebreid met 1 ster Beter Leven keurmerk en biologische kip. Inmiddels heeft 27% van de verkochte verse kip het Beter Leven keurmerk, hiermee lopen we vooruit op de markt. In 2021 hebben we aangekondigd dat in 2023 het volledige kipassortiment aan minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk voldoet. Alle kippen zijn afkomstig van Nederlandse pluimveebedrijven.
  • Als eerste supermarkt van Nederland, zijn veel van onze gesneden groente in 2021 gecertificeerd met het On the way to PlanetProof-keurmerk. Begin 2023 voldoet zeker 95% van de gesneden groente bij PLUS aan dit keurmerk.
  • Alle vis die bij PLUS wordt verkocht, zowel vers als vriesvers, staat op de groene of oranje lijst van de VISwijzer en waar beschikbaar wordt voldaan aan het MSC- of ASC-keurmerk. In samenwerking met de Good Fish Foundation worden continu stappen gezet om het visassortiment verder te verduurzamen.
  • Sinds 2021 is alle dagverse melk, karnemelk en yoghurt (in 0,5 en 1 literpak) van het PLUS huismerk, standaard biologisch.

Meer over onze ketens

Meer informatie

Wil je meer weten over wat PLUS doet op het gebied van gezondheid? Lees dan dit document.