1. Home/
 2. Verantwoord
 3. /Herkomst van producten

Herkomst van producten

Onze ambitie is dat de producten die in onze schappen liggen zo verantwoord mogelijk zijn geproduceerd. Dat betekent dat de producenten een fatsoenlijk bestaan op kunnen bouwen en dat de teelt en verwerking van grondstoffen zo veel mogelijk met respect voor het milieu plaatsvindt. Dit geldt voor al onze producten en in het bijzonder voor bananen, ananas, thee, koffie, chocolade, eieren, vlees, vis en zuivel. PLUS streeft ernaar om de consumptie van deze producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het welzijn van dieren. Hier worden continu stappen in gezet en dat blijven we de komende jaren doen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om hier transparant en helder over te communiceren. Bij steeds meer producten gaat PLUS volledig over op een verantwoord alternatief. PLUS wil het haar klanten zo makkelijker maken om verantwoord boodschappen te doen; in de praktijk kopen consumenten immers vaak minder verantwoord dan zij eigenlijk zouden willen. Daarom maakt PLUS de keuze soms al voor de consument door voor de hele productgroep over te stappen op een verantwoorder alternatief. Goede voorbeelden hiervan zijn onze bananen, alle PLUS Koffie en PLUS Thee die 100 procent Fairtrade zijn. PLUS streeft naar een kwalitatief goed en veilig assortiment met, waar mogelijk, toegevoegde waarde op het gebied van eerlijke handel, duurzame productie en dierenwelzijn.

Storytelling en een flexitariëreiland in de winkels

We betrekken consumenten graag zoveel mogelijk bij de verduurzaming van ons assortiment. Daarom zijn we in april gestart met storytelling op de winkelvloer. Dat houdt in dat we het verhaal achter onze producten nog beter uitleggen. Voor het vertellen van onze verhalen in de winkels gebruiken we een compleet nieuwe signing die overal in de winkel terug is te vinden.

Ook zien we dat consumenten steeds bewuster bezig zijn met hun voeding en hun maaltijd baseren op groente. Als Meest Verantwoorde én Beste Vers Supermarkt willen we hen helpen met een zo breed mogelijk assortiment en met een aantal initiatieven die hen stimuleren om minder vlees te eten, zoals het flexitariëreiland.

Duurzaam inkopen, ook samen met inkooporganisatie Superunie

Een groot deel van de eigen merk artikelen van PLUS worden ingekocht via Superunie. Superunie koopt in met oog voor de impact die het productieproces kan hebben op mens, dier en milieu op korte én langere termijn.

Voor de producten van PLUS geldt:

 • Alle kartonnen drankenverpakkingen zijn van FSC gecertificeerd karton. Daarnaast voldoen alle omverpakkingen aan de FSC criteria. Het magazine Boodschappen wordt al enige jaren gedrukt op FSC papier.
 • Al het toiletpapier, tissues, zakdoeken, luiers en dameshygiëneproducten zijn verduurzaamd volgens de standaard van FSC of PEFC.
 • In alle PLUS huismerkproducten waar palmolie in verwerkt wordt, zit palmolie die voldoet aan de standaarden van de Round Table for Sustainable Palm Oil.
 • Daar waar in de keten veevoer gebruikt wordt, wordt dit gemaakt van verantwoorde soja (RTRS soja).
 • Van alle aardappelen, groenten en fruit (agf) leveranciers uit laag-risicolanden wordt verwacht dat ze extra aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden door middel van het GRASP programma. Dit komt bovenop het kwaliteitsprogramma GlobalGAP.
 • Op het gebied van arbeidsomstandigheden en beloning is afgesproken dat de leveranciers in hoog-risicolanden deelnemen aan een social compliance programma (BSCI of gelijkwaardig). Voor 2017 is de ambitie om in twee ketens ervaring op te doen met het onderwerp leefbaar loon.

Verantwoord en biologisch in de schijnwerpers

Om de consument meer te vertellen over onze producten en de verhalen daarachter heeft PLUS de Verantwoord weken in het leven geroepen. Om de beurt richten we de schijnwerpers op een thema, zoals Beter Leven, biologisch, GIJS, Fairtrade en bewuste vis. Online wordt er extra uitleg gegeven over producten en door middel van een aantal pagina’s in de folder konden consumenten kennis maken met de producten tegen een extra scherpe prijs. Om de producten op een laagdrempelige manier uit te proberen.

In september was de bio 10-daagse. In die periode werden biologische producten extra voordelig aangeboden. Elk tweede artikel was namelijk voor de halve prijs. Naast aandacht in de folder, werd er ook in diverse magazines en online aandacht besteed aan biologisch. Het biologische assortiment van PLUS telt nu ruim 800 producten.

Het verantwoorde assortiment met een keurmerk groeit fors:

Assortiment met keurmerk

Doelstelling 2015

Groei 2015

Omzet 2015

Ambitie 2016

Fairtrade

Biologisch

Beter Leven 1, 2 en 3***

MSC/ASC

GIJS

+ 6%

+ 6%

+ 20%


+ 6%

+ 8%

+ 17%

+ 6%

+ 76%


+ 6%

+ 7%

€34.000.000

€30.250.000

€58.250.000


€13.550.000

€10.550.000

groei met 5%

groei met 8%

groei met 15%


groei met 10%

groei met 5%

Voor vis geldt dat meer dan 75 procent van het assortiment MSC of ASC gecertificeerd is. PLUS verkoopt geen ‘rode’ (vries) verse vis.

Doelstellingen 2016

 • Forse uitbreiding verantwoorde producten waaronder belangrijke stappen op Fairtrade.
 • Totaal omzet verantwoord assortiment groeit met ten minste 6 procent.
 • Verantwoorde producten ook volop in de aandacht in magazine en op tv.
 • Storytelling over de producten en de herkomst in de meeste winkels.
 • PLUS gaat in het tweede kwartaal van 2016 over naar een diervriendelijker kippenras.
 • Stappen blijven zetten op ketensamenwerking en transparantie.