1. PLUS/
  2. Verantwoord
  3. /Lokale betrokkenheid

Lokale betrokkenheid

Onze supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we - samen met onze winkels – met verschillende activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Deze activiteiten maken het bijvoorbeeld mogelijk kinderen gezond op te laten groeien en dragen bij aan een veilig en plezierig woon-, leef- en werkklimaat.

Lokaal het verschil maken

Onze 224 zelfstandig ondernemers en hun teams maken lokaal het verschil. Ze sponsoren sportclubs en verenigingen, steunen voedselbanken, werken samen met gezondheidscentra en basisscholen, organiseren workshops over gezonde voeding en doneren samen met hun klanten statiegeld aan goede doelen. 93% van de supermarkten heeft producten van lokale leveranciers in het schap. Daarnaast schenken de lokale ondernemers veel aandacht aan het beperken van geluidsoverlast tijdens het laden en lossen van de vracht en zetten zij zich met hun teams in om zwerfafval in de omgeving te verminderen.

AED 24/7 beschikbaar voor buurtbewoners

PLUS voelt zich mede verantwoordelijk voor het welzijn van de lokale samenleving. Daarom stellen wij als eerste supermarkt de AED’s van al onze 260 supermarkten dag en nacht beschikbaar voor buurtbewoners in nood. Een cluster van zestien PLUS supermarkten heeft de AED inmiddels al op de gevel hangen. De verwachting is dat de landelijke uitrol in april 2019 afgerond is.

Aanpakken van zwerfafval

Alle PLUS supermarkten zijn een actieve ‘Supporter van Schoon’. Om de buurt schoon te houden hebben alle supermarkten afvalbakken rondom de winkel staan. In samenwerking met NederlandSchoon en de Gemeente Utrecht is de ‘snoeproute-aanpak’ in Utrecht uitgerold. In Gouda en IJsselstein zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de uitrol van deze speciale route waarbij het de bedoeling is dat scholieren de prullenbakken eerder zien en hun afval in de prullenbak gooien in plaats van op straat. De PLUS supermarkten nemen daarnaast jaarlijks deel aan de Landelijke Opschoondag door middel van lokale opruimacties.

MVO-winkelpaspoort

195 PLUS hebben een MVO-winkelpaspoort. Dit paspoort is op basis van een vragenlijst opgesteld en maakt op de deelgebieden duurzame energie, lokale betrokkenheid, assortiment in de winkel, werkgeverschap, afvalinzameling, communicatie, klantvoorzieningen en gezondheid inzichtelijk op welke manier de ondernemer lokaal berokken en actief is.

Lokale betrokkenheid - highlights resultaten 2018

Lokale betrokkenheid - highlights 2018

Doelstellingen 2019

  • De PLUS ondernemers zijn fans van het MVO-beleid en brengen dat ook in de praktijk. In het MVO-winkelpaspoort komt dat tot uitdrukking doordat de meeste winkels op 30 of meer van de benoemde MVO-deelgebieden actief zijn.
  • Alle PLUS ondernemers zijn volop actief op lokaal niveau. Dat kan het ondersteunen van een plaatselijke sportvereniging of de avondvierdaagse zijn.
  • Voor 2019 staat het bijdragen aan de gezondheid van de buurtbewoners centraal. Dat komt onder andere tot uiting doordat ondernemers in 2019 een AED aan hun gevel plaatsen en hun eigen medewerkers en eventueel buurtbewoners opleiding daarmee om te gaan.