1. PLUS/
 2. Verantwoord
 3. /Een beter milieu

Een beter milieu

Als supermarktketen hebben we op meerdere manieren impact op het milieu: van onze grondstoffen en het netwerk aan distributiecentra en supermarkten, tot het afval dat we produceren. We streven ernaar de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken hierin nauw samen met leveranciers, logistieke dienstverleners en nutsbedrijven.

Verduurzaming logistiek

Al jaren op rij weet PLUS de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. Daarom mag PLUS twee sterren Lean & Green voeren. PLUS heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de derde ster. Dit is de volgende concrete stap in het CO2-besparingstraject van Lean & Green. Het is de ambitie van PLUS om deze derde ster te realiseren. Wat doen we zoal?

 • We werken actief samen met leveranciers en logistiek dienstverleners om de keten te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze ketensamenwerking heeft ervoor gezorgd dat er mooie optimalisatieslagen zijn gemaakt. Zo heeft de intensivering van het retourladen van goederen bij leveranciers geleid tot een forse CO2–reductie. Optimalisatie van het inter-distributienetwerk heeft ertoe geleid dat de goederentransport vanuit het distributiecentrum fors is afgenomen en daarmee de CO2-uitstoot.
 • Een flink gedeelte van het door ons ingehuurde wagenpark is vervangen door wagens die rijden op Liquid Natural Gas (LNG).
 • Voor het vervoer van de goederen naar alle PLUS supermarkten hebben we tien nieuwe dubbeldektrailers ingezet. Met deze nieuwe trucks kunnen wij 84 containers in één keer afleveren bij onze winkels, tegen 54 containers in de reguliere trucks. Hierdoor zetten we minder vrachtwagens in en reduceren we het aantal ritten. Dit zijn dus flink wat minder kilometers, met brandstofbesparing en CO2-reductie tot gevolg.
 • Daarnaast is PLUS betrokken bij het initiatief Cool Rail Europe, een treinverbinding voor versproducten tussen Valencia en Rotterdam.

Alle PLUS supermarkten klimaatneutraal

Alle PLUS supermarkten zijn al sinds 2016 klimaatneutraal door gebruik van 100% groene stroom uit Europese wind, energiebesparende maatregelen en CO2-compensatie. Sinds 2017 doet PLUS dit – als eerste in Nederland – met Fairtrade gecertificeerde carbon credits: de hoogste standaard op het gebied van klimaatcompensatie. Als compensatie van de CO2-uitstoot investeren wij in efficiënte kooktoestellen voor gezinnen in Ethiopië en India. Met deze kooktoestellen koken families klimaatvriendelijk.

PLUS ondersteunt ondernemers om efficiënt om te gaan met energie en daar waar mogelijk zelf energie op te wekken. Zo hebben alle winkels afgedekte vriesvakken en deuren voor de koelingen en maken veel winkels gebruik van energiezuinige ledverlichting en zuinige koelingen. Daarnaast stimuleren we de inzet van zonnepanelen. Daarmee besparen de PLUS ondernemers niet alleen op hun energiekosten, maar ook hun CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk. Alle nieuwe koelinstallaties worden uitgerust met een natuurlijk koudemiddel (CO2) waarbij ook restwarmte optimaal wordt gebruikt door warmteterugwinning. Een dergelijke koelinstallatie verdient zich snel terug en geeft nauwelijks belasting voor het milieu. Daarnaast streven we ernaar dat alle winkels geen gas meer gebruiken. De energie-efficiëntie is in de afgelopen tien jaar met meer dan 20% verhoogd. De klimaatafspraak en doelstelling van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel uit 2010 werd ook in 2017 gehaald.

Duurzaam bezorgen

Bijna alle PLUS supermarkten bezorgen indien gewenst nu de boodschappen thuis. Vanuit circa de helft van de winkels gebeurt dit met een elektrische bezorgauto. Met de bakfiets Urban Arrow en een Stint Cargo testte PLUS in 2017 nieuwe manieren om op duurzame wijze boodschappen te bezorgen. In de toekomst moet de vloot van duurzame transportmiddelen verder worden uitgebreid.

Verpakkingen

PLUS heeft zich voorgenomen om alle verpakkingen in 2018 te gaan toetsen op milieu impact. Het doel is om de milieu impact van consumentenverpakkingen van huismerkproducten aanmerkelijk terug te dringen. Om deze toets te kunnen doen, heeft PLUS drie uitgangspunten geformuleerd: zo min mogelijk verpakken, hernieuwbaar verpakken en recyclebaar verpakken. De eerste concrete stap is dat de supermarktorganisatie stopt met verpakkingen van zwart kunststof.

Afvalscheiding

Het verduurzamen van afvalmanagement is een belangrijk speerpunt voor PLUS. De gescheiden afvalstromen groeien harder dan het restafval. Er is met name veel meer karton en papier apart ingezameld vanuit de winkels en vervolgens gerecycled. PLUS moedigt consumenten aan om afval ook te scheiden, door het beschikbaar stellen van steeds meer afval-inzamelpunten en het geven van tips.

Minder voedselverspilling

PLUS doet veel om voedselverspilling tegen te gaan. Dat begint natuurlijk met bewust inkopen, waardoor er bij onze supermarkten zo min mogelijk wordt weggegooid. Ook worden producten die tegen hun houdbaarheidsdatum aanzitten in de winkel afgeprijsd.

Omdat de meeste voedselverspilling bij de consument plaatsvindt, informeert PLUS actief over het verminderen van voedselverspilling. Zo worden er in het tijdschrift Boodschappen, ons magazine Genieten en op onze website veel tips gegeven om voedselverspilling te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het koken met restjes en het goed bewaren van voedsel.

Producten die niet meer verkocht kunnen worden in de supermarkt, maar nog wel geschikt zijn voor consumptie gaan veelal naar de (lokale) voedselbank of andere maatschappelijke initiatieven. PLUS Ondernemer Jeroen Bruggers in Winterswijk heeft zelfs een kok aangesteld om maaltijden te maken van producten die tegen de gebruiksdatum aanzitten. Producten die niet meer verkocht kunnen worden in de supermarkt én niet meer geschikt zijn voor consumptie, omdat deze zeer kort tegen de uiterste gebruiksdatum aanzitten - of daar overheen zijn, gaan naar de veevoederindustrie of naar biogasinstallaties om energie uit op te wekken.

Een beter milieu - highlights 2017

Een beter milieu - highlights 2017

Ambities 2018

 • We behalen de derde ster Lean & Green voor duurzame logistiek.
 • De CO2-footprint 2018 is 5% lager dan in 2017.
 • Minimaal 15 extra winkels gebruiken geen gas meer.
 • Vanaf januari 2018 gaan alle winkels slimme gasmeters gebruiken.
 • Alle producten moeten zo min mogelijk verpakt worden. Indien een verpakking noodzakelijk is, dan dient deze recyclebaar en/of van natuurlijke grondstoffen te zijn. In 2018 worden alle verpakkingen hierop gescreend.
 • Nadat sinds 2016 alle PLUS supermarkten klimaatneutraal zijn, streven we ernaar dat in 2018 ook het servicekantoor, de distributiecentra en de logistiek klimaatneutraal worden.
 • Minder verspilling in de winkel en bij de consument blijft het streven, via goed inkopen, samenwerking met de voedselbanken en bewustwording bij de consument.
 • Minimaal de helft van de PLUS supermarkten bezorgt de boodschappen bij de klant met een elektrisch aangedreven vervoermiddel.