1. Home/
  2. Verantwoord
  3. /Een beter milieu

Een beter milieu

PLUS streeft ernaar de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Alle winkels zijn klimaatneutraal. Al jaren op rij weet PLUS de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. Daarom mag PLUS twee sterren Lean & Green voeren. Sinds enkele jaren heeft PLUS 100% groene stroom uit Europese windenergiecentrales voor haar distributiecentra en supermarkten. Lokaal worden er stappen gezet met de inzet van elektrische bezorgauto’s, voorzien van koeling op zonne-energie. Het verduurzamen van afvalmanagement is een belangrijk speerpunt voor PLUS. De gescheiden stromen afval groeien harder dan het restafval. PLUS moedigt consumenten aan om dit ook te doen, door het beschikbaar stellen van steeds meer afvalinzamelpunten en het geven van tips. Door de hernieuwde samenwerking met Voedselbanken Nederland wordt er minder voedsel weggegooid. En zo komt er meer voedsel beschikbaar voor mensen die het hard nodig hebben.

Lean & Green

PLUS slaagt er continu in de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. In 2014 ontving PLUS daarom als één van de koplopers in duurzame logistiek haar tweede ster Lean & Green van Connekt voor:

  • Het actief bezig zijn met duurzame samenwerking in de logistieke keten en met innovatie op dat gebied;
  • Het met een voldoende hoge mate van nauwkeurigheid de CO2-emissies van hun vervoersprestatie berekenen;
  • Het mogelijk maken van benchmarking;
  • Het tonen van vormbehoud wat betreft CO2-uitstoot.

Reductie CO2 uitstoot gaat door

PLUS werkt actief samen met leveranciers en logistiek dienstverleners om de keten te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze ketensamenwerking ervoor gezorgd dat er mooie optimalisatieslagen zijn gemaakt. Zo heeft de intensivering van het retourladen van goederen bij leveranciers geleid tot een forse CO2–reductie Optimalisatie van het inter-distributie netwerk heeft er toe geleid dat de CO2-uitstoot, als gevolg van het transport van goederen vanuit het distributiecentrum in Middenbeemster fors is afgenomen.

Alle PLUS supermarkten klimaatneutraal

Naast de 100% groene stroom uit Europese windenergiecentrales zijn er bij alle winkels ook besparingsprogramma’s. Zo hebben veel winkels energiezuinige ledverlichting en zuinige koelen. Daarnaast stimuleren we de inzet van zonnepanelen. Daarmee besparen de PLUS ondernemers niet alleen op hun energiekosten, maar ook hun CO2 uitstoot vermindert aanzienlijk. Verder zijn van alle winkels de vriesvakken afgedekt en zitten er deuren voor de koelingen. Zoveel als mogelijk draaien de koelingen op CO2.