1. PLUS/
 2. Verantwoord
 3. /Herkomst van producten

Verantwoorde herkomst van producten

Met de producten die in onze schappen liggen, hebben we een impact tot aan het begin van de keten. Onze ambitie is positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens; voor het milieu en voor dierenwelzijn. We streven ernaar de productie en distributie van onze producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en dierenwelzijn. Zo maken we ons assortiment met concrete stappen steeds duurzamer en vertellen we de consument graag over de herkomst van onze producten.

100% keuzes

Bij steeds meer producten gaat PLUS volledig over op een verantwoord alternatief. Wij willen het onze klanten namelijk makkelijker maken verantwoord boodschappen te doen. In de praktijk kopen consumenten immers vaak minder verantwoord dan zij eigenlijk zouden willen. Daarom maakt PLUS de keuze vaak al voor de consument door voor de hele productgroep over te stappen op een verantwoorder alternatief. Goede voorbeelden hiervan zijn onze bananen en alle koffie, thee en chocolade van het huismerk die Fairtrade gecertificeerd zijn. En voor eieren geldt dat wij uitsluitend vrije uitloopeieren met het Beter Leven keurmerk 2-sterren en biologische eieren met het Beter Leven keurmerk 3-sterren van de Dierenbescherming verkopen.

Storytelling

We betrekken onze consumenten graag zoveel mogelijk bij het verduurzamen van ons assortiment. Daarom doen we aan storytelling op de winkelvloer. Dat houdt in dat we het verhaal achter onze producten uitleggen. Naast communicatie op de winkelvloer worden de verpakkingen van onze huismerkproducten, ons magazine Genieten, onze socialmediakanalen en de website ingezet voor storytelling.

Duurzaam inkopen

Eind 2017 heeft PLUS haar Due Diligence aanpak ‘Ken de Keten’ beschreven. De Ken de Keten-aanpak is opgesteld conform het UNGP Reporting Framework en de OESO-richtlijnen. Onze aanpak is een continu proces en vraagt om een nauwe samenwerking met alle partijen in de keten en maatschappelijke organisaties. Het grootste deel van onze (huismerk)producten wordt ingekocht door de inkooporganisatie Superunie. Alle leveranciers van Superunie ondertekenen de Gedragscode Duurzame Handel waarin eisen worden gesteld aan leveranciers op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Daarnaast stelt PLUS veelal aanvullende duurzame inkoopvoorwaarden. Hierbij gaat het om maatwerk; vaak zelfs per product(groep).

Voor de producten van PLUS geldt:

 • Op het gebied van arbeidsomstandigheden en beloning vragen wij de leveranciers in hoge-risicolanden deel te nemen aan een social compliance programma (Amfori BSCI platform of gelijkwaardig). Dit wordt opgenomen in de contracten met onze leveranciers en geborgd in ons leveranciers- en productspecificatiemanagementsysteem.
 • Van alle aardappelen-, groente- en fruitleveranciers (AGF) uit lage-risicolanden wordt verwacht dat ze extra aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden door middel van het GRASP-programma. Dit komt bovenop het kwaliteitsprogramma GlobalGAP. Ook dit is onderdeel van de contracten met onze leveranciers en wordt geborgd in ons leveranciers- en productspecificatiemanagementsysteem.
 • In alle PLUS Huismerkproducten waar palmolie in verwerkt wordt, zit palmolie die voldoet aan de standaarden van de Round Table for Sustainable Palm Oil.
 • Daar waar in de keten veevoer wordt gebruikt, wordt dit gemaakt met soja die voldoet aan de standaarden van de Round Table Responsible Soy.

Ook gezamenlijk werken de supermarkten in Nederland aan verduurzaming van de voedselketen.

Verantwoorde herkomst van producten - highlights resultaten 2018

Een verantwoorde herkomst van producten - highlights 2018

Doelstellingen 2019

 • Het omzetaandeel verantwoorde producten wordt wederom vergroot*:
  o Ambitie omzetgroei Fairtrade: +6%
  o Ambitie omzetgroei Beter Leven: +10%
  o Ambitie omzetgroei biologisch: + 10%
  o Ambitie omzetgroei GIJS: +6%
 • In het totale assortiment in de winkel wordt het aandeel verantwoorde producten wederom vergroot. Fairtrade, biologisch, Beter Leven, PlanetProof, GIJS; PLUS wil in al deze segmenten hard blijven groeien en koploper blijven
 • PLUS stimuleert de aankoop van groente en fruit, omdat deze producten goed zijn voor de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd wil PLUS dat groente en fruit een positief milieuprofiel hebben. Dat kan door de eisen van PlanetProof te volgen, de aanvoer via het vliegtuig te verminderen en bij onverwachte (weers)omstandigheden concessies te doen aan vorm en grootte.
 • Goed Eten komt uit een gezonde keten. Bij complexe ketens wil PLUS goed inzicht hebben in die keten. De Ken de Keten-aanpak wordt daartoe aangevuld met informatie over de ketens in de vleessector.
 • Eind 2019 willen we dat het volledige assortiment groente en fruit uit Nederland voldoet aan de criteria van ‘On the way to PlanetProof’.
 • In 2020 is alle cacao die wordt gebruikt in PLUS huismerkproducten Fairtrade gecertificeerd

* (excl. de btw-verhoging van 6% naar 9%)