1. PLUS/
  2. Verantwoord
  3. /Een beter milieu

Een beter milieu

PLUS streeft ernaar de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Al jaren op rij weet PLUS de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. Daarom mag PLUS twee sterren Lean & Green voeren. Sinds enkele jaren heeft PLUS 100% groene stroom uit Europese windenergiecentrales voor haar distributiecentra en supermarkten. De CO2-uitstoot van het gasverbruik en de koelingen van de winkels wordt gecompenseerd. Dit maakt al onze winkels klimaatneutraal. Lokaal worden er stappen gezet met de inzet van elektrische bezorgauto’s, voorzien van koeling op zonne-energie. Het verduurzamen van afvalmanagement is een belangrijk speerpunt voor PLUS. De gescheiden afvalstromen groeien harder dan het restafval. PLUS moedigt consumenten aan om afval ook te scheiden, door het beschikbaar stellen van steeds meer afvalinzamelpunten en het geven van tips. Door de hernieuwde samenwerking met Voedselbanken Nederland wordt er minder voedsel weggegooid. En zo komt er meer voedsel beschikbaar voor mensen die het hard nodig hebben.

Lean & Green

PLUS slaagt er continu in de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriendelijker te maken. In 2014 ontving PLUS daarom als één van de koplopers in duurzame logistiek haar tweede ster Lean & Green van Connekt voor:

  • Het actief bezig zijn met duurzame samenwerking in de logistieke keten en met innovatie op dat gebied;
  • Het met een voldoende hoge mate van nauwkeurigheid de CO2-emissies van hun vervoersprestatie berekenen;
  • Het mogelijk maken van benchmarking;
  • Het tonen van vormbehoud wat betreft CO2-uitstoot.

Als een van de koplopers in duurzame logistiek heeft PLUS een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de derde ster. Dit is de volgende concrete stap in het CO2-besparingstraject van Lean & Green. PLUS gaat er alles aan doen om deze derde ster te realiseren.

Reductie CO2 uitstoot gaat door

PLUS werkt actief samen met leveranciers en logistiek dienstverleners om de keten te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze ketensamenwerking heeft ervoor gezorgd dat er mooie optimalisatieslagen zijn gemaakt. Zo heeft de intensivering van het retourladen van goederen bij leveranciers geleid tot een forse CO2–reductie. Optimalisatie van het inter-distributienetwerk heeft ertoe geleid dat de goederentransport vanuit het distributiecentrum fors is afgenomen en daarmee de CO2-uitstoot.

Alle PLUS supermarkten klimaatneutraal

Naast 100% groene stroom uit Europese windenergiecentrales zijn er bij alle winkels ook besparingsprogramma’s. Zo hebben veel winkels energiezuinige ledverlichting en zuinige koelingen. Daarnaast stimuleren we de inzet van zonnepanelen. Daarmee besparen de PLUS ondernemers niet alleen op hun energiekosten, maar ook hun CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk. Verder hebben alle winkels afgedekte vriesvakken en deuren voor de koelingen. Zoveel als mogelijk draaien de koelingen op CO2.