1. Home/
  2. Verantwoord
  3. /Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat al jaren hoog op de agenda bij PLUS. Het MVO-beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en geborgd in het Greenteam. Het Greenteam - bestaande uit managers en medewerkers van verschillende disciplines - bepaalt de koers voor het MVO-beleid en zorgt voor een goede uitvoering daarvan. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit het feit dat PLUS 3 keer op rij is uitgeroepen tot meest verantwoorde supermarkt door onderzoeksbureau GfK.

PLUS rapporteert jaarlijks over haar MVO-beleid in een Verantwoord en sociaal jaarverslag, voorzien van een waardeketen en GRI-tabel. Medio 2017 heeft PLUS onderzoek gedaan onder klanten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit resulteert in een zogenoemde materialiteitsmatrix. Met onze Due Diligence aanpak Ken de Keten richten we ons op het verminderen van (mogelijke) risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Onze klanten willen we inspireren en hen laten zien wat we doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het MVO-beleid van PLUS is opgedeeld in vier pijlers die hieronder worden toegelicht.

  Meest verantwoorde supermarkt 2017

Een verantwoorde herkomst van producten

Met de producten in onze schappen hebben we een impact tot aan het begin van de keten, bijvoorbeeld op lokale boeren die de grondstoffen produceren. De ambitie van PLUS is dat producten zo verantwoord mogelijk zijn geproduceerd. PLUS streeft ernaar om de consumptie van producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het welzijn van dieren. Zo maken we ons assortiment met concrete stappen steeds duurzamer en vertellen we de consument graag over de waarde van deze producten.

Gezondheid en vitaliteit

Eten en drinken hebben een grote invloed op de gezondheid en vitaliteit van mensen. Mensen zijn zich ook steeds bewuster van het belang van gezonde voeding. Ons doel is om medewerkers en consumenten te helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. PLUS stimuleert de ontwikkeling richting gezond en verantwoord. Zo reduceren we suiker, verzadigd vet en suiker in onze producten, zodat we de goede keuze steeds gemakkelijker maken. Ook voor onze medewerkers stimuleren we een gezond voedingspatroon en promoten we het belang van sporten.

Verantwoordelijkheid voor een beter milieu

Als supermarktketen heeft PLUS op meerdere manieren impact op het milieu: van onze grondstoffen en het netwerk aan distributiecentra en supermarkten tot het afval dat we produceren. PLUS streeft ernaar de impact van de productie en haar bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Wij werken hierin nauw samen met leveranciers, logistieke dienstverleners en producenten.

Aandacht voor mens en maatschappij

PLUS supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we in de buurt van onze winkels een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Met activiteiten die het mogelijk maken om kinderen gezond op te laten groeien, of die bijdragen aan een veilig woon-, leef-, en werkklimaat. PLUS vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers. Alleen met hun inzet en enthousiasme is het mogelijk om de beste supermarkt van Nederland te worden.