1. PLUS/
  2. Verantwoord
  3. /Lokale betrokkenheid

Lokale betrokkenheid

Onze supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we met onze winkels een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Met activiteiten die het mogelijk maken om kinderen gezond op te laten groeien, of die bijdragen aan een veilig en plezierig woon-, leef-, en werkklimaat.

Lokaal het verschil maken

Door de 218 zelfstandige PLUS ondernemers en hun teams wordt lokaal het verschil gemaakt. Winkels sponsoren sportclubs, steunen voedselbanken, werken samen met basisscholen, organiseren workshops over gezonde voeding, of doneren statiegeld aan een goed doel. Maar ook aandacht voor de omgeving is belangrijk. Zo hebben winkels veel aandacht voor het beperken van geluidsoverlast tijdens het laden en lossen van de vracht en zetten ze zich in om zwerfvuil in de omgeving te verminderen.

Aanpak zwerfafval

Alle PLUS supermarkten zijn een actieve ‘Supporter van Schoon’. Om de buurt schoon te houden hebben alle supermarkten begin 2017 nieuwe afvalbakken geplaatst. In samenwerking met NederlandSchoon en de Gemeente Utrecht is de ‘snoeproute-aanpak’ in Utrecht uitgerold. De bedoeling is dat scholieren de prullenbakken eerder zien en hun afval in de prullenbak gooien in plaats van op straat. De PLUS supermarkten nemen daarnaast jaarlijks deel aan de Landelijke Opschoondag door middel van lokale opruimacties.

Fairtrade Parkstad

In Zuid-Limburg ligt de regio Parkstad. Deze regio heeft zich ten doel gesteld om Fairtrade te worden. De PLUS supermarkten in deze regio trekken dit initiatief en helpen de regio hierbij. Het idee van Fairtrade Parkstad leunt op de Fairtrade Gemeente campagne. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat supermarkten, horecagelegenheden, organisaties, bedrijven en de gemeente zelf extra veel eerlijk verhandelde producten in- en verkopen en bewustwording creëren. Verschillende PLUS ondernemers in het land werken nauw samen met de lokale Fairtrade Gemeente campagne.

Partner Fonds Gehandicaptensport

PLUS Retail is 1% FairShare® partner van Fonds Gehandicaptensport. Met de jaarlijkse bijdrage van PLUS steunt Fonds Gehandicaptensport meerdere (lokale) evenementen die gericht zijn op gehandicaptensport. Dit met het verstrekken van een subsidie welke te besteden is aan eten en drinken voor het betreffende sportevenement. De organisaties van de evenementen kunnen hun gezonde inkopen doen bij de lokale PLUS supermarkt.

Lokale betrokkenheid - highlights 2017

Lokale betrokkenheid - highlights 2017

Ambities 2018

  • Iedere PLUS supermarkt heeft een winkelpaspoort waaruit blijkt welke MVO gerelateerde inspanningen op lokaal niveau worden genomen.
  • Meer dan 95% van de PLUS supermarkten steunt een (sport)vereniging, én minimaal een ander maatschappelijk lokaal doel. In de winkels wordt voor de communicatie gebruik gemaakt van de toolkit lokale activiteiten.
  • Alle PLUS supermarkten zetten zich in voor het tegengaan van zwerfafval rondom de winkel middels plaatsing van afvalbakken, deelname aan de Landelijke Opschoondag en – indien van toepassing – een snoeproute-aanpak.