1. PLUS/
  2. Verantwoord
  3. /Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat al jaren hoog op de agenda bij PLUS. Het MVO-beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en geborgd in het Greenteam. Het Greenteam - bestaande uit managers en medewerkers van verschillende disciplines - bepaalt de koers voor het MVO-beleid en zorgt voor een goede uitvoering daarvan. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit het feit dat PLUS 4 keer op rij is uitgeroepen tot meest verantwoorde supermarkt door onderzoeksbureau GfK.

Al vierde keer op rij Meest Verantwoorde Supermarkt

MVO bij PLUS

PLUS rapporteert jaarlijks over haar MVO-beleid in een Verantwoord en sociaal jaarverslag, voorzien van een waardeketen en GRI-tabel. Medio 2017 heeft PLUS onderzoek gedaan onder klanten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit resulteert in een zogenoemde materialiteitsmatrix.

Met onze Due Diligence aanpak Ken de Keten richten we ons op het verminderen van (mogelijke) risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Onze klanten willen we inspireren en hen laten zien wat we doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het MVO-beleid van PLUS is opgedeeld in vijf pijlers die hier worden toegelicht.

Verantwoorde herkomst van producten

Verantwoorde herkomst van producten

Met de producten in onze schappen hebben we een impact tot aan het begin van de keten. Onze ambitie is om positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens, voor het milieu en voor dierenwelzijn. We streven ernaar om de productie en distributie van producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het welzijn van dieren. Zo maken we ons assortiment met concrete stappen steeds duurzamer en vertellen we de consument graag over de herkomst van deze producten.

Gezondheid en vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit

Eten en drinken hebben een grote invloed op de gezondheid en vitaliteit van mensen. Mensen zijn zich steeds bewuster van het belang van gezonde voeding. Ons doel is om consumenten te helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en het makkelijker te maken bewust te kiezen. We stimuleren de ontwikkeling richting gezond en verantwoord. We verbeteren ons assortiment voortdurend, zodat de goede keuze steeds gemakkelijker wordt.

Een beter milieu

Een beter milieu

Als supermarktketen hebben we op meerdere manieren impact op het milieu: van onze grondstoffen en het netwerk aan distributiecentra en supermarkten, tot het afval dat we produceren. We streven ernaar de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken hierin nauw samen met leveranciers, logistieke dienstverleners en nutsbedrijven.

Lokale betrokkenheid

Lokale betrokkenheid

Onze supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we met onze winkels een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Met activiteiten die het mogelijk maken om kinderen gezond op te laten groeien, of die bijdragen aan een veilig en plezierig woon-, leef-, en werkklimaat.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

PLUS vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Alleen met hun inzet en enthousiasme is het mogelijk om onze ambitie om de beste supermarkt van Nederland te zijn waar te maken. Daarom investeren we in opleidingen voor onze medewerkers, stimuleren we een gezond voedingspatroon en promoten we het belang van sporten.