1. PLUS/
 2. Verantwoord
 3. /Een beter milieu

Een beter milieu

Als supermarktorganisatie heeft PLUS op veel manieren impact op het milieu: van grondstoffen en het netwerk aan distributiecentra en supermarkten tot het afval dat we produceren. We streven ernaar de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken hierin nauw samen met leveranciers, logistieke dienstverleners en nutsbedrijven.

Circulariteit centraal in verpakkingsbeleid

PLUS wil graag een bijdrage leveren aan de circulaire economie door de milieu-impact op al haar huismerkverpakkingen terug te dringen. Daarom is in 2018 een verpakkingsbeleid opgesteld. Dit beleid is opgesteld met input van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en past binnen het brancheplan Verpakkingen waar het CBL de trekker van is.

Het verpakkingsbeleid omvat drie uitgangspunten: 1) zo min mogelijk verpakken, 2) hernieuwbaar verpakken en 3) recyclebaar verpakken.

In februari heeft PLUS bovendien haar verpakkingsbeleid extra kracht bijgezet door een handtekening onder het Plastic Pact te zetten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is initiatiefneemster van dit Plastic Pact: een brede aanpak voor minder plastic en meer recycling. De Nederlandse overheid, ngo’s en bedrijven slaan de handen ineen en spraken tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie af in 2025 20% minder plastic te gebruiken en plastic spullen zó te maken dat je plastic altijd kunt recyclen. In oktober 2018 is PLUS bovendien een samenwerking met Plastic Whale aangegaan. Deze organisatie strijd voor plasticvrije wateren.

In de winkel zijn al verbeterde verpakkingen zichtbaar. Een kleine greep: alle verpakkingen van zacht fruit zijn voorzien van een hersluitbaar folie, de grootverpakkingen voor aardappelen bestaan voor 50% uit suikerriet, de zwarte plastic pakbladen tussen de appels en peren zijn vervangen door pakbladen van papierpulp en maar liefst 2,8 miljoen flesjes voor versgeperst sinaasappelsap worden sinds eind 2018 gemaakt van 50% gerecycled PET.

Minder voedselverspilling

PLUS doet veel om voedselverspilling tegen te gaan. Dat begint met bewust inkopen, waardoor er bij onze supermarkten zo min mogelijk wordt weggegooid. Producten die tegen hun houdbaarheidsdatum aanzitten, prijzen we in de winkel af.

Omdat de meeste voedselverspilling bij de consument plaatsvindt, informeert PLUS actief over het verminderen van voedselverspilling. Zo worden er in het tijdschrift Boodschappen, ons magazine Genieten en op onze website veel tips gegeven om voedselverspilling tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het koken met restjes en het goed bewaren van voedsel.

Producten die niet meer verkocht kunnen worden in de supermarkt, maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, gaan veelal naar de (lokale) voedselbank of andere maatschappelijke initiatieven. Producten die niet meer verkocht kunnen worden in de supermarkt én niet meer geschikt zijn voor consumptie, omdat deze zeer kort tegen de uiterste gebruiksdatum aanzitten of daar overheen zijn, gaan naar de veevoederindustrie of biogasinstallaties om energie uit op te wekken.

Afvalscheiding

PLUS zet zich in voor een beter afvalmanagement. In al onze supermarkten worden materialen als karton en plastic gescheiden ingezameld. Dat geldt ook voor glas en organisch afval. Ook op het servicekantoor en in onze distributiecentra stimuleren we een gescheiden afvalinzameling. Bovendien kunnen consumenten bij onze supermarkten tal van producten inleveren, zoals batterijen, kleding, frituurvet, lampen en inkt.

Alle PLUS supermarkten klimaatneutraal

Sinds medio april 2016 zijn alle PLUS supermarkten klimaatneutraal. Dit betekent dat wij sturen op investeringen in energiezuinige maatregelen. Zo maakt 82% van de winkels gebruik van LED lampen, in 46% van de winkels staan energiezuinige CO2-koelingen en 3% heeft zonnepanelen. Jaarlijks berekent PLUS haar CO2-voetafdruk. De CO2-uitstoot die we (nog) niet kunnen reduceren, wordt gecompenseerd. Het stroomverbruik wordt gecompenseerd met Europese certificaten. Het gasverbruik wordt gecompenseerd met Fairtrade Carbon Credits. Via onze partner FairClimateFund financieren en implementeren we klimaatprojecten. We concentreren ons op de introductie van efficiënte kookmethoden en het planten van bomen. Deze klimaatprojecten leiden tot minder CO2-uitstoot, bescherming van bomen en betere levensomstandigheden voor de armsten.

Verduurzaming logistiek

Al jaren op rij weet PLUS de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. Daarom mag PLUS twee sterren Lean & Green voeren. We hebben daarnaast een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de derde ster. Dit is de volgende concrete stap in het CO2-besparingstraject van Lean & Green. Het is de ambitie van PLUS om deze derde ster te realiseren. Hieronder leest u wat we onder meer doen om onze logistiek te verduurzamen.

 • We werken actief samen met leveranciers en logistiek dienstverleners om de keten te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen.
 • Voor het vervoer van de goederen naar onze supermarkten zetten we o.a. dubbeldektrailers in. Met deze trucks kunnen wij 84 containers in één keer afleveren bij onze winkels, tegen 54 containers in de reguliere trucks. Hierdoor zetten we minder vrachtwagens in en reduceren we het aantal ritten. Dit zijn dus flink wat minder kilometers, met brandstofbesparing en CO2-reductie tot gevolg.
 • We zetten voor het vervoer van vriesverse producten uitsluitend wagens in die rijden op Liquid Natural Gas (LNG)
 • Daarnaast is PLUS betrokken bij het initiatief Cool Rail Europe, een treinverbinding voor versproducten tussen Valencia en Rotterdam.
 • 10% van de PLUS supermarkten bezorgt de boodschappen bij klanten thuis met een elektrische vervoermiddel. Circa 100 winkels hebben zonnepanelen op hun bezorgwagen.

Een beter milieu - highlights resultaten 2018

Een beter milieu - highlights 2018

Doelstellingen 2019

 • Geen moeilijk te recyclen zwarte kunststofverpakkingen meer.
 • Alle PLUS supermarkten zijn al enkele jaren klimaatneutraal, deels door compensatie. Het aandeel compensatie dient in 2019 minder te worden door de realisatie van zonnepanelen, winkels die van het gas afgaan en energiebesparing. 2% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 is het doel.
 • Om voedselverspilling te voorkomen is het laaghangend fruit, zoals de samenwerking met voedselbanken en de afprijzingsstickers, geplukt. Het is nu tijd voor de meer complexere zaken. Het goed in kaart brengen van de derving is daarom in 2019 een speerpunt.
 • Doorgaan op de weg naar minder en duurzame verpakkingen. Onze ambitie: 10% minder plastic afval in de winkels en minimaal 500 producten die minder en duurzamer verpakt zijn.
 • Behalen derde Lean & Green-ster voor duurzame logistiek.