1. Home/
  2. Verantwoord
  3. /Een beter milieu

Een beter milieu

PLUS streeft ernaar de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Al jaren op rij weet PLUS de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. Als gevolg hiervan mag PLUS de Lean & Green Star voeren. In 2013 heeft PLUS de overstap gemaakt naar 100 procent windenergie voor haar distributiecentra en supermarkten. Lokaal worden er nieuwe stappen gemaakt met de inzet van elektrische bezorgauto’s, voorzien van koeling op zonne-energie. Het verduurzamen van afvalmanagement is een belangrijk speerpunt voor PLUS. De gescheiden stromen afval groeien harder dan het restafval. PLUS moedigt haar klanten aan om dit ook te doen, door het beschikbaar stellen van steeds meer afvalinzamelpunten en het geven van tips op het gebied van thuisverspilling.

Tweede Lean and Green Star

PLUS is er in geslaagd om de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. In 2014 ontving PLUS daarom als één van de koplopers in duurzame logistiek haar tweede Lean and Green Star. PLUS heeft de Lean and Green Star van Connekt ontvangen voor:

  • Het actief bezig zijn met duurzame samenwerking in de logistieke keten en met innovatie op dat gebied;
  • Het met een voldoende hoge mate van nauwkeurigheid de CO2-emissies van hun vervoersprestatie berekenen;
  • Het mogelijk maken van benchmarking;
  • Het tonen van vormbehoud wat betreft CO2-uitstoot.

Reductie CO2 uitstoot

Sinds enkele jaren werkt PLUS actief samen met leveranciers en logistiek dienstverleners om de keten te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook in 2015 heeft deze ketensamenwerking ervoor gezorgd dat er mooie optimalisatieslagen zijn gemaakt. Zo heeft de intensivering van het retourladen van goederen bij leveranciers geleid tot een extra CO2–reductie van 130 ton ten opzichte van 2014. In totaal werd er in 2015 als gevolg van ketensamenwerking 390 ton minder CO2 uitgestoten. Het aantal kilometers dat hiermee uit de keten is gehaald is, ten opzichte van 2014, met 50 procent gestegen tot 375.000 kilometer. Een optimalisatie van het inter-distributie netwerk heeft er toe geleid dat de CO2-uitstoot, als gevolg van het transport van goederen vanuit het distributiecentrum in Middenbeemster, is afgenomen met acht procent per 1.000 vervoerde eenheden.

In totaal wordt er door deze verbeterslag jaarlijks 90 ton minder CO2 uitgestoten. De optimalisatie is gerealiseerd door de verbeterde inzet van zogenaamde ECO-combinaties, het toevoegen van ritten op one-way basis en het verhogen van de belading per wagen. Alle inspanningen op het gebied van transport hebben er samen toe geleid dat de uitstoot van CO2 is afgenomen met 4,1 procent. Ten opzichte van 2008 is een daling in uitstoot van 27,6 procent gerealiseerd.

Convenant met Inspectie Leefomgeving en Transport verlengd

In het laatste kwartaal van 2015 hebben we - samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) - opnieuw een convenant getekend. Met dit convenant onderstrepen we onze verantwoordelijkheid voor naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. In 2012 tekenden we voor de eerste keer het convenant, waarin afspraken omtrent verkeersveiligheid zijn vastgelegd. In juli van 2015 werd vastgesteld dat de afspraken goed worden nageleefd. Daarom is het convenant tussen PLUS en ILenT met vijf jaar verlengd.

CO2 besparing in de winkel

Veel winkels hebben led verlichting en werken daarnaast met zonnepanelen. Daarmee besparen ze niet alleen op hun energiekosten, maar ook hun CO2 uitstoot vermindert aanzienlijk. Daarnaast zijn van alle winkels de vriesvakken afgedekt en zitten er voor de koelingen deuren. Allemaal om zoveel mogelijk energie te besparen.

Doelstellingen 2016

  • De winkels van PLUS worden klimaatneutraal.
  • Voor het servicekantoor, de distributiecentra en de logistiek worden de eerste stappen op weg naar klimaatneutraal gezet.
  • Meer dan 95 procent van het afval uit de winkel wordt nuttig ingezet.
  • Winkels worden begeleid bij energiebesparing en energieopwekking.