Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Ons MVO duurzaamheids beleid

Ons beleid

plus > duurzaamheid > beleid

Bij PLUS staat aandacht voor Goed Eten centraal. Goed Eten is belangrijk, voor iedereen, elke dag. Goed Eten verbindt, het brengt mensen samen en je geniet er meer van. Samen met haar zelfstandige ondernemers werkt PLUS aan lange termijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De consument staat hierbij centraal.

MVO bij PLUS

PLUS staat met haar 268 supermarkten midden in de maatschappij en wil én kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Niet voor niets staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) al jaren hoog op de agenda en zet PLUS in op een krachtig MVO-beleid. 

Dit MVO-beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie. We richtten ons daarbij op vijf MVO-pijlers: herkomst van producten, gezondheid en vitaliteit, een beter milieu, lokale betrokkenheid en goed werkgeverschap. Deze aanpak is geborgd in het PLUS Greenteam. Eric Leebeek, commercieel directeur van PLUS, is voorzitter van het Greenteam. Daarnaast bestaat het team uit directieleden en managers die ieder verantwoordelijk zijn voor een MVO-pijler. Het PLUS Greenteam ontwikkelt het MVO-beleid, monitort de voortgang en zorgt voor een goede uitvoering. PLUS rapporteert jaarlijks over haar MVO-beleid middels een uitgebreid hoofdstuk in het financieel jaarverslag, inclusief waardeketen en GRI-tabel.

In gesprek met de omgeving

We zijn continu in gesprek met klanten, maatschappelijke organisaties, overheden en andere stakeholders om onze MVO-ambities aan te scherpen en uit te voeren.

We hechten veel waarde aan deze relaties en voeren het hele jaar door gesprekken met onze stakeholders. Hierdoor kunnen we kennis delen en van elkaar leren. Dit helpt ons om op korte en lange termijn waarde en impact te realiseren. Zo werken we samen aan Goed Eten. In ons jaarverslag delen we jaarlijks een overzicht van de stakeholders waar we in gesprek mee zijn.

Via stakeholdersbijeenkomsten hebben we opnieuw met betrokkenen besproken op welke gebieden PLUS de meeste impact kan maken en hoe we onze doelstellingen verder kunnen aanscherpen. In 2022 kwamen we in april samen met boeren uit onze eigen ketens. In november namen we met samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties onze plannen en ambities door en kregen we aanbevelingen om ons beleid verder te verbeteren.

Met een aantal stakeholders hebben we een vaste samenwerking of partnerschap. Belangrijk voorbeeld is Fairtrade Nederland waar we al ruim 10 jaar intensief mee samenwerken. En met resultaat! PLUS draagt al jaren de hoogste Fairtrade premie af binnen het Nederlandse supermarktlandschap. In 2021 zijn we aangesloten bij de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en doen sindsdien mee met de landelijke Verspillingsvrije week. In het verlengde hiervan hebben we de samenwerking met Too Good To Go geintensiveerd en zijn ruim 150 winkels aangesloten bij dit initiatief. Samen met klanten hebben we al ruim 920.000 maaltijden gered.

Materiele MVO onderwerpen

We vinden het belangrijk om inzichtelijk te hebben welke MVO-onderwerpen onze interne en externe stakeholders van belang vinden voor de verduurzaming van onze organisatie. Naast de gesprekken die we hierover hebben met klanten, maatschappelijke partners en andere stakeholders, voeren we ook elke twee jaar een materialiteitsanalyse uit. In deze analyse zetten we het belang van onze stakeholders af tegen het belang dat PLUS heeft bij MVO-onderwerpen. Alle stakeholdergroepen wegen in deze analyse even zwaar. Uit de laatste analyse van 2020 kwamen vijf materiele onderwerpen: ketenverantwoordelijkheid, minder voedselverspilling, duurzame verpakkingen, gezondheid en lokale betrokkenheid. Deze onderwerpen maken integraal onderdeel uit van ons MVO-beleid.

Samenwerking Superunie

PLUS is lid van inkooporganisatie Superunie, een coöperatie van zelfstandige supermarktorganisaties. Superunie koopt producten voor PLUS in en ondersteunt met backoffice activiteiten. Circa 80-90% van de producten van PLUS wordt ingekocht via Superunie. Dit houdt in dat een groot deel van de MVO ontwikkelingen bij PLUS via Superunie belegd zijn. In de gedragscode onderstreept Superunie de verantwoordelijkheid die het in de keten heeft op het gebied van kwaliteit en aanbod, MVO, marktwerking, gedrag en persoonlijke integriteit en maatschappelijke pluriformiteit en diversiteit. 

Binnen Superunie is PLUS een belangrijke initiatiefnemer op het gebied van duurzaamheid. Door een actieve rol te spelen binnen de overlegstructuur van Superunie en de MVO-projecten die daar uit voort komen, zet PLUS in op een grotere beweging die collectief realiseerbaar is dan dat als afzonderlijke partij mogelijk zou zijn. Binnen Superunie wordt op basis van de Corporate Sustainability Policy Superunie continu gewerkt aan de verduurzaming van toeleveringsketens. Het beleid en de aanpak van Superunie maken integraal onderdeel uit van het MVO-beleid van PLUS. 

Due Dilligence beleid

PLUS vindt het belangrijk om in de ketens van huismerkproducten de risico’s te kennen en eventuele misstanden te voorkomen. In de due diligence aanpak ‘Vooruit in ketenverantwoordelijkheid’ beschrijven we het proces dat we doorlopen om continu meer en dieper inzicht in de keten te krijgen, om hier vervolgens op te kunnen inspelen.

We willen weten waar producten en grondstoffen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat producenten en werknemers (waaronder kleine boeren) in de toeleveringsketens een waardig bestaan op kunnen bouwen, hierbij vormen goede arbeidsomstandigheden en het respecteren van mensenrechten een belangrijke basis. Verder hechten we eraan dat productie plaatsvindt met zo veel mogelijk respect voor het milieu. De due diligence aanpak vormt de basis om de feitelijke en potentiële negatieve impact van onze ketens en onze bedrijfsvoering  voor mens en milieu te onderzoeken, verminderen, voorkomen en herstellen. In onze due diligence aanpak staat de relatie en het belang van samenwerking in Superunie verband beschreven. Op de website van Superunie is meer informatie en de actuele status hierover te vinden.

Meer over onze eerste due diligence stappen in 2017

PLUS duurzaam vooruit

Een aantal keer per jaar versturen we aan onze stakeholders de nieuwsupdate ‘PLUS duurzaam vooruit’. Bekijk de laatste editie van juni 2022

PLUS rapporteert jaarlijks over haar MVO-beleid. Bekijk/lees hier het MVO-verslag

Heb je vragen? Stel MVO-gerelateerde vragen, opmerkingen en suggesties via:
Corporate-Communicatie@plusretail.nl.

Samen vooruit in duurzaamheid!

Meer informatie

Wil je meer weten over wat PLUS doet op het gebied van gezondheid? Lees dan dit document.