1. PLUS/
  2. Verantwoord
  3. /Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij PLUS staat aandacht voor Goed Eten centraal. Goed Eten is belangrijk, voor iedereen, elke dag. Goed Eten verbindt, het brengt mensen samen en je geniet er meer van. Samen met de zelfstandige ondernemers werkt PLUS aan langetermijndoelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De consument staat hierbij centraal. Dit jaar werd PLUS voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland.

Al vijf keer op rij Meest Verantwoorde Supermarkt

MVO bij PLUS

PLUS staat met haar 263 supermarkten midden in de maatschappij en wil én kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Niet voor niets staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) al jaren hoog op de agenda en zet PLUS in op een krachtig MVO-beleid.

Dit MVO-beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en geborgd in het PLUS Greenteam. Dit team – bestaande uit directieleden en managers uit verschillende disciplines - ontwikkelt het MVO-beleid, monitort de voortgang en zorgt voor een goede uitvoering. PLUS rapporteert jaarlijks over haar MVO-beleid middels een uitgebreid hoofdstuk in het financieel jaarverslag, inclusief waardeketen en GRI-tabel.

Medio 2017 heeft PLUS onderzoek gedaan onder klanten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit resulteerde in een zogenoemde materialiteitsmatrix.

Het MVO-beleid van PLUS is opgedeeld in vijf pijlers. Voor elke pijler is in het Greenteam één verantwoordelijke. Zo kan PLUS het beleid organisatiebreed doorvoeren.

Verantwoorde herkomst van producten

Verantwoorde herkomst van producten

Met de producten in de schappen van onze supermarkten, hebben we een impact tot aan het begin van de keten. Onze ambitie is om positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens; voor het milieu en dierenwelzijn. We streven ernaar de productie en distributie van producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het welzijn van dieren. Zo maken we ons assortiment met concrete stappen steeds duurzamer en vertellen we de consument graag over de herkomst van deze producten.

PLUS heeft haar Due Diligence aanpak ‘Ken de Keten’ beschreven en gepubliceerd. Voor onze ketens met de grootste risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en maatregelen beschreven. Uiteraard blijft het een proces van continu leren en bijsturen om meer inzicht in onze ketens te krijgen; ook in relatie tot lokale en mondiale omgevingsfactoren

Gezondheid en vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit

Mensen zijn zich steeds bewuster van het belang van gezonde voeding. PLUS wil consumenten helpen met het ontwikkelen van een gezondere leefstijl en het makkelijker maken om bewust te kiezen. We stimuleren de ontwikkeling richting gezond en duurzaam en verbeteren ons assortiment voortdurend.

Een beter milieu

Een beter milieu

Als supermarktorganisatie heeft PLUS op veel manieren impact op het milieu: van grondstoffen en het netwerk aan distributiecentra en supermarkten, tot het afval dat we produceren. We streven ernaar de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken hierin nauw samen met leveranciers, logistieke dienstverleners en nutsbedrijven.

Lokale betrokkenheid

Lokale betrokkenheid

Onze supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we - samen met onze winkels – met verschillende activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Deze activiteiten maken het bijvoorbeeld mogelijk kinderen gezond op te laten groeien en dragen bij aan een veilig en plezierig woon-, leef- en werkklimaat.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

PLUS wil graag een goed werkgever zijn. Alleen met de inzet en het enthousiasme van alle PLUS medewerkers is het mogelijk onze ambitie waar te maken. Daarom investeren we in opleidingen voor medewerkers, stimuleren we een gezond voedingspatroon en promoten we het belang van sporten.

Externe waardering

Onze inspanningen naar verdere verduurzaming worden erkend en gewaardeerd. We zijn niet alleen al vijf keer op rij door onderzoeksbureau GfK uitgeroepen tot de Meest Verantwoorde Supermarkt, maar werden in 2018 ook genomineerd voor de Coolest Dutch Brands, een initiatief van FONK. Twaalf duurzame merken van Nederlandse origine werden geselecteerd die door lef en marketing een breed publiek aanspreken en van daaruit ook daadwerkelijk een verandering weten te bewerkstelligen.

Daarnaast ontving PLUS in 2018 de Kristalprijs: de prijs voor het meest transparante duurzaamheidsverslag op het gebied van ketentransparantie. De jury vond het verslag over 2017 zeer helder, duidelijk en verrassend bondig. Volgens de jury is PLUS in haar sector een ‘best practice’ en dient zij als inspirerend voorbeeld voor andere organisaties in de sector.