1. PLUS/
 2. Verantwoord
 3. /Herkomst van producten

Verantwoorde herkomst van producten

Met onze producten hebben we een impact tot aan het begin van de keten. Onze ambitie is om positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens, voor het milieu en voor dierenwelzijn. We streven ernaar om de productie en distributie van producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het dierenwelzijn. Zo maken we ons assortiment met concrete stappen steeds duurzamer en vertellen we de consument graag over de herkomst van deze producten.

100% keuzes

PLUS streeft ernaar om de consumptie van deze producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het welzijn van dieren. Hier worden continu stappen in gezet en dat blijven we de komende jaren doen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om hier transparant en helder over te communiceren.

Bij steeds meer producten gaat PLUS volledig over op een verantwoord alternatief. Wij willen het onze klanten makkelijker maken om verantwoord boodschappen te doen; in de praktijk kopen consumenten immers vaak minder verantwoord dan zij eigenlijk zouden willen. Daarom maakt PLUS de keuze soms al voor de consument door voor de hele productgroep over te stappen op een verantwoorder alternatief. Goede voorbeelden hiervan zijn onze bananen en, alle PLUS Koffie en PLUS thee die 100% Fairtrade zijn. En voor eieren geldt dat wij uitsluitend vrije uitloopeieren met het Beter Leven keurmerk 2-sterren en biologische eieren met het Beter Leven keurmerk 3-sterren van de Dierenbescherming verkopen.

Storytelling

We betrekken consumenten graag zoveel mogelijk bij de verduurzaming van ons assortiment. Daarom doen we aan storytelling op de winkelvloer. Dat houdt in dat we het verhaal achter onze producten uitleggen. Voor het vertellen van onze verhalen in de winkels gebruiken we een compleet nieuwe signing die overal in de winkel terug is te vinden. Naast de winkel worden ook de verpakkingen van onze huismerkproducten, ons magazine Genieten, onze social media kanalen en de website ingezet voor storytelling.

Duurzaam inkopen

Een groot deel van onze huismerkproducten wordt ingekocht via Superunie. Superunie koopt in met oog voor de impact die het productieproces kan hebben op mens, dier en milieu op korte én langere termijn.

Voor de producten van PLUS geldt:

 • Op het gebied van arbeidsomstandigheden en beloning vragen wij de leveranciers in hoge-risicolanden deel te nemen aan een social compliance programma (Amfori BSCI platform of gelijkwaardig). Dit wordt opgenomen in de contracten met onze leveranciers en geborgd in ons leveranciers- en productspecificatiemanagementsysteem.
 • Van alle aardappelen-, groente- en fruitleveranciers (agf) uit lage-risicolanden wordt verwacht dat ze extra aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden door middel van het GRASP-programma. Dit komt bovenop het kwaliteitsprogramma GlobalGAP. Ook dit is onderdeel van de contracten met onze leveranciers en wordt geborgd in ons leveranciers- en productspecificatiemanagementsysteem.
 • In alle PLUS huismerkproducten waar palmolie in verwerkt wordt, zit palmolie die voldoet aan de standaarden van de Round Table for Sustainable Palm Oil.
 • Daar waar in de keten veevoer wordt gebruikt, wordt dit gemaakt met soja die voldoet aan de standaarden van de Round Table Responsible Soy.
 • Alle kartonnen drankenverpakkingen zijn van FSC gecertificeerd karton. Daarnaast voldoen alle omverpakkingen aan de FSC criteria. Het magazine Boodschappen wordt al enige jaren gedrukt op FSC papier.
 • Alle toiletpapier, tissues, zakdoeken, luiers en dameshygiëneproducten zijn verduurzaamd volgens de standaard van FSC of PEFC.
 • PLUS wil dat de cacao in al haar huismerkproducten Fairtrade gecertificeerd is. Hiertoe zijn alle 46 leveranciers aangeschreven en gevraagd over te stappen naar Fairtrade gecertificeerde cacao.
 • Ook gezamenlijk werken de supermarkten in Nederland aan verduurzaming van de voedselketen.

Verantwoorde herkomst van producten - highlights 2017

Een verantwoorde herkomst van producten - highlights 2017

Ambities 2018

 • De koploper positie Fairtrade wordt behouden door:
     - Een omzetgroei van wederom 6%;
     - 50% van de huismerkproducten waarvoor cacao wordt gebruikt, is Fairtrade gecertificeerd in 2018,
       eind 2020 is dit 100%.
 • Het omzetaandeel biologisch wordt verder vergroot (omzet +12%).
 • Het assortiment GIJS streekproducten wordt uitgebreid (omzet +6%).
 • Het vleesassortiment met Beter Leven keurmerk wordt uitgebreid (omzet +10%).
 • Er wordt toegewerkt naar 100% Nederlandse groente en fruit met Milieukeur in 2019.
 • De Ken de keten-aanpak wordt aangevuld met concrete voorbeelden van transparantie.