Je gebruikt een verouderde browser

Dit kan ervoor zorgen dat niet alles op de website eruit ziet zoals je van ons gewend bent of dat sommige functionaliteiten minder goed werken. Om onze website optimaal te kunnen benutten, adviseren wij je een andere browser te gebruiken.

Let op: je gebruikt een verouderde browser

Vernieuw je browser of sluit de browser en start deze opnieuw op.

Klimaat

Klimaat

plus > duurzaamheid > klimaat

Het klimaat verandert de laatste decennia steeds sneller. De voedselsector speelt daarbij een grote rol, ongeveer een derde van alle klimaatbelasting komt door de productie en consumptie van voedsel. We vinden het belangrijk om binnen onze invloedsfeer bij te dragen aan een positieve verandering en nemen verantwoordelijkheid door de impact van onze organisatie op het klimaat te verminderen. Dit vraagt om een duurzame aanpak die we steeds verder inrichten.

PLUS zet zich in om binnen de eigen invloedssfeer klimaatverandering tegen te gaan.

Scope 1* - We verminderen de directe C0₂-uitstoot van onze eigen organisatie.
Scope 2* - We verminderen de indirecte C0₂-uitstoot van onze eigen organisatie.
Scope 3* - We verminderen de C0₂-uitstoot van onze waardeketen.

*Deze scopes zijn benoemd door het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen.

We zijn in 2021 een traject gestart om, binnen de klimaatambities van het Parijs-akkoord (2015), onze eigen strategie en (reductie)doelstellingen te formuleren. We verwachten deze in 2023 te publiceren.

Voetafdruk verkleinen

CO₂ is een zogenaamd broeikasgas. Broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde, met als gevolg dat het onleefbaar wordt voor volgende generaties. Jaarlijks berekent PLUS de CO₂-voetafdruk. In 2021 was de CO₂-voetafdruk van de PLUS organisatie 100.550 ton. We zijn continu bezig om de C0₂-uitstoot van onze bedrijfsvoering te verminderen. Uit de CO₂-voetafdruk komt duidelijk de impact van onze winkels naar voren. In onze supermarkten wordt veel energie gebruikt, door het gebruik van bijvoorbeeld koelingen, verwarmingen en verlichting. We maken voor de winkels (en het servicekantoor) gebruik van groene stroom. De compensatie van de uitstoot van het gasverbruik en de koelingen, maakt de winkels sinds 2016 klimaatneutraal.  

PLUS compenseert de CO₂-uitstoot met een mix van Gold Standard-certificaten uit CO₂-reductieprogramma’s. Voor compensatie van de CO₂-uitstoot afkomstig van het gasverbruik, investeren wij in efficiënte kooktoestellen voor gezinnen in Ethiopië en India. Dit is de afgelopen jaren samen met Fair Climate Fund ingevuld. Dit krijgt als onderdeel van de nieuwe klimaat strategie in 2022 een nieuw vervolg.

Eerste supermarkt met klimaatneutrale banaan

De banaan is het meest gekochte product in de supermarkt. 1 op de 5 Nederlanders eet dagelijks een banaan en jaarlijks eten we in Nederland zo'n 1,3 miljard bananen. Al sinds 2010 verkoopt PLUS als enige supermarkt in Nederland alleen Fairtrade gecertificeerde bananen. Sinds 2019 zijn de bananen bovendien klimaatneutraal en volledig traceerbaar. PLUS, haar leverancier Fyffes en technologiepartner SIM hebben met blockchaintechnologie de productieketen van de banaan inzichtelijk gemaakt. Via een QR-code op de banaan zien consumenten welke route de bananen uit de regio Urabá in Colombia afleggen van plantage tot winkelmandje.

De blockchain bevat ook informatie over de CO₂-uitstoot per schakel in de keten. Bij iedere stap in de reis die de banaan maakt, zet PLUS zich samen met ketenpartners in om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo spant Maersk zich enorm in om de CO2-uitstoot van het zeetransport te beperken. Daarnaast is gestart met de inzet van nieuwe rijpcellen waarmee een CO2-besparing van 30% te realiseren is. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten. Dit gehele traject van meten, reduceren en compenseren van de CO2-voetafdruk van de onverpakte bananen wordt jaarlijks geverifieerd volgens het keurmerk Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Bananen zorgen voor C0₂-uitstoot, vanaf de plantage tot aan het moment dat ze in de winkel liggen. En dit heeft impact op het klimaat. Met de aankoop van 1 kilo PLUS Fairtrade (bio) bananen is de C0₂-uitstoot 0,44 kg. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 1,8 km rijden met een benzineauto die 1 op 12 rijdt.

Wat is klimaat-neutraal?

De CO₂ die in de bananenketen vrijkomt is inzichtelijk gemaakt en berekend (stap 1). Bij elke stap in de ‘reis’ die de banaan aflegt, verminderen we de CO₂-uitstoot waar we kunnen (stap 2). Het restant CO₂ dat overblijft compenseren we via duurzame energieprojecten (stap 3). Zo verminderen we de impact op het klimaat en zorgen we ervoor dat de wereld ook in de toekomst leefbaar blijft. Pas als de drie stappen (1. inzicht, 2. reductie en 3. compensatie) zijn doorlopen, is een activiteit klimaatneutraal. Hoe deze stappen eruitzien voor de reis die jouw banaan heeft afgelegd, zie je hieronder.

Lees meer over de herkomst van onze bananen en de transparantie van de keten.

Waarom klimaatneutraal?

Het klimaat verandert. Daar is de wetenschap het al lang over eens. Sinds eind 2015 is er een wereldwijd klimaatakkoord waar 194 landen zich aan verbonden hebben. Daarom hebben we in Nederland ook een nationaal klimaatakkoord. In 2030 moeten we 50% minder CO₂ uitstoten dan in 1990 en in 2050 zelfs helemaal niets meer uitstoten. Dit om de opwarming van de aarde te beperken.

Met de keuze voor Fairtrade heeft PLUS al veel belangrijke stappen op sociaal en milieu gebied gezet. De bananenteelt kent verschillende milieu- en klimaat-uitdagingen en de klimaatimpact kan nog verder teruggebracht worden. Daarom kiest PLUS voor steeds meer klimaatneutrale producten in het assortiment zodat klanten steeds klimaatbewuster boodschappen kunnen doen.

Steeds meer klimaatneutrale producten

Met een meer klimaatvriendelijker assortiment werkt PLUS aan een kleinere CO₂-voetafdruk en dus minder impact op het klimaat. Naast de klimaatneutrale banaan biedt PLUS steeds meer huismerkproducten die voldoen aan het keurmerk Klimaatneutraal Gegarandeerd. Het gaat hierbij om een breed assortiment thee en koffie. Voor koffie betekent dat bij de teelt, in de koffiebranderijen en in het transport het energie- en brandstofverbruik wordt geminimaliseerd. Zo wordt er minder kunstmest gebruikt, worden bomen aangeplant en de fabriek draait op groene energie. De overgebleven CO₂-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten. PLUS heeft de ambitie haar klimaatneutrale assortiment de komende jaren steeds verder uit te breiden. In 2022 werd de ananas van PLUS klimaatneutrale gecertificeerd. De sinaasappels voor in de juicer apparaten, waarmee verse jus d’orange kan worden geperst in de winkel zijn intussen ook klimaatneutraal. Later dit jaar zijn ook de aubergines klimaatneutraal.

Binnen ons Ken de Keten beleid is een van de speerpunten het reduceren van de CO₂-voetafdruk in de keten. In samenwerking met Climate Neutral Group hebben we in 2021 een initiële 0-meting gedaan van de voetafdruk van ons versassortiment. Hierbij zijn zuivel, vlees, fruit en eieren aangeduid als categorieën met hoge prioriteit. Samen met stakeholders en leveranciers gaan we verder om de klimaatimpact van deze categorieën te reduceren.

Minder en duurzamer verpakken

Verpakkingen zijn belangrijk voor de voedselveiligheid en kwaliteit van onze producten. Tegelijkertijd zorgen ze ook voor veel afval. PLUS wil een bijdrage leveren aan de circulaire economie door de milieu-impact van alle huismerkverpakkingen terug te dringen. Daarom hebben we ons verpakkingsbeleid geactualiseerd. In het verpakkingsbeleid van PLUS staan vier doelstellingen centraal. 20% minder verpakking | hernieuwbaar waar mogelijk | 95% recyclebaar | 50% recyclaat in plastic verpakkingen. Om de doelstellingen te halen focust PLUS zich op vier aspecten: minder, fossielvrij, circulair, eerlijk en volledig. Tot slot wordt er ook ingegaan op materialen die PLUS niet wil gebruiken. Deze doelstellingen gelden voor PLUS en sluiten aan op de doelstellingen van SuperUnie, CBL, en het Plastic Pact. Het verpakkingsbeleid is opgesteld met input van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Door het beleid te vertalen in duidelijke do’s en don’ts geven we hier samen met leveranciers invulling aan.


Een belangrijke stap is dat PLUS in 2018 al haar leveranciers heeft gevraagd te stoppen met het leveren van zwarte kunststof verpakkingen voor het PLUS huismerk. Zwarte kunststof verpakkingen zijn gekleurd met carbon black en daardoor niet in alle sorteerinstallaties te identificeren en te recyclen. In juli 2018 werden 219 huismerkproducten verpakt in zwart kunststof, eind 2019 waren deze volledig uitgefaseerd. Leveranciers hebben onze oproep met succes opgepakt door zwart kunststof te vervangen voor transparant kunststof en ook aan andere verbeteringen te realiseren, zoals minder materiaal, gebruik van mono-materiaal en de inzet van recycled content.

Logo ‘duurzamer verpakt’

Sinds de publicatie van ons verpakkingsbeleid zijn er in onze winkels steeds verbeteringen zichtbaar. Nieuwe stappen zijn herkenbaar aan het logo ‘duurzamer verpakt’. Een paar voorbeelden:

  • Vers gebak – Verpakking met plastic onderkant vervangen voor kartonnen verpakking met een klein plastic venster. Met meer dan twee miljoen gebaksverpakkingen per jaar een besparing van 168.000 kg plastic per jaar sinds 2020.
  • Noten – Dubbele deksels, een seal en een hersluitbaar deksel, vervangen voor alleen een seal. Met een besparing van 4,8 gram plastic per bakje en meer dan een miljoen bakjes per jaar loopt de besparing op naar meer dan 6000 kg plastic per jaar sinds 2021. Ook de bakjes van tapas en salades zijn of worden verbeterd.
  • Vlees – Varkensvlees in kleinere bakjes van dunner materiaal, kip niet in een gele maar in een transparante verpakking en rundvlees in een bakje met een kartonnen basis, leiden tot besparingen van 109.000 kg, 63.000 kg en 12.000 kg plastic per jaar.

Voedselverspilling - voorkomen, verminderen en verwaarden 

We hebben in 2020 het voedselverspillingsbeleid opnieuw geformuleerd. We hebben de ambitie om in 2030 50% minder te verspillen dan in 2015. We zetten hierbij in op voorkomen, verminderen en verwaarden. Het dervingspercentage ligt met 1,6% in lijn met het branchegemiddelde. We werken continu aan een verdere verlaging van dit percentage.

PLUS doet veel om voedselverspilling tegen te gaan. In 2020 zijn we aangesloten bij de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en hebben we de samenwerking met Too Good To Go geïnvesteerd. De Too Good To Go-app laat zien welke winkels en supermarkten in de buurt eten over hebben en voor welke prijs gebruikers een verrassingspakket kunnen ophalen. Eind 2022 waren ruim 150 winkels aangesloten bij Too Good To Go en hebben we ruim 720.000 maaltijden gered.

En we doen meer:. 

  • Het begint met bewust inkopen, waardoor er bij onze supermarkten zo min mogelijk wordt weggegooid. Daarnaast zijn we er alert op dat de temperatuur van onze verse producten in de gehele keten van leverancier tot in de winkel goed wordt geborgd. Dit zorgt voor een optimale kwaliteit en houdbaarheid.
  • Alle PLUS winkels maken gebruik van elektronische schaplabels. Dit maakt het tellen van de voorraad eenvoudiger met betere inkoop en voorraadbeheer tot gevolg.
  • We prijzen producten tegen het einde van de houdbaarheidsdatum af.
  • Veel van onze supermarkten werken samen met voedselbanken of andere lokale initiatieven zoals VoedselSurplus.

Duurzaam distributiecentrum

PLUS zet in Oss een hypermodern en duurzaam distributiecentrum van ruim 46.000 m2. Vanuit dit nieuwe distributiecentrum worden begin 2023 alle PLUS supermarkten in Nederland beleverd. Als verantwoorde supermarkt kiest PLUS er bewust voor om duurzaam te bouwen.. 

Er is gekozen om gebruik te maken van de BREEAM-methodiek, waarbij getoetst wordt op negen duurzaamheidsaspecten. Keuzes in duurzaamheid zijn onder andere terug te zien in materiaalgebruik, warmteterugwinning en de waterhuishouding. Zo wordt er gebruik gemaakt van warmtepompen, energiezuinige verlichting, zonnepanelen, duurzame materialen als FSC hout en zorgen duizenden infiltratiekratten in de grond voor een goede waterberging. Het nieuwe distributiecentrum voldoet daarmee aan het energielabel BREEAM Outstandig en is klaar voor de toekomst.

Meer informatie en de laatste status van de bouw van het distributiecentrum

100% elektrische 50 tons vrachtwagen

We investeren actief in een schoner en groener logistiek proces. Dat doen we door vrachtwagens in te zetten die op LNG (vloeibaar aardgas) rijden. En bijvoorbeeld ook door deel te nemen aan het convenant ‘Zero Emissie Stadslogistiek’ voor nul inefficiënte ritten, nul opstoppingen en nul uitstoot in de stadslogistiek van Rotterdam.

PLUS heeft in 2021 samen met BREYTNER en H.N. Post & Zonen de eerste 100% elektrische 50 tons trekker-oplegger combinatie op de Nederlandse weg geintroduceerd. Door vrachtwagens op diesel te vervangen voor deze duurzamere variant, wordt er een belangrijke stap gezet in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Over 2021 heeft dit een CO2 reductie van zo'n 37.500 kg opgeleverd. Een mijlpaal binnen het Nederlandse klimaatakkoord, waarbij in 2025 de eerste zero emissie zones voor goederenvervoer in de Nederlandse binnensteden worden ingesteld...

Eind 2022 ging onze tweede 100% elektrische vrachtwagen de weg op. Daarmee bevoorraden we de winkels rond het distributiecentrum in Ittervoort. Met dit soort ontwikkelingen bereiden we ons ook voor op zero-emissiezones, die vanaf 2025 in verschillende gemeenten gelden. In deze zones mogen in principe alleen vrachtauto's en bestelauto's met een zero-emissie-aandrijving rijden. Tot 2030 gelden er overgangsregels.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat PLUS doet op het gebied van gezondheid? Lees dan dit document.