1. Home/
  2. Verantwoord
  3. /Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om de merkwaarde Verantwoord binnen PLUS te verankeren is begin 2011 het Greenteam opgericht. Het Greenteam - bestaande uit managers en medewerkers van verschillende disciplines - bepaalt de koers voor het MVO-beleid en zorgt voor een goede uitvoering daarvan. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit het feit dat PLUS voor de 2e keer op rij door onderzoeksbureau GfK is uitgeroepen tot meest verantwoorde supermarkt.

Het MVO-beleid van PLUS is opgedeeld in vier pijlers die hieronder worden toegelicht.

 PLUS-website-webshop:/Contentpaginas/Verantwoord/Maatschappelijk verantwoord ondernemen/mvo-nieuw-2016.png

Een verantwoorde herkomst van producten

De ambitie van PLUS is dat producten zo verantwoord mogelijk zijn geproduceerd. Dat betekent dat de producenten een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen en dat de teelt en verwerking van grondstoffen zo veel mogelijk met respect voor het milieu plaatsvindt. PLUS streeft ernaar om de consumptie van producenten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu en het welzijn van dieren.

Gezondheid en vitaliteit

Eten en drinken hebben een grote invloed op de gezondheid en vitaliteit van mensen. Ons doel is om medewerkers en consumenten te helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Dat doen wij door een gezond voedingspatroon voor onze consumenten en medewerkers te stimuleren en het promoten van sporten onder medewerkers.

Verantwoordelijkheid voor een beter milieu

PLUS streeft ernaar de impact van de productie en haar bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Die impact bestaat bijvoorbeeld uit de productie en verwerking van verpakkingsmateriaal, emissies bij het transport, voedselverspilling en het energieverbruik voor het koel houden van verse en diepvriesproducten. Wij werken hierin nauw samen met leveranciers, logistieke dienstverleners en producenten.

Aandacht voor mens en maatschappij

PLUS supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en verantwoorde producten en het verlenen van optimale service. Daarnaast willen we in de buurt van onze winkels een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Met activiteiten die het mogelijk maken om kinderen gezond op te laten groeien, of die bijdragen aan een veilig woon-, leef-, en werkklimaat. Ook vindt PLUS het belangrijk om een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers. Alleen met hun inzet en enthousiasme is het mogelijk om de beste supermarkt van Nederland te worden.